Рішення
Одеської міської ради
№2751-VI від 19.02.2013р.
 
Про внесення змін до Положення про департамент фінансів

Одеської міської ради, затвердженого рішенням

Одеської міської ради від 28.02.2011 № 384-VI
 
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради від 31.01.2011р. №273-VI «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради та її виконавчих органів», з метою покращення ефективності управління містом, Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до Положення про департамент фінансів Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011 № 384-VI (додаються)
 

2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити державну реєстрацію змін до Положення про департамент фінансів Одеської міської ради, відповідно до діючого законодавства.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів. 
 
Міський голова                     О. Костусєв

 

Додаток до рішення

Одеської міської ради
від 19.02.2013р. №2751-VI

 

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНОГО РІШЕННЯМ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІД 28.02.2011 РОКУ №384-VI
ЗАРЕЄСТРОВАНОГО ВІД 21.03.2011 РОКУ №1556105007012519
ЦІ ЗМНІНИ Є НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Доповнити п 2.2 розділу 2 «Основні завдання та функції департаменту» новими підпунктами:
- 2.2.34. Здійснює відповідно до закону контроль за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.
- 2.2.35. Звітує перед Одеською обласною державною адміністрацією щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади в галузі бюджету, фінансів і цін. 
  
Секретар ради                    О.Б. Бриндак


Страница создана: 2013.02.26 16:08