Рішення
Одеської міської ради
№3496-VI від 18.06.2013р.

Про внесения змін до положення про управляння капітального будівництва

Одеської міської ради, затвердженого рішенням

Одеської міської ради від 28.02.2011 р. №384-VІ

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26, статей 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення у відповідність до законодавства деяких пунктів положення про управління капітального будівництва Одеської міської ради Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до положення про управління капітального будівництва Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011 р. №384-VІ (додаються).

 
2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради реєстрацію змін до положення про управляння капітального будівництва Одеської міської ради, відповідно до чинного законодавства.

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради по законності, правопорядку та реалізації державної регуляторної політики.
 
Міський голова                                    О.О. Костуссв

 

Додаток до рішення

Одеської міської ради

від 18.06.2013р. №3496-VI

 

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,

ЗАТВЕРДЖЕНОГО РІШЕННЯМ ОДЕСКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 28.02.2011р. № 384-VI.

ЦІ ЗМІНИ Є НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ ПОЛОЖЕННЯ ПРО

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО РІШЕННЯМ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 28.02.2011р. №384-VI.

 

1. Пункти 2.2.1, 2.2.17, 2.2.39. положення «Про управління капітального будівництва Одеської міської ради», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011р. №384-VI, викласти у наступної редакції:

«2.2.1. Здійснює функції замовника з капітального будівництва об'єктів жилого та не жилого призначення та здійснює функції замовника ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів, охорони здоров'я, освіти, культури, зв'язку, транспорту, торгівлі, соціальної сфери (далі - Об'єкти), як за рахунок бюджетних коштів так і інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
2.2.17. У межах своєї компетенції сприяє виконанню пусконалагоджувальних робіт і підготовчих робіт, пов'язаних зі здачею об'єктів в експлуатацію.
2.2.39. У межах своєї компетенції вживає заходи щодо виконання Замовниками обов'язків відповідно до договорів пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси щодо сплати пайової участі».

2. Пункти 2.2.28 та 2.2.31 положення «Про управління капітального будівництва Одеської міської ради», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011р. № 384-VI, виключити,
 
 

Секретар ради                            О.Б. Бриндак


Страница создана: 2013.07.04 12:20