Рішення
Одеської міської ради
№ 6259-VII від 22.07.2020 р.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачу у спільну часткову власність шляхом продажу гр. Діордієнко Андрію Юрійовичу, гр. Нейкову Олександру Лазаревичу земельної ділянки, площею 0,0111 га, за адресою: місто Одеса, Люстдорфська дорога, 55, цільове призначення – В.03.08 для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, вид використання – для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі кафе

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 79-1, частиною 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання гр. Діордієнка Андрія Юрійовича (далі – гр. Діордієнко А.Ю., реєстраційний номер облікової картки платника податків), гр. Нейкова Олександра Лазаревича (далі – гр. Нейков О.Л., реєстраційний номер облікової картки платника податків) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, за адресою: місто Одеса, Люстдорфська дорога, 55, для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі кафе, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розроблений малим приватним підприємством «ЛІДЕР», звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ТОВ «БЮРО ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 5110136900:18:017:0060), площею 0,0111 га, категорія земель за основним цільовим призначенням – землі житлової та громадської забудови, за адресою: місто Одеса, Люстдорфська дорога, 55, цільове призначення – В.03.08 для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, вид використання – для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі кафе.
2. Передати у спільну часткову власність шляхом продажу гр. Діордієнком А.Ю., (частка 1/2), гр. Нейковим О.Л. (частка 1/2) земельну ділянку (кадастровий номер 5110136900:18:017:0060) із земель житлової та громадської забудови, площею 0,0111 га, за адресою: місто Одеса, Люстдорфська дорога, 55, цільове призначення – В.03.08 для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, вид використання – для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі кафе.
3. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110136900:18:017:0060), площею 0,0111 га, за адресою: місто Одеса, Люстдорфська дорога, 55, у розмірі 168 000,00 грн. (сто шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок), без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (висновок оцінювачів про ринкову вартість земельної ділянки від 16.07.2020 року).
4. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та гр. Діордієнком А.Ю., гр. Нейковим О.Л. (додається).
5. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
6. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та гр. Діордієнком А.Ю., гр. Нейковим О.Л. підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
7. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 6 цього рішення, з вини гр. Діордієнка А.Ю., гр. Нейкова О.Л., дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.

Міський голова Г. Труханов

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ


Страница создана: 2020.08.05 10:52