Рішення 
Одеської міської ради

№785-VI від 08.07.2011

   

 
 
Про внесення доповнень до Положення
 про управління з фізичної культури та спорту
 Одеської міської ради, затвердженого рішенням
Одеської міської ради від 28.02.2011 р. № 384-VІ
 
 
 
 
 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»* з метою удосконалення розмежування делегованих повноважень органів виконавчої влади між виконавчими органами Одеської міської ради, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
1.   Внести доповнення до Положення про управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011 р. № 384-VI (додаються).
2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію у справах молоді та спорту Одеської міської ради.
 
 
 
Міський голова                                                        О. Костусєв
 
 
 
 
  
 
 
Додаток
до рішення Одеської міської ради №785-VI
 від 08.07.2011 р.
 
 
Доповнення
до Положення про управління
з фізичної культури та спорту Одеської міської ради,
затвердженого рішенням Одеської міської ради
 від 28.02.2011 р. 384-VІ
 
Доповнити Положення наступними підпунктами:
«1.8. Управління має у підпорядкуванні структурний підрозділ -централізовану бухгалтерію управління, яка здійснює облік результатів власної діяльності та підвідомчих структур, веде бухгалтерську та статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність відповідно до чинного законодавства».
 
«2.2.39. Організує роботу щодо удосконалення кваліфікації кадрів у закладах фізичної культури та спорту, визначення потреби для формування замовлень на кадри комунальних закладах фізичної культури та спорту, укладання договорів на підготовку спеціалістів, організує роботу щодо удосконалення кваліфікації кадрів комунальних закладів фізичної культури та спорту.
2.2.40.   Забезпечує відповідно до закону розвиток та вдосконалення мережі
закладів фізичної культури та спорту.
2.2.41.        Вирішує питання про надання неповнолітнім, студентам,
пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування
об'єктами фізкультури та спорту, визначає порядок компенсації цим закладам
вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах».
 
«4.2.15. Начальник управління призначає на посаду і звільняє з посади директорів та заступників директорів комунальних позашкільних навчальних закладів «Дитячо-юнацька спортивна школа», «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа», «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву».
 
Дані доповнення є невід'ємною частиною Положення про управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради.


Секретар ради


О. Бриндак

Страница создана: 2011.07.27 18:29