Рішення
Одеської міської ради
№ 6258-VII від 22.07.2020 р.

Про передачу у власність шляхом продажу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ФОРУМ» земельної ділянки, площею 0,0345 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Василя Стуса, 6, цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ФОРУМ» (далі – ПП «ФОРУМ», ідентифікаційний код 32622801) щодо викупу земельної ділянки,
за адресою: місто Одеса, вулиця Василя Стуса, 6, для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ТОВ «БЮРО ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ», а також інші додані до нього документи, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати у власність шляхом продажу ПП «ФОРУМ» земельну ділянку (кадастровий номер 5110137300:26:001:0050) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, площею 0,0345 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Василя Стуса, 6, цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі.
2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137300:26:001:0050), площею 0,0345 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Василя Стуса, 6, у розмірі 259 000,00 грн. (двісті п’ятдесят дев’ять тисяч гривень 00 копійок), без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (висновок оцінювачів про ринкову вартість земельної ділянки від 16.07.2020 року).
3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ПП «ФОРУМ» (додається).
4. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
5. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ПП «ФОРУМ» підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
6. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 5 цього рішення,
з вини ПП «ФОРУМ», дане рішення може бути визнано таким,
що втратило чинність.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова Г. Труханов

 


Страница создана: 2020.08.05 10:54