Скасовано згідно рішення Одеської міської ради №724-VI від 29.04.2011р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№38-VI від 28.12.2010р.Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V

«Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)»Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, постанов Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 833 „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», від 21.05.2009 року № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», з метою здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою міста Одеси та контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення суб’єктами господарювання в будівлях і спорудах соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в яких функціонують об’єкти торгівлі, заклади (підприємства) ресторанного господарства та сфери послуг, відповідністю приміщень цих об’єктів вимогам законодавства, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради
від 22.01.2008 року № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси» доповнивши його додатком № 5 «Порядок надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення» (додаються).

2. Визначити, що Порядок надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення регулює видачу дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення і стосується будівель та споруд, в яких функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки.
3. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 04.07.2007 року № 1466-V «Про нову редакцію «Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі», замінивши у рішенні та додатку до нього словосполучення «дозвіл на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі» на «дозвіл на розміщення на об’єктах благоустрою будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення».

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Одеської міської ради від 26.01.2007 року № 986-V «Про Положення про збір за видачу дозволу на розміщення об’єкта торгівлі та сфери послуг».

5. Дозволи на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, які видані на підставі рішення Одеської міської ради від 26.01.2007 року № 986-V «Про Положення про збір за видачу дозволу на розміщення об’єкта торгівлі та сфери послуг» діють до строку, вказаному в дозволі на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг.

6. Заходи з відстеження результативності цього рішення Одеської міської ради покласти на управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.

7. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради забезпечити тиражування цього рішення Одеської міської ради для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.

8. Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити це рішення у встановленому порядку.

9. Це рішення набуває чинності через десять днів з його прийняття, але не раніше його офіційного оприлюднення.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з економічної, інвестиційної політики та торгівлі.Міський голова О. КостусєвДодаток
до рішення Одеської міської ради
№38-VI від 28.12.2010р.


Порядок
надання дозволу на розміщення на території об’єктів
благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення


1. Загальні положення

1.1. Порядок надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення (далі – Порядок), розроблений згідно з вимогами до приміщень об’єктів торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг, які передбачені Законом України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», постановами Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 року № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», від 15.06.2006 року № 833 „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”, від 30.07.1996 року № 854 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями”, від 04.11.1997 року № 1209 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі екземплярами аудіовізуальних творів та фонограм”, від 20.12.1997 року № 1442 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами”, від 25.03.1999 року №460 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінних каменів органогенного походження та напівдорогоцінного каміння”, Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 року № 219 „Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства”, від 24.07.2002 р № 218 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами”, від 11.07.2003 року № 185 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами», від 19.04.2007 року №104 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами», наказами Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків України від 13.03.1995 року № 37 „Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами”, від 08.07.1996 року № 369 „Про затвердження правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі” (далі - Правила).

1.2. Цей Порядок регулює видачу дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в яких функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки в межах міста Одеси.
1.3. Дія цього Порядку поширюється на усіх суб’єктів господарювання, незалежно від форми власності, відомчої приналежності та джерел фінансування, які здійснюють господарську діяльність у будівлях та спорудах соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в яких функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки.
1.4. Основні терміни і визначення:
- дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення (далі – Дозвіл) – документ дозвільного характеру, який дає право суб’єктам господарювання на провадження певних дій зі здійснення господарської діяльності;
- місцевий дозвільний орган – виконавчий орган Одеської міської ради уповноважений видавати дозволи на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в яких розміщуються об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки, проводити експертизу та обстеження, що необхідні для видачі Дозволу;
- державний адміністратор – посадова особа міської ради (її виконавчого органу), яка організовує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру;
- єдиний дозвільний центр – робочий орган міської ради (виконавчого органу), в якому представники місцевих дозвільних органів та державний адміністратор проводять діяльність з видачі, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, видачі їх дублікатів за принципом організаційної єдності;
- дозвільна (погоджувальна) процедура – сукупність дій, що вчиняються суб’єктами господарювання, державними адміністраторами та дозвільними органами під час погодження (розгляду), оформлення, надання висновків тощо, які передують отриманню документів дозвільного характеру;
- об’єкт благоустрою – територія загального користування (парки, парки культури та відпочинку, рекреаційні зони, сквери та майданчики, пам’ятники культурної та історичної спадщини, майдани, площі, вулиці, бульвари, проспекти, дороги, провулки, узвози, проїзди, пляжі, інші території загального користування), прибудинкова територія, територія будівель та споруд інженерного захисту територій, а також інші території в межах міста Одеси;
- будівля соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення – споруда, що складається з несучих та огороджувальних
або сполучених (несучо-огороджувальних конструкцій), які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для перебування людей, розміщення устаткування, предметів та ін.;
- споруда – об’ємна, площинна або лінійна наземна або підземна будівельна система, призначена для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення обладнання, матеріалів та виробів, тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів;
- об’єкт торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг – будівля (споруда) чи їх частина, де здійснюється господарська діяльність з торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг;
- послуга – діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;
- дрібно-роздрібна торговельна мережа – форма позамагазинного продажу товарів, що здійснюється в некапітальних пунктах дрібно-роздрібної торговельної мережі (кіоски, ларі, ларьки, палатки, павільйони для сезонного продажу товарів, торговельні автомати), на торговельних майданчиках, в торговельних рядах, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів та в засобах пересувній дрібно-роздрібної торговельної мережі (низькотемпературні лотки-прилавки, розноски, столики, лотки тощо);
- ринок - це об’єкт торгівлі, на території якого суб’єкт господарювання, що має право на використання чи розпорядження земельною ділянкою, або користування окремим індивідуально визначеним майном (твердим покриттям), що є власністю територіальної громади, організовує та забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями, в процесі купівлі – продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій;
- виставка – захід, пов'язаний з демонстрацією продукції та послуг, просуванням їх на внутрішній та зовнішній ринок і вивченням з цієї мети кон’юнктури ринку;
- ярмарок – це короткотермінова виставка, яка регулярно проводиться у певному місці під традиційною назвою в обумовлений термін з метою вивчення попиту на товари та подальшого їх продажу;
- план заходів з утримання та ремонту об’єкта благоустрою – перелік дій щодо забезпечення ремонту та утримання територій об’єктів благоустрою, на яких розміщені будівлі та споруди об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, затверджений суб’єктом господарювання та погоджений з інспекцією з благоустрою міста Одеської міської ради;
- договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (твердого покриття), що є власністю територіальної громади та використовується для установки та експлуатації об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі – угода укладена згідно з порядком, встановленим Одеською міською радою між управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, суб’єктом господарювання, що здійснює господарську діяльність в об’єктах дрібно-роздрібної торговельної мережі.
1.5. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення надає право суб’єктам господарювання на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності в будівлях та спорудах соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в яких функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки в межах міста Одеси. Без наявності Дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення суб’єкт господарювання може провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності за декларативним принципом або за принципом мовчазної згоди в порядку, передбаченому законодавством. Форма дозволу додається.
1.6. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в яких функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, торговельні майданчики, торговельні ряди, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки в закритих приміщеннях підписується першим заступником міського голови, оформлюється та видається заявникові управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради через єдиний дозвільний центр безкоштовно.
1.7. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в яких функціонують засоби пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, ярмарки, ярмарки-виставки на відкритих майданчиках підписується головою районної адміністрації Одеської міської ради, оформлюється та видається заявникові районною адміністрацією Одеської міської ради через єдиний дозвільний центр безкоштовно.


2. Порядок оформлення та видачі дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в яких функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки

2.1. Порядок оформлення та видачі Дозволу визначається залежно від призначення будівлі та споруди.
2.2. Для отримання Дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в яких функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає представнику місцевого дозвільного органу або адміністратору, які здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі заяву, до якої додаються:
- оригінал витягу з єдиного державного
реєстру про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
- копії документів, що підтверджують право власності (користування) будівлею чи спорудою (у тому числі вбудовано-прибудовані), в яких здійснюється господарська діяльність з торгівлі, ресторанного господарства чи надання послуг;
- копії документів органів санітарного та пожежного нагляду, які свідчать про відповідність об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, де здійснюється господарська діяльність, санітарним та пожежним нормам;
- копія документа, що свідчить про готовність закінченого будівництвом (реконструкцією) об’єкта до експлуатації (у випадку виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переобладнання та капітального ремонту, зміни функціонального призначення об’єктів торгівлі та сфери послуг);
- лист погодження інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради плану заходів з утримання та ремонту об’єкта благоустрою на якому розміщені будівлі та споруди об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, затверджений суб’єктом господарювання або фотофіксація будівлі чи споруди, що розміщується на території об’єкта благоустрою, що підтверджує належний стан та утримання об’єкту благоустрою;
- копію шумозахисного проекту, затвердженого органами санітарного нагляду для закладів, які використовують звуковідтворюючу апаратуру, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових та розважальних заходів у приміщеннях та на відкритих майданчиках та висновок органів санітарного нагляду стосовно експлуатації таких об’єктів;
- копію договору на вивіз твердих побутових відходів.

2.3. Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонують некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, торговельні ряди, торговельні майданчики, суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає представнику місцевого дозвільного органу або державному адміністратору, які здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі заяву, до якої додаються:
- оригінал витягу з єдиного державного реєстру про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
- договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади та використовується для установки та експлуатації об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі;
- копії документів, що підтверджують погодження паспорта об’єкта дрібно-роздрібної торговельної мережі органами санітарного та пожежного нагляду, управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради, УДАІ ГУМВС України в Одеській області;
- погодження районною адміністрацією Одеської міської ради плану заходів, розроблених суб’єктом господарювання щодо утримання території благоустрою в належному санітарному стані;
- копію договору на вивіз твердих побутових відходів.
У разі відсутності в складі торговельних рядів, торговельних майданчиків, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів, будівель та споруд, суб’єкт господарювання погоджує паспорт об’єкта з органами санітарного та пожежного нагляду.
У разі розміщення некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі на зупинках транспорту, паспорт некапітального пункту підлягає погодженню департаментом транспортного комплексу та зв’язку Одеської міської ради.
Ця вимога не застосовується до некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, розміщених на зупинках транспорту, що встановлені до набуття чинності цього Порядку.
2.4. Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонують засіб пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає представнику місцевого дозвільного органу або державному адміністратору, які здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі заяву, до якої додаються:
- оригінал витягу з єдиного державного реєстру про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
- фотофіксація місця, яке планується під розміщення засобу пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі;
- схема розміщення засобу пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі;
- копія документів дозвільного характеру органу санітарного нагляду;
- погодження районною адміністрацією Одеської міської ради плану заходів, розроблених суб’єктом господарювання щодо утримання території благоустрою в належному санітарному стані.
2.5. Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонують ярмарки, ярмарки-виставки в закритих приміщеннях, суб’єкт господарювання – організатор ярмарки, ярмарки-виставки подає представнику місцевого дозвільного органу або державному адміністратору, які здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі заяву, до якої додаються:
- оригінал витягу з єдиного державного реєстру про державну реєстрацію суб’єкта господарювання ;
- перелік суб’єктів господарювання, які приймають участь в ярмарку, ярмарку-виставці;
- лист погодження інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради плану заходів з утримання та ремонту об’єкта благоустрою, де функціонують ярмарки, ярмарки-виставки в закритих приміщеннях або фотофіксація.
2.6. Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонують ярмарки, ярмарки-виставки на відкритих майданчиках, суб’єкт господарювання – організатор ярмарки, ярмарки-виставки подає представнику місцевого дозвільного органу або державному адміністратору, які здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі заяву, до якої додаються:
- оригінал витягу з єдиного державного реєстру про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
- перелік суб’єктів господарювання, які приймають участь в ярмарку, ярмарку-виставці;
- погодження районною адміністрацією Одеської міської ради плану заходів, розроблених суб’єктом господарювання щодо утримання території благоустрою в належному санітарному стані.
2.7. Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонує ринок, суб’єкт господарювання, що є власником або користувачем земельної ділянки, або орендарем окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади, який створює належні умови для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках подає представнику місцевого дозвільного органу або державному адміністратору, які здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі заяву, до якої додаються:
- оригінал витягу з єдиного державного реєстру про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
- документи на землекористування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України та (або) договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади;
- план території ринку, затверджений виконавчим комітетом Одеської міської ради;
- лист погодження інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради плану заходів з утримання та ремонту об’єкта благоустрою на якому розміщені будівлі та споруди ринку або фотофіксація;
- копії документів органів санітарного та пожежного нагляду, що підтверджують відповідність ринку санітарним та пожежним нормам;
- копію договору на вивіз твердих побутових відходів.
2.8. У випадку розміщення будівель чи споруд, які знаходяться на території об’єктів благоустрою, що відносяться до зеленої зони міста (парки, парки культури та відпочинку, сквери), де функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки, план заходів з утримання та ремонту об’єкта благоустрою погоджується листом КП «Міськзелентрест».
2.9. Заява та документи подаються в одному примірнику особисто заявником (його представником) або рекомендованим листом до єдиного дозвільного центру.
2.10. У разі надання документів рекомендованим листом підпис заявника підлягає нотаріальному посвідченню.
2.11. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в пп. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Порядку.
2.12. Представники місцевих дозвільних органів чи адміністратори після надходження заяви та документів, що додаються до неї, діють відповідно до Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в єдиному дозвільному центрі.
2.13. Місцевий дозвільний орган протягом 5-ти робочих днів з дати отримання заяви та документів приймає рішення про видачу або відмову в видачі Дозволу на підставі обстеження (експертизи) у випадку необхідності та передають протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення адміністратору відповідні документи, у рішенні про відмову зазначаються підстави такої відмови.
2.14. Забороняється вимагати від заявника документи, що не передбачені цим Порядком.

3. Строки дії Дозволу

3.1. Строк дії Дозволу визначається залежно від строків
дії документів, що свідчать про відповідність будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення санітарним та пожежним нормам, а також строку дії договору користування будівлею чи спорудою.
3.2. На будівлі та споруди які є власністю суб’єкта господарювання у випадку відсутності обмежень строків дії документів, що свідчать про відповідність будівель та споруд санітарним та пожежним нормам, Дозвіл видається без обмеження строку дії.
3.3. У разі надання на підставі договору оренди чи інших договорів у тимчасове користування будівель та споруд за умови збереження виду діяльності та стану цих будівель та споруд від орендаря та іншого користувача не вимагається одержання Дозволу.
3.4. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонують ярмарки, ярмарки-виставки у закритих приміщеннях видається суб’єкту господарювання – організатору ярмарки, ярмарки-виставки одноразово на термін дії ярмарки, ярмарки-виставки.
3.5. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонує пересувна дрібно-роздрібна торговельна мережа видаються щорічно.

4. Підстави для відмови у видачі Дозволу, анулювання Дозволу, переоформлення Дозволу, видача дубліката Дозволу

4.1. Підставами для відмови у видачі Дозволу є:
- подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
- виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру;
4.2. Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру.
4.3. Відмова у видачі Дозволу за підставами, не передбаченими законами, не допускається.
Письмове повідомлення дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру надається суб'єкту господарювання особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови у строк, встановлений для видачі Дозволу.
4.4. У разі усунення суб'єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі Дозволу, повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб'єкта господарювання, документів, необхідних для видачі Дозволу, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі Дозволу.
При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі Дозволу з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).
У разі якщо у встановлений законом строк суб'єкту господарювання не видано або не направлено Дозвіл або рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія заяви (опису прийнятих документів) з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подачі заяви та документів державному адміністратору або дозвільному органу.
Днем видачі Дозволу вважається останній день строку розгляду заяви дозвільним органом, передбаченого законом.
4.5. Підставами для анулювання Дозволу є:
- звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
- припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
- припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
- встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
- порушення суб’єктом господарювання умов і правил проведення відповідного виду торговельної діяльності (надання послуг), встановлених чинним законодавством, екологічних, санітарних та інших вимог законодавства, Правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти і порядку, порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів;
Законом можуть встановлюватися інші підстави для анулювання документів дозвільного характеру.
Рішення про анулювання Дозволу надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття (винесення) рішення, якщо інше не передбачено законом.
Дія Дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття (винесення) рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про анулювання такого документа, якщо інше не передбачено законом.
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про анулювання документа дозвільного характеру може бути оскаржено в суді.
Анулювання Дозволу з підстав, не встановлених законом, що регулює відносини, пов'язані з одержанням документа дозвільного характеру, є підставою для визнання такого документа дозвільного характеру анульованим безпідставно.

У цьому разі Дозвіл підлягає поновленню. Поновлення Дозволу відбувається шляхом здійснення відповідного запису в реєстрі документів дозвільного характеру та повернення суб'єкту господарювання безпідставно анульованого Дозволу.
Якщо безпідставно анульований Дозвіл знаходиться у суб'єкта господарювання, поновлення його дії відбувається лише за здійсненням відповідного запису в реєстрі документів дозвільного характеру та направленням дозвільним органом письмового повідомлення про поновлення безпідставно анульованого Дозволу.
У разі знищення дозвільним органом або суб'єктом господарювання безпідставно анульованого Дозволу дозвільний орган видає суб'єкту господарювання новий Дозвіл.
Строк дії безпідставно анульованого Дозволу подовжується на строк, протягом якого Дозвіл вважався анульованим.
Днем поновлення безпідставно анульованого Дозволу є день внесення відповідного запису до реєстру документів дозвільного характеру.
4.6. Підставами для переоформлення Дозволу є:
- зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;
- зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.
Законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення документів дозвільного характеру.
У разі виникнення підстав для переоформлення Дозволу суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або державному
адміністратору заяву про його переоформлення разом з Дозволом, що підлягає переоформленню, і відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
Дозвільний орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення Дозволу та документів, що додаються до неї, зобов'язаний видати переоформлений на новому бланку Дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про його переоформлення.
Одночасно з переоформленим на новому бланку Дозволі дозвільний орган на вимогу суб'єкта господарювання видає останньому безоплатно засвідчену ним його копію.
У разі переоформлення Дозволу дозвільний орган не пізніше наступного робочого дня з дня його переоформлення приймає рішення про визнання недійсним Дозволу, що був переоформлений, з внесенням відповідних змін до реєстру документів дозвільного характеру.
Строк дії переоформленого Дозволу не може перевищувати строк дії, зазначений у документі дозвільного характеру, що переоформлявся.
Не переоформлений в установлений строк Дозвіл є недійсним.


4.7. Підставами для видачі дубліката Дозволу є:
- втрата Дозволу;
- пошкодження Дозволу.
У разі втрати Дозволу суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання такої підстави подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про видачу його дубліката.
Законом можуть бути встановлені інші підстави для видачі дубліката документа дозвільного характеру.
У разі якщо бланк Дозволу непридатний для використання внаслідок його пошкодження, суб'єкт господарювання подає дозвільному органу заяву про видачу його дубліката та непридатний для використання Дозвіл.
Строк дії дубліката Дозволу не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому Дозволу.
Суб'єкт господарювання, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката Дозволу замість втраченого або пошкодженого, провадить свою діяльність на підставі копії заяви про видачу дубліката Дозволу, зареєстрованої дозвільним органом або державним адміністратором.
Дозвільний орган зобов'язаний протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката Дозволу надати заявникові або державному адміністратору його дублікат замість втраченого або пошкодженого.
У разі видачі дубліката Дозволу замість втраченого або пошкодженого дозвільний орган не пізніше наступного робочого дня з дня видачі його дубліката приймає рішення про визнання недійсним Дозволу, що був втрачений або пошкоджений, із внесенням відповідних змін до реєстру документів дозвільного характеру.
За видачу дубліката Дозволу у випадках, передбачених законом, справляється плата, розмір якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
4.8. У разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, місцевий дозвільний орган приймає рішення про відмову у видачі Дозволу в 5 - денний термін.
4.9. У разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї недостовірної інформації, що була підставою для видачі Дозволу, місцевий дозвільний орган складає акт про анулювання Дозволу та протягом двох робочих днів письмово повідомляє про це суб’єкта господарювання та органи внутрішніх справ.
4.10. У разі порушення суб’єктом господарювання умов і правил проведення відповідного виду торговельної діяльності (надання послуг), встановлених чинним законодавством, екологічних, санітарних та інших вимог законодавства, Правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти і порядку, порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів, уповноважений орган складає акт про порушення чинного законодавства.
4.11. Акт про анулювання Дозволу та акт про порушення чинного законодавства є підставою для підготовки місцевим дозвільним органом проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про скасування Дозволу.

5. Відповідальність

5.1. Відповідальність за надання недостовірної інформації при отриманні дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де розміщуються об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки покладається на суб’єктів господарювання відповідно до чинного законодавства.
5.2. Відповідальність за порушення строків прийняття рішення про видачу (або відмову у видачі) дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки покладається на посадових осіб місцевих дозвільних органів відповідно до чинного законодавства.
5.3. Відповідальність за порушення порядку провадження господарської діяльності без отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки покладається на суб’єктів господарювання відповідно до статті 164 КУпАП.
5.4. За порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності посадові особи місцевих дозвільних органів та адміністратори несуть дисциплінарну, адміністративну відповідальність згідно із Законом.

6. Контроль

6.1. Контроль за видачею та реєстрацією дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки у закритих приміщеннях, здійснює управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.

6.2. Контроль за видачею та реєстрацією дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення, де функціонують засоби пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, ярмарок, ярмарки-виставки на відкритих майданчиках, здійснюють районні адміністрації Одеської міської ради.
Секретар ради О.Б. Бриндак

 

Додаток - Д О З В І Л на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення


Страница создана: 2011.01.05 16:24