Рішення
Одеської міської ради
№ 6256-VII від 22.07.2020 р.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачу у власність шляхом продажу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГОЛД» земельної ділянки, площею 0,2337 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, 37-Н, цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування складських будівель

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 79-1, частиною 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВ «ГОЛД» (далі – ПП «ГОЛД», ідентифікаційний код 31506546) щодо викупу земельної ділянки, за адресою: місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, 37-Н, для експлуатації та обслуговування складських будівель, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розроблений ФОП Литвиненко Наталією Іванівною, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ТОВ «БЮРО ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ», а також інші додані до нього документи,
Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 5110137300:14:004:0049), площею 0,2337 га, категорія земель за основним цільовим призначенням – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, за адресою: місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, 37-Н, цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування складських будівель.
2. Передати у власність шляхом продажу ПП «ГОЛД» земельну ділянку (кадастровий номер 5110137300:14:004:0049) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, площею 0,2337 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, 37-Н, цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування складських будівель.
3. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137300:14:004:0049), площею 0,2337 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, 37-Н, у розмірі 944 148,00 грн. (дев’ятсот сорок чотири тисячі сто сорок вісім гривень 00 копійок), без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (висновок оцінювачів про ринкову вартість земельної ділянки від 16.07.2020 року).
4. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ПП «ГОЛД» (додається).
5. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
6. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ПП «ГОЛД» підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
7. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 6 цього рішення, з вини ПП «ГОЛД», дане рішення може бути визнано таким,
що втратило чинність.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова Г. Труханов 

 


Страница создана: 2020.08.05 10:58