Рішення
Одеської міської ради 
№1247-VI від 20.09.2011р.

Про внесення змін та доповнень до Положення про

Департамент комунальної власності Одеської міської ради,

затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011р. №384-VІ

 
Відповідно до підпунктів ЗО, 31 пункту 1 статті 26, підпункту 4 пункту «а» статті 29, статей 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про здійснення державних закупівель», з метою удосконалення механізму реалізації рішень Одеської міської ради, та підвищення контролю за їх виконанням, Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Внести зміни до Положення про Департамент комунальної власності та доповнити підпункт 2.2.18 пункту 2.2 Положення «Про Департамент комунальної власності Одеської міської ради», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011р. №384-VІ (зміни та доповнення додаються)

 
2. Виконавчому комітету Одеської міської ради провести реєстрацію змін та доповнені».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з комунальної власності.

  
Міський голова                      О.О. Костусєв

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 20.09.2011р. №1247-VI

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Положення «Про Департамент комунальної власності»
Одеської міської ради

 

1. Підпункт 2.2.25 Положення виключити, як такий, що дублює підпункт 2.2.22 Положення.
 

2. Доповнити підпункт 2.2.18 пункту 2.2 Положення «Про Департамент комунальної власності Одеської міської ради», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011р. №384-VІ, третім абзацом такого змісту: «Договори на придбання житла, що укладаються Департаментом від імені Ради на виконання відповідних рішень Одеської міської ради, які придбані у власність територіальною громадою м. Одеси з метою подальшої передачі, укладаються на підставі довіреності, що видається міським головою у встановленому законодавством порядку.
 

Секретар ради                     О.Б. Бриндак


Страница создана: 2011.10.07 18:47