Рішення
Одеської міської ради
№ 307-VIII від 09.06.2021 р.

Про внесення змін до Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5471-VII

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, підпунктів 6.2, 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою уточнення обсягів фінансування та заходів Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5471-VII, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5471-VII:
1.1. Викласти розділ І Програми «Паспорт Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» на 2020-2022 роки» у новій редакції (додаток 1).
1.2. Викласти розділ ІІ Програми «Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма» у новій редакції (додаток 2).
1.3. Викласти розділ ІV Програми «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми» у новій редакції (додаток 3).
1.4. Викласти розділ VI Програми «Очікувані результати та ефективність Програми» у новій редакції (додаток 4).
1.5. Викласти додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» на 2020- 2022 роки» у новій редакції (додаток 5).
1.6. Викласти додаток 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» на 2020-2022 роки» у новій редакції (додаток 6).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань транспорту і дорожнього господарства.

Міський голова Г. Труханов

ДОДАТКИ 

Результати поіменного голосування


Страница создана: 2021.06.11 14:54