Рішення
Одеської міської ради
№ 6246-VII від 22.07.2020 р.

Про передачу у спільну часткову власність шляхом продажу фізичним особам-підприємцям Самсонову Андрію Анатолійовичу та Самсоновій Аллі Ростиславівні земельної ділянки, площею 0,0343 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Шишкіна, 60-Б, цільове призначення – B.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для експлуатації та обслуговування магазину та об’єктів соціально-побутового обслуговування

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Самсонова Андрія Анатолійовича (далі – ФОП Самсонов А.А., реєстраційний номер облікової картки платника податків), фізичної особи-підприємця Самсонової Алли Ростиславівни (далі – ФОП Самсонова А.Р., реєстраційний номер облікової картки платника податків) щодо викупу земельної ділянки (кадастровий номер 5110136900:25:022:0043), площею 0,0343 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Шишкіна, 60-Б, для експлуатації та обслуговування магазину та об’єктів соціально-побутового обслуговування, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ТОВ «ГЕОКОНСАЛТИНГ», а також інші додані до нього документи, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати у спільну часткову власність шляхом продажу ФОП Самсонову А.А. (частка 1/2) та ФОП Самсоновій А.Р. (частка 1/2) земельну ділянку (кадастровий номер 5110136900:25:022:0043) із земель житлової та громадської забудови, площею 0,0343 га, за адресою:
місто Одеса, вулиця Шишкіна, 60-Б, цільове призначення – B.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для експлуатації та обслуговування магазину та об’єктів соціально-побутового обслуговування.
2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110136900:25:022:0043), площею 0,0343 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Шишкіна, 60-Б, у розмірі 560 712,00 грн. (п’ятсот шістдесят тисяч сімсот дванадцять гривень 00 копійок), без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки від 02.07.2020 року).
3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ФОП Самсоновим А.А., ФОП Самсоновою А.Р..
4. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
5. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ФОП Самсоновим А.А., ФОП Самсоновою А.Р. підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
6. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 5 цього рішення, з вини ФОП Самсонова А.А., ФОП Самсонової А.Р., дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.

Міський голова Г. Труханов

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ


Страница создана: 2020.08.05 11:59