Рішення
Одеської міської ради
№4235-VI від 17.12.2013р.

Про передачу у власність шляхом продажу фізичній особі – підприємцю Пещерову Ігорю Леонідовичу земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0579 га, за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 27, для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі магазину-бару з літнім майданчиком та благоустрою прилеглої території
Згідно з Конституцією України, пунктом 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою більш раціонального використання земельних ділянок і залучення додаткових коштів до бюджету міста, беручи до уваги клопотання фізичної особи – підприємця Пещерова Ігоря Леонідовича (далі – ФОП Пещеров І.Л.) щодо продажу земельних ділянок загальною площею 0,0579 га, за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 27, для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі магазину-бару з літнім майданчиком та благоустрою прилеглої території, звіт про експертну грошову оцінку земельних ділянок, розроблений суб’єктом оціночної діяльності – ТОВ «ГЕОКОНСАЛТИНГ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити вартість, а саме:
- земельної ділянки (кадастровий номер 5110137300:61:002:0024), площею 0,0237 га за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 27, без урахування ПДВ, у розмірі 195 214(сто дев’яносто п’ять тисяч двісті чотирнадцять) гривень 53 копійки на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 18.10.2013 року);
- земельної ділянки (кадастровий номер 5110137300:61:002:0025), площею 0,0342 га, за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 27, без урахування ПДВ, у розмірі 281 701 (двісті вісімдесят одна тисяча сімсот одна) гривня 98 копійок на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 18.10.2013 року).
2. Передати у власність шляхом продажу ФОП Пещерову І.Л. земельні ділянки несільськогосподарського призначення із земель житлової та громадської забудови, раніше надані ФОП Пещерову І.Л. в оренду, а саме:
- земельну ділянку (кадастровий номер 5110137300:61:002:0024), площею 0,0237 га за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 27, для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі магазину-бару з літнім майданчиком;
- земельну ділянку кадастровий номер 5110137300:61:002:0025), площею 0,0342 га, за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 27, для благоустрою прилеглої території.
3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ФОП Пещеровим І.Л. (додається).
4. Доручити виконуючому обов’язки Одеського міського голови Бриндаку О.Б. підписати договір купівлі-продажу земельних ділянок, зазначених у п. 2 цього рішення.
5. Дія договору оренди землі, посвідченого 19.02.2007 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю. в реєстрі за № 176 та зареєстрованого у Одеській регіональній філії ДП ЦДЗК про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 23 листопада 2007 року за № 040750500178, припиняється з дати державної реєстрації права власності на земельні ділянки, зазначені у пункті 2 цього рішення.
6. Укласти договір купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ФОП Пещеровим І.Л. протягом 6 місяців, з дня прийняття цього рішення.
7. У разі не укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення протягом строку вказаного у п. 6 цього рішення з вини ФОП Пещерова І.Л. дане рішення може бути скасоване.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.В.о.міського голови,
секретар міської ради                                              О. БриндакСтраница создана: 2014.01.08 13:53