Внесено зміни рішенням № 1742-VII від 08.02.2017р.

.

Внесено зміни рішенням №5275-VI від 27.08.2014

 

Рішення
Одеської міської ради
№1267-VI від 20.09.2011р. 


 
Про затвердження фіксованих відсотків при визначенні

ставок орендної плати за земельні ділянки в м. Одесі

 

Керуючись статтями 12, 201 Земельного кодексу України, статтею 288 Податкового кодексу України, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням рекомендацій робочої групи з розробки пропозицій з встановлення фіксованих відсотків при визначенні річних ставок орендної плати за землю, створеної Розпорядженням міського голови №484-01р від 29.04.2011 року, на підставі рішення Одеської міської ради від 28.12.2010р. №41-VІ «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Одеси», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити фіксовані відсотки при визначені орендної плати за землі міста Одеси відповідно до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Одеси, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 28.12.2010р. №41-VІ, що наводяться у додатку до цього рішення.
 

2. Ввести в дію затверджені пунктом 1 цього рішення фіксовані відсотки орендної плати за землі міста Одеси з 20.09.2011 року.
 

3. Доручити Одеському міському управлінню земельних ресурсів Одеської міської ради при підготовці договорів оренди земельних ділянок з 20.09.2011 року застосовувати затверджені пунктом 1 цього рішення фіксовані відсотки орендної плати за землі міста Одеси.
 

4. Одеському міському управлінню земельних ресурсів Одеської міської ради вжити заходи щодо внесення відповідних змін в договори оренди земельних ділянок.
 

5. Доручити Одеському міському управлінню земельних ресурсів Одеської міської ради провести заходи з відстеження результативності даного рішення через один рік з дня його прийняття.
 

6. Доручити Департаменту інформації і зв’язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити це рішення у встановленому порядку.
 

7. Встановити, що рішення Одеської міської ради від 31.10.2000 року №1709-ІІІ «Об утверждении ставки арендной платы за пользование земельными участками в г. Одессе», від 26.03.2003 року № 1061-ІV «О внесении изменений и дополнений в решение Одесского городского совета от 31.10.2000 года №1709-ІІІ «Об утверждении ставки арендной платы за пользование земельными участками в г. Одессе», від 11.07.2003 р. №1310-ІV «О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 26.03.2003 г. №1061-ІV» втрачають чинність з 20.09.2011 року.
 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин. 
 
Міський голова                  О. Костусєв

 

Додаток до рішення

Одеської міської ради

від 20.09.2011р. №1267-VI

 

Перелік фіксованих відсотків при визначенні
ставок орендної плати за земельні ділянки в м. Одесі

-------------------------

Рішення оприлюднено в газеті «Одесский вестник» №167-168 від 08.10.2011р.Страница создана: 2011.10.13 11:30