Рішення
Одеської міської ради
№ 6248-VII від 22.07.2020 р.

Про припинення договору оренди землі, укладеного між Одеською міською радою та фізичною особою-підприємцем Раджабовим Джасаілом Гусейнагом огли, надання гр. Самадовій Айнур Джасаіл Кизи в оренду земельної ділянки, та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, площею 0,5311 га, за адресою: місто Одеса, Овідіопольська дорога, 9 (7-й км Овідіопольської дороги)

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, 20, частинами 1, 2 статті 120, частиною 1 статті 123, статтею 124, пунктами «а», «е» частини 1 статті 141 Земельного кодексу України, абзацом 8 частини 1 статті 31 Закону України «Про оренду землі», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Раджабова Джасаіла Гусейнага огли (реєстраційний номер облікової картки платника податків) щодо припинення договору оренди землі, клопотання гр. Самадової Айнур Джасаіл Кизи (реєстраційний номер облікової картки платника податків) щодо надання в оренду земельної ділянки та дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, площею 0,5311 га, за адресою: місто Одеса, Овідіопольська дорога, 9
(7-й км Овідіопольської дороги), інші додані документи та матеріали, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити договір оренди землі, укладений між Одеською міською радою та фізичною особою-підприємцем Раджабовим Джасаілом Гусейнагом огли щодо земельної ділянки (кадастровий номер 5110137300:42:002:0006), площею 0,5311 га, за адресою: місто Одеса, Овідіопольська дорога, 9 (7-й км Овідіопольської дороги), посвідчений 24.12.2015 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Калгановою М.В. в реєстрі за № 588, право оренди зареєстровано 24.12.2015 року за № 12737452, шляхом його розірвання.
2. Надати гр. Самадовій Айнур Джасаіл Кизи в оренду земельну ділянку (кадастровий номер 5110137300:42:002:0006), площею 0,5311 га (категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), за адресою: місто Одеса, Овідіопольська дорога, 9 (7-й км Овідіопольської дороги), цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування нежитлових офісно-складських приміщень, до 24.12.2020 року.
3. Затвердити орендну плату в розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
4. Затвердити проект договору оренди землі між Одеською міською радою та гр. Самадовою Айнур Джасаіл Кизи.
5. Зобов’язати гр. Самадову Айнур Джасаіл Кизи :
5.1. Оформити в порядку, встановленому чинним законодавством, договір оренди землі, передбачений пунктом 4 цього рішення.
5.2. Протягом двох місяців з дати прийняття цього рішення укласти
з КП «Міськзелентрест» охоронний договір на зелені насадження, але
не пізніше дати укладення договору оренди землі, або у той же самий термін надати до департаменту комунальної власності Одеської міської ради довідку (інформацію) про відсутність зелених насаджень на земельній ділянці.
6. Встановити, що у разі невиконання пункту 5 цього рішення, Одеська міська рада має право в односторонньому порядку визнати це рішення таким, що втратило чинність та вимагати від гр. Самадової Айнур Джасаіл Кизи сплатити збитки у розмірі орендної плати з дати прийняття цього рішення.
7. Доручити департаменту комунальної власності Одеської міської ради здійснювати контроль за виконанням умов договору оренди землі.
8. Рекомендувати Північному управлінню у м. Одесі Головного управління ДПС в Одеській області здійснювати контроль за надходженням коштів від орендної плати за землю згідно з чинним законодавством.
9. Надати дозвіл гр. Самадовій Айнур Джасаіл Кизи на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, площею 0,5311 га (кадастровий номер 5110137300:42:002:0006), за адресою: місто Одеса, Овідіопольська дорога, 9 (7-й км Овідіопольської дороги), на цільове призначення – J.12.08 для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, вид використання – для експлуатації та обслуговування нежилих будівель комплексу технічної діагностики транспортних засобів.
10. Зобов’язати гр. Самадову Айнур Джасаіл Кизи надати до виконавчого органу Одеської міської ради щодо забезпечення реалізації повноважень Одеської міської ради у галузі земельних відносин розроблений та погоджений у встановленому законом порядку відповідний проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.

Міський голова Г. Труханов

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ


Страница создана: 2020.08.05 11:50