Внесено зміни рішенням 605-VII від 27.04.2016р.

Внесено зміни рішенням №6004-VI від 24.12.2014 р

Рішення
Одеської міської ради
№3961-VI від 09.10.2013р.

Про розгляд подання заступника прокурора міста Одеси 
від 19.07.2013 року № 07/1-7690вх13 про скасування рішення Одеської міської ради від 18.07.2013 року № 3646-VI «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі у місті Одесі».

На адресу Одеської міської ради надійшло подання заступника прокурора міста Одеси від 19.07.2013 року № 07/1-7690вх13 про скасування рішення Одеської міської ради від 18.07.2013 року № 3646-VI «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі у місті Одесі».
У зазначеному поданні порушено питання скасування рішення Одеської міської ради від 18.07.2013 р № 3646-VI «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі у місті Одесі» у зв’язку з порушенням порядку прийняття регуляторних актів, встановленого Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Регламенту Одеської міської ради VI скликання, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 06.12.2010 року № 3-VI.
Уважно розглянувши надане подання та здійснивши ретельний аналіз чинного законодавства, яким керувалась Одеська міська рада під час прийняття відповідного рішення, Одеська міська рада дійшла наступного висновку.
Прийнятий проект рішення є регуляторним актом. Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» основними принципами державної регуляторної політики, зокрема, є принципи передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки, тобто послідовності регуляторної діяльності, відповідності її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності; та відкритості для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності.
Вказані принципи відображаються у встановленій Законом процедурі прийняття регуляторних актів, яка включає в себе: планування діяльності з прийняття регуляторних актів, оприлюднення проектів разом з аналізами їх регуляторного впливу, громадське обговорення проектів регуляторних актів.
Планом діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, затвердженим рішенням Одеської ради від 19.02.2013 року № 2746-VI, заплановано розробку проекту рішення «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у місті Одесі» (пункт 3 Плану).
На виконання відповідного Плану діяльності, на офіційному сайті
м. Одеси та в газеті «Думська площа» було розміщено проект рішення, розроблений постійною комісією Одеської міської ради з законності, правопорядку і реалізації державної регуляторної політики разом з аналізом його регуляторного впливу.
На виконання розпорядження Одеського міського голови від 13.03.2013 року № 218-01р, 02 квітня 2013 року було скликано та проведено у приміщенні кінозали Одеської міської ради громадські слухання щодо обговорення проекту рішення Одеської міської ради «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі», за результатами яких, проект регуляторного акту був рекомендований до розгляду на засіданні сесії Одеської міської ради після врахування наданих пропозицій та зауважень.
Тобто, на момент внесення на розгляд Одеської міської ради доопрацьований з урахуванням всіх наданих пропозицій та зауважень проект рішення п. 3.4. (I редакція) відповідав вимогам щодо розробки та прийняття регуляторних актів, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Статутом територіальної громади міста Одеси, затвердженим рішенням Одеської міської ради від 25.08.2011 року № 1240-VI.
Відповідно до ст. 36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом чи посадовою особою місцевого самоврядування, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:
- відсутній аналіз регуляторного впливу;
- проект регуляторного акта не був оприлюднений.
У разі виявлення будь-якої з цих обставин орган чи посадова особа місцевого самоврядування має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акту, прийнятого з порушеннями.
В той же час, напередодні проведення засідання сесії Одеської міської ради, до проекту, який було рекомендовано до розгляду на засіданні сесії Одеської міської ради за результатами проведення громадських слухань було внесено зміни, які не були доведені заздалегідь до відома депутатів Одеської міської ради, як цього вимагає Регламент Одеської міської ради VI скликання, в той же час, прийнятий проект було оприлюднено разом з аналізом його регуляторного впливу, а отже були відсутні підстави не прийняття проекту та його скасування.
З огляду на викладене, з метою дотримання порядку доведення до відома депутатів Одеської міської ради проекту відповідно до вимог Регламенту Одеської міської ради VI скликання, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 06.12.2010 року № 3-VI, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада

Вирішила:

1. Подання заступника прокурора міста Одеси від 19.07.2013 року № 07/1-7690вх13 про скасування рішення Одеської міської ради від 18.07.2013 року № 3646-VI «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі у місті Одесі» – задовольнити частково.
2. Скасувати рішення Одеської міської ради від 18.07.2013 року № 3646-VI «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі у місті Одесі» та привести Правила розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі у місті Одесі у відповідність до вимог чинного законодавства, затвердивши їх у новій редакції (додаються).
3. Про прийняте рішення повідомити заступника прокурора міста Одеси.
4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити це рішення у засобах масової інформації у встановленому законом порядку.
5. Юридичному департаменту Одеської міської ради у місячний термін провести аналіз нормативно-правових актів Одеської міської ради та її виконавчого комітету, зокрема положень про виконавчі органи Одеської міської ради, з метою приведення їх у відповідність з цими Правилами, розробити проекти відповідних рішень та вжити заходи щодо внесення їх на розгляд Одеської міської ради та її виконавчого комітету.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії із законності, правопорядку і реалізації державної регуляторної політики; з екології та надзвичайних ситуацій; з планування забудови територій та архітектури; з економічної, інвестиційної політики та торгівлі.
 
Міський голова                О. Костусєв

Додаток до рішення Одеської міської ради від 09.10.2013р. №3961-VI

Рішення Одеської міської ради №3961-VI від 09.10.2013р.
оприлюднено в газеті «Думська площа» №41-42 від 01.11.2013р.


Страница создана: 2013.10.25 14:12