Рішення
Одеської міської ради
№ 6451-VII від 16.09.2020 р.

Про передачу у власність шляхом продажу ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРХІМ» земельної ділянки, площею 1,0739 га, за адресою: місто Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А, цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації фармацевтичного підприємства


Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРХІМ» (далі – ТДВ «ІНТЕРХІМ», ідентифікаційний код 14325705) щодо викупу земельної ділянки (кадастровий номер 5110137600:02:001:0006), площею 1,0739 га, за адресою: місто Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А, для експлуатації фармацевтичного підприємства, що знаходиться в оренді згідно з договором оренди землі від 26.12.2018 року, право оренди зареєстровано в реєстрі за № 29658517, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ТОВ «ГЕОКОНСАЛТИНГ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати у власність шляхом продажу ТДВ «ІНТЕРХІМ» земельну ділянку (кадастровий номер 5110137600:02:001:0006) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, площею 1,0739 га, за адресою: місто Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А, цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації фармацевтичного підприємства.
2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137600:02:001:0006), площею 1,0739 га, за адресою: місто Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 40-А, у розмірі 3 778 544,00 грн. (три мільйони сімсот сімдесят вісім тисяч п’ятсот сорок чотири гривні 00 копійок), без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (висновок експертів-оцінювачів про ринкову вартість земельної ділянки від 09.09.2020 року).
3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ТДВ «ІНТЕРХІМ» (додається).
4. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
5. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ТДВ «ІНТЕРХІМ» підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
6. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 5 цього рішення, з вини ТДВ «ІНТЕРХІМ», дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.

Міський голова Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Страница создана: 2020.10.02 14:44