Рішення
Одеської міської ради
№ 6386-VII від 16.09.2020 р.

Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку електротранспорту м. Одеси на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 20 березня 2019 року № 4362-VII

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України «Про міський електричний транспорт», підпунктів 6.2, 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою уточнення обсягів фінансування та заходів Міської цільової програми розвитку електротранспорту м. Одеси на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 20 березня 2019 року № 4362-VII, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Міської цільової програми розвитку електротранспорту м. Одеси на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 20 березня 2019 року № 4362-VII:

1.1. Викласти розділ 1 Програми «Паспорт Міської цільової програми розвитку електротранспорту м. Одеси на 2019-2021 роки» у новій редакції (додаток 1).

1.2. Викласти розділ 4 Програми «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми» та розділ 5 Програми «Напрями діяльності та заходи Програми» у новій редакції (додаток 2).

1.3. Викласти додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Міської цільової програми розвитку електротранспорту м. Одеси на 2019-2021 роки» у новій редакції (додаток 3).

1.4. Викласти додаток 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми розвитку електротранспорту м. Одеси на 2019-2021 роки» у новій редакції (додаток 4).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань транспорту, дорожнього господарства, зв’язку та морегосподарського комплексу.

Міський голова                                  Г. Труханов

ДОДАТКИ 

Результати поіменного голосування


Страница создана: 2020.09.22 11:36