Рішення
Одеської міської ради
№5986-V від 13.07.2010р.
 
Про внесення змін та доповнень до рішення

Одеської міської ради від 14.04.2010 р. № 5685-V

«Про реорганізацію Бюро естетики міського середовища

та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та

містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради»

 
Відповідно до статті 144 Конституції України, статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 статті 8 Закону України «Про реєстрацію фізичних та юридичних осіб підприємців», з метою приведення статуту підприємства у відповідність до вимог чинного законодавства, Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Внести зміни та доповнення у рішення Одеської міської ради від 14.04.2010р. №5685-V «Про реорганізацію Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради» (далі рішення) та викласти п. 1, п. 3 цього рішення у новій редакції наступного змісту:
«1. Реорганізувати комунальну організацію (установу, заклад) Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконкому Одеської міської ради шляхом перетворення та створити на його базі комунальне підприємство «Одесреклама» Одеської міської ради.».
«3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити державну реєстрацію комунального підприємства «Одесреклама» Одеської міської ради та призначити комісію з припинення діяльності комунальної організації (установи, закладу) Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування
виконкому Одеської міської ради, затвердити її склад та здійснити заходи з припинення діяльності відповідно до чинного законодавства України.».
 

2. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Одесреклама» Одеської міської ради, (додається).
 

3. Виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати зміни до Статуту комунального підприємства «Одесреклама» Одеської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з будівництва та архітектури.
 

Міський голова                        Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради від
№5986-V від 13.07.2010р.

 

Зміни до Статуту комунального підприємства «Одесреклама» Одеської міської ради,

затвердженого рішенням Одеської міської ради

від 14.04.2010р. № 5685-V

Ці зміни є невід'ємною частиною статуту

комунального підприємства «Одесреклама» Одеської міської ради.

 

1. Пункт 1.1. викласти в наступній редакції:
«1.1 Комунальне підприємство «Одесреклама» Одеської міської ради (далі за текстом - Підприємство), створено шляхом перетворення комунальної організації (установи, закладу) Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконкому Одеської міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України.»

2. Пункт 1.2. викласти в наступній редакції:
«1.2. Підприємство є повним правонаступником прав та обов'язків комунальної організації (установи, закладу) Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконкому Одеської міської ради (ідентифікаційний код: 25830211).
 

Секретар ради                               О.А. Прокопенко


Страница создана: 2010.07.22 16:46