Рішення
Одеської міської ради
№ 6202-VII від 10.06.2020 р.

Про припинення договору оренди землі, укладеного між Одеською міською радою та МІЖНАРОДНИМ ГУМАНІТАРНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ, шляхом його розірвання, присвоєння адреси та надання громадянам Нехороших Зої Миколаївні, Ківаловій Наталі Миколаївні, Д’ячкову Дмитру Сергійовичу, МІЖНАРОДНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ в оренду земельної ділянки, площею 0,5893 га, за адресою: м. Одеса, вул. Новоберегова, 94/3, цільове призначення – для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, вид використання – для експлуатації та обслуговування будівель навчально-оздоровчої бази, надання згоди на поділ земельної ділянки

 Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 79-1, 93, частинами 1, 2 статті 120, частиною 1 статті 122, частиною 1 статті 123, частиною 1 статті 124, пунктами «а», «е» частини 1 статті 141 Земельного кодексу України, абзацом 8 частини 1 статті Закону України «Про оренду землі», статтею 56 Закону України «Про землеустрій», наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», розглянувши клопотання МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ідентифікаційний код 26249278) щодо припинення договору оренди землі шляхом його розірвання, та клопотання гр. Нехороших Зої Миколаївни (далі – гр. Нехороших З.М. реєстраційний номер облікової картки платника податків ), гр. Ківалової Наталі Миколаївни (далі – гр. Ківалова Н.М., реєстраційний номер облікової картки платника податків ), гр. Д’ячкова Дмитра Сергійовича (далі – гр. Д’ячков Д.С., реєстраційний номер облікової картки платника податків ), МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ідентифікаційний код 43021411) щодо передачі в оренду земельної ділянки, площею 0,5893 га, за адресою: м. Одеса, вул. Новоберегова, 94/3, та інші додані до нього документи, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити договір оренди землі, укладений між Одеською міською радою та МІЖНАРОДНИМ ГУМАНІТАРНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ щодо земельної ділянки (кадастровий номер 5110137500:55:001:0050), площею 0,5893 га, за адресою: м. Одеса, 8-ма станція Великого Фонтану, посвідчений 05.03.2007 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю. в реєстрі за № 376, зареєстрований у Одеській регіональній філії ДП ЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 15.06.2007 року за № 040750500077, шляхом його розірвання.
2. Присвоїти земельній ділянці, вказаній у пункті 1 цього рішення, адресу: м. Одеса, вул. Новоберегова, 94/3.
3. Надати гр. Нехороших З.М., гр. Ківаловій Н.М., гр. Д’ячкову Д.С., МІЖНАРОДНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ в оренду земельну ділянку (кадастровий номер 5110137500:55:001:0050), площею 0,5893 га (категорія земель за основним цільовим призначенням – землі рекреаційного призначення), за адресою: м. Одеса, вул. Новоберегова, 94/3, цільове призначення – Е.07.01 для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, вид використання - для експлуатації та обслуговування будівель навчально-оздоровчої бази, терміном до 15.06.2057 р.
4. Затвердити орендну плату в розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
5. Затвердити проект договору оренди землі між Одеською міською радою та гр. Нехороших З.М., гр. Ківаловою Н.М., гр. Д’ячковим Д.С., МІЖНАРОДНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ (додається).
6. Зобов’язати гр. Нехороших З.М., гр. Ківалову Н.М., гр. Д’ячкова Д.С., МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ:
6.1. Оформити в порядку, встановленому чинним законодавством, договір оренди землі, передбачений пунктом 5 цього рішення.
6.2. Протягом двох місяців з дати прийняття цього рішення укласти з КП «Міськзелентрест» охоронний договір на зелені насадження, але не пізніше дати укладення договору оренди землі.
7. Встановити, що у разі невиконання пункту 6 цього рішення, Одеська міська рада має право в односторонньому порядку визнати це рішення таким, що втратило чинність, без відшкодування замовнику витрат, пов’язаних
з розробкою землевпорядної документації щодо відведення земельної ділянки, та вимагати від гр. Нехороших З.М., гр. Ківалової Н.М., гр. Д’ячкова Д.С., МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ сплатити збитки у розмірі орендної плати з дати прийняття цього рішення.
8. Доручити департаменту комунальної власності Одеської міської ради здійснювати контроль за виконанням умов договору оренди землі.
9. Надати згоду на поділ земельної ділянки (кадастровий номер 5110137500:55:001:0050), площею 0,5893 га, за адресою: м. Одеса, вул. Новоберегова, 94/3.
10. Рекомендувати Південному управлінню у м. Одесі Головного управління ДПС в Одеській області здійснювати контроль за надходженням коштів від орендної плати за землю згідно з чинним законодавством.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.

Міський голова Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Страница создана: 2020.07.10 13:37