Рішення
Одеської міської ради
№322-V від 29.09.2006р.

Про програму інформатизації загальної середньої освіти
міста Одеси на 2007-2010 роки

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти, підвищення якості освіти, організації навчально-виховного процесу, управління освітою з використанням високих інформаційних технологій, прискорення процесу інтеграції системи освіти міста до світового освітнього простору, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму інформатизації загальної середньої освіти міста Одеси на 2007-2010 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з науки та просвіти.

Міський голова                   Е. Гурвіц

Додаток 1
до рішення
Одеської міської ради
від 29.09.2006р.
№322-V

ПРОГРАМА
інформатизації загальної середньої освіти міста Одеси
на 2007 – 2010 рокиЗагальна частина
У м. Одесі функціонує 131 загальноосвітній навчальний заклад. На цей час комп’ютерні класи встановлені в 109 загальноосвітніх закладах. Більшість комп’ютерів за технічними характеристиками можуть використовуватися в навчально-виховному процесі відповідно до державного стандарту освіти. Проводиться робота з об’єднання комп’ютерів у кабінетах інформатики в локальну мережу. Значною проблемою є різнорідність комп’ютерної техніки, її малочисельність, відсутність телефону та модему щоб підключити для роботи в мережі Інтернет. Лише у деяких школах комп’ютери мають ліцензоване системне програмне забезпечення. Відсутні: прикладне програмне забезпечення, електронні підручники, енциклопедії, довідники. Рівень володіння навичками використання комп’ютерної техніки при викладанні різних навчальних дисциплін у вчителів досить низький. Тому, у більшості шкіл комп’ютери використовуються досить обмежено, в основному, для вивчення предмету „інформатика”.
На цей час у системі управління освітою  сучасні інформаційні технології майже не використовуються. Для підвищення ефективності управління освітою необхідне впровадження в систему управління інформаційних технологій.
Тому інформатизація загальної середньої освіти виступить поряд з іншими своїми достоїнствами, ще й каталізатором прискореного створення програм інформаційно-освітнього розвитку, в тому числі – електронних підручників з різних предметів, реалізації дистанційного навчання та інших сучасних освітніх технологій.

Мета і завдання програми
Метою програми є підвищення якості освіти, організація навчально-виховного процесу, управління освітою з використанням високих інформаційних технологій, прискорення процесу інтеграції системи освіти міста до світового освітнього простору.

Основними завданнями програми є:
- створення умов для формування в учнів інформаційної культури, яка б відповідала сучасному рівню розвитку інформаційних технологій;
- впровадження в навчально-виховний процес та інформаційно-управлінську діяльність комп’ютерних технологій;
- створення в місті єдиного інформаційного освітнього простору на основі засобів телекомунікації;
- створення міського банку педагогічних програмних засобів і навчально-методичних матеріалів;
- забезпечення вільного доступу до регіональних та зарубіжних баз даних, світових центрів інформації, бібліотек;
- забезпечення ефективної координації діяльності в галузі управління освітою;
- оптимізація системи управління освітою;
- створення і підтримка програм дистанційного навчання;
- інтеграція програм інформатизації середньої та вищої освіти, інших галузей на основі принципу „Через освіту – до розвитку міста”.

Правове обгрунтування
Заходи програми розроблені відповідно до законодавчих та нормативних актів:
- Законів України від 23.03.1996р. №100/96-ВР „Про освіту” та від 13.05.1999р. №651-ІV „Про загальну середню освіту”;
- Указу Президента України від 04.07.2005р. №1013/2005 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”;
- постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2005р. №1153 „Про затвердження Державної програми „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006-2010 роки”;
- Концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл, затвердженої колегією Міністерства освіти і науки 27.04.2001р.;
- Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2002р. №247-р.

Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення
Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення Програми здійснюється в межах призначень, передбачених бюджетом м. Одеси головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню освіти та науки Одеської міської ради, а також із залученням інших коштів, не заборонених чинним законодавством.
Управління освіти та науки Одеської міської ради щороку при підготовці бюджетного запиту передбачає видатки на виконання завдань і заходів, визначених Програмою, та при складенні щорічних програм соціально-економічного розвитку міста подає економічне обгрунтування виконання заходів Програми на наступний рік і обсяг витрат, необхідних для її реалізації.

Організаційне забезпечення
Реалізацію заходів Програми здійснює управління освіти та науки Одеської міської ради.

Очікувані результати
- підвищення якості освіти;
- інформатизація навчально-виховного процесу;
- створення на основі нових інформаційних технологій програмно-методичного забезпечення освітньої діяльності;
- надання вільного доступу до регіональних і зарубіжних баз даних, світових центрів інформації, бібліотек;
- розширення можливості для самостійного опанування учнями навчальних програм шляхом дистанційного навчання, участі у різноманітних інтелектуальних змаганнях;
- підвищення педагогічної майстерності працівників освіти на основі нових інформаційних технологій;
- впровадження телекомунікативних технологій в управління освітою, створення оптимальної та ефективної системи управління освітою;
- прискорення процесу інтеграції системи освіти міста до світового освітнього простору.

Прикінцеві положення
До програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням прийняття нових нормативних актів.

Програма набуває чинності з моменту затвердження її Одеською міською радою. 

ЗАХОДИ з виконання програми  інформатизації загальної середньої освіти міста Одеси на 2007 – 2010 роки

 

Секретар міської ради     О.А. Прокопенко
 

Страница создана: 2006.10.17 17:12