Внесено зміни рішенням міської ради №5946-V від 13.07.2010р.

 

 

Рішення
Одеської міської ради
№4959-V від 22.01.2010р.
 
Про затвердження Міської цільової програми
надання соціальних послуг та інших видів допомоги
незахищеним верствам населення міста Одеси на 2010 рік

 
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 14 Закону України «Про соціальні послуги», з метою поліпшення надання різних видів соціальних послуг, що надаються незахищеним категоріям громадян міста Одеси, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову програму надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2010 рік (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з соціальної політики та праці.
 
Міський голова                       Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 22.01.2010р. №4959-V

 

Міська цільова програма
надання соціальних послуг та інших видів допомоги
незахищеним верствам населення міста Одеси на 2010 рік

 

Зміст Програми

1. Проект паспорта Програми.
2. Визначення проблем.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем та необхідності їх розв’язання програмним методом.
4. Визначення мети Програми.
5. Строки та етапи виконання Програми.
6. Перелік завдань Програми.
7. Перелік заходів Програми.
8. Ресурсне забезпечення Програми.
9. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми.
10. Очікувані результати виконання Програми.

1. Проект паспорта Програми

1. 090412, 090416, 090417, 091207, 100103,
                         (КТКВ)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.
(найменування головного розпорядника)
 
2. 090412, 090416, 090417, 091207, 100103,
                         (КТКВ)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.
(найменування відповідального виконавця)
 
3. 090412, 090416, 090417, 091207, 100103,
                           (КТКВ)
Міська цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2010 рік.
(найменування бюджетної програми)
 
4. Обсяг бюджетного призначення – 157 281,4 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 157 281,4 тис. грн. та із спеціального фонду – 0 тис. грн.
 

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про соціальні послуги”, “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, “Про поховання та похорону справу” та Бюджетний кодекс України.
 

6. Мета бюджетної програми: отримання позитивних зрушень у рівні та якості життя незахищених верств населення шляхом створення фінансових, організаційно-правових та технічних механізмів надання різних видів соціальних послуг на основі ефективного використання бюджетних ресурсів міста.

 

7. Напрями діяльності:
                        
Таблиця №1

з/п
Напрями діяльності
1
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету міста Одеси
1.1
Підтримка ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, учасників бойових дій, реабілітованих громадян, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі 
1.2
Підтримка учасників бойових дій в Республіці Афганістан, сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій в Республіці Афганістан, ветеранів – десантників, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі
1.3
Підтримка громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зареєстрованих та фактично проживаючих у місті Одесі
1.4
Надання допомоги у вигляді продуктів харчування та непродовольчих товарів соціально незахищеним верствам населення, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі 
1.5
“Соціальна картка одесита”
1.6
Надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг
1.7
Надання соціальних послуг бездомним громадянам
1.8
Надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі
1.9
Резерв Програми
2
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету міста Одеси

 
8. Категорія економічної класифікації:
 
Таблиця №2

КЕКВ
Найменування
1130
Придбання товарів і послуг
1170
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
1310
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
1340
Поточні трансферти населенню

 
9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
 
Таблиця №3

з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
Затрат
 
 
 
 
 
1.1
Надання соціальних послуг незахищеним верствам населення міста Одеси за допомогою платіжної електронної картки “Соціальна картка одесита”, за наступними видами:
 
 
 
 
 
 
 
Дотація на придбання хлібобулочних виробів
тис. грн.
Програма
8 820,0
0,0
8 820,0
Адресна грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг
тис. грн
Програма
10 317,6
0,0
10 317,6
2
Продукту
 
 
 
 
 
2.1
Кількість громадян – одержувачів соціальних послуг за допомогою платіжної електронної картки “Соціальна картка одесита”, за наступними видами:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дотація на придбання хлібобулочних виробів
тис. осіб
Програма
35,0
0,0
35,0
Адресна грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг
тис. осіб
Програма
3,7
0,0
3,7
3
Ефективність
 
 
 
 
 
3.1
Середній розмір надання соціальних послуг за допомогою платіжної електронної картки “Соціальна картка одесита”, за наступними видами (на одну особу):
 
 
 
 
 
щомісячна адресна дотація на придбання хлібобулочних виробів
грн.
розрахункові дані
21
0
21
щомісячна адресна грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг
грн.
розрахункові дані
232
0
232

 
2. Визначення проблем
 

Реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все більша кількість інвалідів, ветеранів, пенсіонерів, багатодітних сімей опиняється не тільки за межею малозабезпеченості, але й за межею виживання зумовлює доцільність надання додаткової фінансової допомоги, пільг та підтримки. Виходячи з пріоритетів в соціальній політиці міста визначені напрями Програми, що враховують комплекс заходів для вирішення найгостріших проблем соціального захисту найменш захищених категорій одеситів та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, які дозволяють реально підтримувати життєдіяльність зазначеної категорії мешканців міста, надавати їм дієву допомогу.
В основу розробки Програми покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні, а також досвід роботи органів і закладів соціального захисту міста, який був отриманий в процесі реалізації попередніх міських соціальних програм. При розробці Програми враховані попередні рішення сесій міської ради, пропозиції структурних підрозділів міськради та громадських організацій, діяльність яких спрямована на підвищення соціального захисту населення.
В місті проживають більше ніж 260 тис. пенсіонерів, 52 тис. ветеранів війни, майже 23 тис. інвалідів, 3 тис. чорнобильців. Особливою метою Програми є необхідність забезпечення цієї категорії громадян та їх сімей належним рівнем матеріальної підтримки, надання додаткових пільг і стипендій за рахунок міського бюджету тощо.
Відзначення в 2010 році 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років потребує особливого ставлення до вирішення проблем ветеранів війни, поліпшення їх життєзабезпечення та посилення соціального захисту.
На обліку в структурних підрозділах департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради на даний час перебуває більш ніж 21 тисяча осіб, які знаходяться у складній життєвій ситуації у зв’язку із самотністю, інвалідністю, сирітством тощо, та потребують різних видів соціальних послуг та допомоги. У зв’язку із розширенням Кабінетом Міністрів України категорій осіб, яким можуть надаватись соціальні послуги органами праці та соціальної політики, у 2010 році очікується збільшення таких осіб майже на 25%.

Інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на продукти харчування, медикаменти та зменшення реального доходу сімей стали причиною скрутного матеріального становища громадян міста Одеси, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно. Навіть вжиті державою у 2009 році заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій громадян не покривають необхідні витрати ветеранів та пенсіонерів на харчування, медикаменти та інші необхідні для життєдіяльності речі.

Крім цього, збільшилась кількість звернень громадян, які гостро потребують окремих видів соціальних послуг, передусім, адресної грошової допомоги на медико-соціальну реабілітацію, проведення хірургічних операцій та курсу лікування, слухопротезування, стоматологічних послуг, а також на прожиття, придбання продуктів харчування, одягу, побутової техніки першої необхідності тощо. Більшість таких звернень надійшли від ветеранів війни та праці, осіб похилого віку, інвалідів, багатодітних сімей і одиноких громадян, які першими відчули негативні наслідки економічних проблем, оскільки є найбільш незахищеною категорією населення.
Одним із необхідних суспільних завдань є також надання допомоги особам без визначеного місця проживання та особам, звільненим з місць позбавлення волі. Зазначені особи повинні відчути турботу суспільства та мати допомогу у вирішенні нагальних питань їх подальшої долі, а саме: отримати допомогу у працевлаштуванні, лікуванні, юридичні, соціальні та інші види послуг, такі як безкоштовна санітарна обробка, гаряче харчування тощо.

Приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво, відповідно до вимог чинного законодавства України, у 2008 році спричинило підвищення тарифів на оплату житлово-комунальних послуг, що призвело до необхідності запровадження додаткової допомоги соціально-незахищеним громадянам міста в оплаті цих послуг.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем та необхідності їх розв’язання програмним методом

Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації в місті Одесі є відповідне формування міської соціальної політики. Аналіз дійсних державних стратегічних актів свідчить про головну мету державної соціальної політики – перетворення України в соціально орієнтовну державу. Зокрема, стратегією економічного та соціального розвитку України “Шляхом європейської інтеграції” на 2004-2015 роки, схваленою Указом Президента України від 28.04.2004р. №493/2004, для підвищення якості життя населення серед основних напрямів політики доходів визначено посилення адресної підтримки малозабезпечених сімей.
Соціальний розвиток міста Одеси в контексті розвитку всієї країни повинен бути спрямований на доведення певних місцевих соціальних стандартів до європейського рівня, створення нової якості життя людини, передусім через розвиток різновидів соціальних послуг, впровадження інноваційних соціальних технологій за рахунок місцевого бюджету.
Для забезпечення добробуту та гідного рівня життя для кожної особи, покращення соціального самопочуття людини, впевненості в своєму майбутньому, розробляються заходи з надання різних видів соціальної допомоги. Через соціальну допомогу, виконується реабілітаційна функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію та вийти з цього стану і не опинитися на узбіччі суспільства.
Враховуючи вже існуючий досвід надання соціальних послуг та інших видів допомоги, прийняття програми ефективніше забезпечить розв’язання соціальних проблем міста, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та комплексності, координує взаємодію виконавчих органів міської ради, об’єднань громадян та безпосередньо громадськості. Крім того, запровадження програмного фінансування заходів міської соціальної політики забезпечує прозорість бюджетного процесу в соціальній сфері Одеси.
Враховуючи вищевикладене, визначено такі пріоритетні напрямки програми:
1. Сталий розвиток міської системи соціальних послуг через забезпечення їх надання у вигляді місцевих соціальних гарантій, урізноманітнення та поступове зростання їх якості та вартості з урахуванням встановлених державних соціальних стандартів (прожиткового мінімуму, норм харчування тощо).
2. Вирішення проблем ветеранів війни, поліпшення їх життєзабезпечення та посилення соціального захисту.
3. Запобігання проявам соціальної напруги та небезпечних соціальних процесів.
 
4. Визначення мети Програми
 
Мета програми полягає в отриманні позитивних зрушень у рівні та якості життя незахищених верств населення шляхом створення фінансових, організаційно - правових та технічних механізмів надання різних видів соціальних послуг на основі ефективного використання бюджетних ресурсів міста.
 
5. Строки та етапи виконання Програми
 

Строк виконання програми – 2010 рік


6. Перелік завдань Програми
 
Перелік завдань:
 
1. Надання соціальних послуг незахищеним верствам населення міста Одеси у вигляді додаткових соціальних гарантій:
- надання адресної допомоги та пільг у сфері житлово-комунальних послуг;
- надання соціально-побутових послуг;
- надання соціально-медичних послуг та послуг медико-соціальної реабілітації;
- надання соціально-економічних послуг;
- надання інших соціальних послуг.
 
2. Виконання заходів із організаційно-правового, технічного та інформаційного забезпечення програми:
- здійснення закупівлі соціально-побутових, соціально-медичних та інших соціальних послуг, послуг медико-соціальної реабілітації;
- укладання відповідних договорів між головним розпорядником та юридичною особою – постачальником послуг;
- формування та забезпечення функціонування бази даних осіб, які потребують соціальних послуг та осіб – одержувачів соціальних послуг;
- забезпечення функціонування механізму надання соціальних послуг за допомогою платіжних електронних карток «Соціальна картка одесита» (еквайрінг, процесинг, технічне забезпечення роботи системи, аналіз і звірка інформації та звітності учасників проекту);
- залучення надавачів послуг та забезпечення функціонування системи надання адресної грошової допомоги для реалізації механізму “Соціальна картка одесита” за допомогою карток НСМЕП;
- залучення надавачів житлово-комунальних послуг для надання адресної грошової допомоги та пільг населенню міста Одеси;
- забезпечення одержувачів соціальних послуг платіжними електронними картками «Соціальна картка одесита» (відшкодування витрат на виготовлення та обслуговування карток);
- забезпечення широкого висвітлення ходу виконання програми в засобах масової інформації міста;
- моніторинг та аналіз виконання програми для визначення необхідності розробки аналогічної програми на наступний бюджетний період або на середньострокову перспективу.

 

7. Перелік заходів Програми

 

8. Ресурсне забезпечення Програми
 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси на підставі статті 91 Бюджетного кодексу України, статті 19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», статті 14 Закону України «Про соціальні послуги».
Головними розпорядниками коштів міського бюджету за програмою є департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради та управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.

 
Таблиця №11

 
 
з/п
 
 
Найменування
статті видатків
 
Джерела покриття витрат на реалізацію програми
Обсяг фінансування, тис. грн.
Всього
в тому числі за головними розпорядниками коштів
департамент праці та соціальної політики ОМР
управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ОМР
1.
Надання соціальних послуг незахищеним верствам населення міста Одеси у вигляді додаткових соціальних гарантій
Бюджет міста Одеси
156 323,8
154 123,8
2 200,0
2.
Виконання заходів із організаційно-правового, технічного та інформаційного забезпечення програми
Бюджет міста Одеси
957,6
957,6
0,0
Разом за програмою
157 281,4
155 081,4
2 200,0

 
Фінансування програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті міста Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.
У разі потреби можуть коригуватися обсяги фінансування окремих заходів програми.


9. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми

Головними виконавцями Програми є департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради та управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.

Виконання заходів Програми здійснюють департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради та управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради з залученням органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, необхідних для реалізації заходів Програми.

Контроль за реалізацією заходів Програми та використанням бюджетних коштів здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради та управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради готують форми звітності стосовно ходу виконання Програми та у разі необхідності організовують проведення нарад, колегій тощо, з питань забезпечення виконання Програми.
 
10. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація заходів Програми забезпечить можливість понад 100 тисячам соціально незахищених громадян міста Одеси отримати різні види додаткових соціальних послуг та допомоги, що дозволить пом’якшити соціальну напругу в зв’язку з негативним впливом інфляційних процесів, відчути реальну допомогу з боку місцевої влади.
 
Секретар ради                      О.А. Прокопенко

-----------------------------------

Рішення Одеської міської ради №4959-V від 22.01.2010р. оприлюднено в газеті «Одесский вестник» №31 від 23.02.2010р.


Страница создана: 2010.02.03 17:15