Внесено зміни рішенням Одеської міськради №5992-VI від 24.12.2014р.

Внесено зміни розпорядженням Одеського міського голови №1265 від 17.12.2014р. 

Внесено зміни рішенням Одеської міськради №5232-VI від 27.08.2014р.

Внесено зміни рішенням Одеської міськради №4790-VI від 25.06.2014р.

Внесено зміни рішенням Одеської міськради №4590-VI від 13.02.2014р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№4569-VI від 24.01.2014р

Про бюджет міста Одеси на 2014 рік


Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

І. Загальні положення

 

1. Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Одеси на 2014 рік у сумі 2 778 688,5 тис.грн (додатки 1, 2), у тому числі:
- обсяг доходів загального фонду бюджету м. Одеси визначити у сумі 2 271 524,2 тис.грн, у тому числі:
• доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, – 1 573 592,6 тис.грн;
• доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, – 430 000,0 тис.грн;
• міжбюджетні трансферти – 267 931,6 тис.грн;
- обсяг доходів спеціального фонду бюджету визначити у сумі 507 164,3 тис.грн, з них бюджет розвитку – 330 000,0 тис.грн.

2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Одеси на 2014 рік у сумі 2 646 529,9 тис.грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 2 271 024,2 тис.грн, та видатків спеціального фонду – 375 505,7 тис.грн за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів (КТКВ) (додаток 3), розподіл видатків бюджету міста Одеси за головними розпорядниками бюджетних коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3.1) та головними розпорядниками коштів (додаток 4).

3. Установити обсяг повернення кредитів до бюджету у сумі 125,0 тис.грн та надання кредитів з бюджету у сумі 22 603,6 тис.грн (додаток 5).

4. Установити профіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 109 680,0 тис.грн, джерелом покриття якого визначити погашення місцевого боргу (додаток 6).

5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів бюджету міста Одеси у сумі 2 000,0 тис.грн.

 

ІІ. Доходи бюджету

 

6. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міста Одеси у 2014 році належать:
- 75 відсотків податку на доходи фізичних осіб;
- 100 відсотків податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;
- авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;
- 100 відсотків плати за землю;
- збір за місця для паркування транспортних засобів;
- туристичний збір;
- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
- частина прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету;
- 100 відсотків плати за оренду цілісних майнових комплексів;
- 65 відсотків плати за оренду майна, приміщень, що знаходяться в комунальній власності та передаються в оренду департаментом комунальної власності Одеської міської ради;
- 55 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі торговельних майданчиків (за виключенням об’єктів, безпосередньо розташованих в приміщеннях, на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди, а також в скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради), та яке передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
- 100 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, розташованих в скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради (за виключенням об’єктів, безпосередньо розташованих в приміщеннях, на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди), та яке передається в оренду управлінням екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;
- 100 відсотків плати за оренду берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу;
- 50 відсотків плати за оренду майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств, засновником яких виступає Одеська міська рада;
- державне мито в тій частині, що відповідно до законодавства зараховується до місцевого бюджету;
- адміністративні штрафи, які накладаються виконавчими органами Одеської міської ради або утвореними в установленому порядку адміністративними комісіями;
- штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів; штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
- кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету міста Одеси;
- кошти, отримані від учасника – переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету міста Одеси;
- 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
- плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Одеси;
- плата по договорам за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста, для розташування тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі у м. Одесі, які укладаються управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
- відсотки за користування кредитом, отриманим ТОВ «Інфокс» згідно з договором оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал»;
- дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам;
- додаткова дотація з державного бюджету на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності, літакобудування, суднобудування та кінематографії.

7. Установити, що до доходів спеціального фонду бюджету міста Одеси у 2014 році належать:
- 25 відсотків екологічного податку;
- 50 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
- 70 відсотків збору за першу реєстрацію транспортного засобу, які спрямовуються на фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, що належать до комунальної власності;
- власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Одеси, крім плати за оренду берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу;
- збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах;
- надходження до цільового фонду, утвореного Одеською міською радою;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
- бюджет розвитку, в тому числі:
• 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності;
• єдиний податок з юридичних та фізичних осіб;
• кошти від приватизації та відчуження майна, що перебуває в комунальній власності;
• надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є власністю територіальної громади;
• податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
• кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Кошти спеціального фонду бюджету міста Одеси витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

 
8. Встановити, що у 2014 році всі податки та збори, що є джерелами доходної частини бюджету міста Одеси, зараховуються:
- суб’єктами підприємницької діяльності, крім тих, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального головного управління Міндоходів та розташовані на території м. Одеси, на рахунки Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області районів міста та в повному обсязі передаються до доходів бюджету міста Одеси;
- суб’єктами підприємницької діяльності, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального головного управління Міндоходів та розташовані на території м. Одеси (крім збору за місця для паркування транспортних засобів), на рахунки Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкриті для виконання бюджету міста Одеси.

 

ІІІ. Фінансування та борг бюджету

 

9. Затвердити джерела фінансування бюджету міста Одеси на 2014 рік (додаток 6).

 
10. Установити на 31 грудня 2014 року граничний обсяг місцевого боргу – 73 120,0 тис.грн, та гарантованого боргу – 349 622,2 тис.грн.

 
11. Встановити, що у бюджеті міста Одеси передбачені:
- за рахунок спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) витрати на погашення місцевого боргу в сумі 109 680,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент фінансів Одеської міської ради);
- за рахунок загального фонду бюджету видатки на обслуговування місцевого боргу в сумі 18 273,4 тис.грн (головний розпорядник – департамент фінансів Одеської міської ради);
- платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, у сумі 21 978,6 тис.грн (проект «Розвиток міської інфраструктури в Україні за рахунок спеціальної інвестиційної позики Світового банку» та реалізація «відкритого компонента» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури»).

 

ІV. Видатки бюджету

 

12. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких у 2014 році здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 7).

13. Затвердити в складі видатків бюджету міста Одеси кошти на реалізацію цільових програм Одеської міської ради (додаток 8).

 
14. Установити обсяг резервного фонду бюджету міста Одеси на 2014 рік у сумі 8 000,0 тис.грн.

 
15. Затвердити наступний перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста Одеси за економічною структурою видатків:
• оплата праці працівників бюджетних установ;
• нарахування на заробітну плату;
• придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;
• забезпечення продуктами харчування;
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
• обслуговування місцевого боргу;
• поточні трансферти населенню;
• поточні трансферти іншим бюджетам.
Визначити захищеними витратами бюджету розвитку витрати на погашення місцевого боргу.

16. Головним розпорядникам бюджетних коштів встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичному обсязі за видами енергоносіїв у розрізі постачальників по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягу призначень, затверджених за КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”.
У тижневий термін надати ці дані для узагальнення до департаменту фінансів Одеської міської ради.
Департаменту фінансів Одеської міської ради підготувати проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про встановлення лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами у 2014 році.
Доручити головним розпорядникам бюджетних коштів довести до відома підприємств-енергопостачальників встановлені ліміти споживання енергоносіїв.

17. Розпорядникам коштів бюджету міста Одеси (далі – розпорядники бюджетних коштів) забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань. Розпорядникам бюджетних коштів при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

18. Встановити, що за бюджетними установами, що фінансуються з бюджету міста Одеси, розташованими в одній будівлі, оплату за комунальні послуги та енергоносії проводить розпорядник бюджетних коштів, на балансі якого знаходиться ця будівля або яка передана йому в оперативне управління (оренду).

19. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

20. Встановити, що у бюджеті міста Одеси враховані видатки на:
- надання фінансової підтримки Одеському обласному благодійному фонду реабілітації дітей-інвалідів „Майбутнє” у сумі 7 000,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- надання фінансової підтримки Благодійному фонду «Медичний центр «Надія, Добро і Добробут» у сумі 1 500,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, які працюють у бюджетних установах, що фінансуються з бюджету міста Одеси, за КТКВ 080000 „Охорона здоров’я” (головний розпорядник – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради);
- проведення заходів із запобігання спалаху небезпечних вірусних та інфекційних хвороб (головний розпорядник – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради);
- проведення вакцинопрофілактики (головний розпорядник – департамент освіти та науки Одеської міської ради, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- заходи з ліквідації снігових заметів та ожеледиці за КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (головний розпорядник – департамент міського господарства Одеської міської ради);
- фінансову підтримку з утримання об’єкта культурної спадщини, пам’ятки історії - Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору, в сумі 1 200,0 тис.грн за КТКВ 250404 «Інші видатки» (головний розпорядник – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради);
- функціонування департаменту з організації роботи Одеської міської ради у сумі 1 014,5 тис.грн за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» (головний розпорядник - виконавчий комітет Одеської міської ради);
- видатки на модернізацію спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів та дитячих майданчиків дошкільних закладів в сумі 7 354,0 тис.грн за КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» (головний розпорядник – департамент освіти та науки Одеської міської ради);

- видатки на надання фінансової підтримки КП «Агентство програм розвитку Одеси» в сумі 21 978,6 тис.грн за КТКВ 180410 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» для забезпечення виконання зобов’язань (проект «Розвиток міської інфраструктури в Україні за рахунок спеціальної інвестиційної позики Світового банку» та реалізація «відкритого компонента» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури») (головний розпорядник бюджетних коштів - управління капітального будівництва Одеської міської ради).

21. Встановити, що за відсутністю затверджених центральним органом виконавчої влади типових штатних нормативів по установах соціально-культурної сфери та соціального захисту населення розпорядники бюджетних коштів утримують штатну чисельність в межах, затверджених виконавчим комітетом Одеської міської ради.

22. Дозволити головним розпорядникам бюджетних коштів – департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, та розпорядникам нижчого рівня, які належать до сфери управління зазначених головних розпорядників, укладати тристоронні договори з постачальниками товарів та послуг відповідно до схеми (порядку) фінансування установ та закладів відповідної галузі, затвердженої розпорядженням міського голови.

23. Дозволити департаменту міського господарства Одеської міської ради та комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» укладати тристоронній договір на постачання електричної енергії з ВАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго».

24. Встановити, що плани використання бюджетних коштів та зміни до планів використання бюджетних коштів по комунальним підприємствам погоджуються з департаментом фінансів Одеської міської ради.

 

V. Взаємовідносини бюджету м. Одеси з бюджетами іншого рівня

 

25. Затвердити на 2014 рік обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 9).

 

VІ. Особливі положення

 

26. Внести до рішення Одеської міської ради від 09.11.2005р. № 4840-ІV «Про нову редакцію Методики розрахунку граничних розмірів орендної плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Одеси» зміни:
- абзац 4,6 пункту 3 виключити;
- призупинити дію абзацу 7 пункт 3;
- абзац 2,3,4 пункту 9 виключити.

27. Встановити, що в разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, засновником яких виступає Одеська міська рада, орендна плата спрямовується:
- 50 відсотків плати за оренду майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств, до бюджету м. Одеси;
- 50 відсотків орендної плати – джерело доходів комунальних підприємств, які використовуються на поповнення власних обігових коштів.

50 % коштів орендної плати (без податку на додану вартість), яка фактично надійшла на рахунки комунальних підприємств, перераховуються щомісяця на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Комунальним підприємствам, які надають в оренду майно, надавати до департаменту комунальної власності Одеської міської ради щомісячно до 15 числа місяця наступного за звітним інформацію щодо сплати орендної плати до бюджету міста Одеси за формами, розробленими департаментом комунальної власності Одеської міської ради.

28. Встановити, що кошти за оренду майна, приміщень, що знаходяться в комунальній власності, крім майна та приміщень, що знаходяться на балансі комунальних підприємств, засновником яких виступає Одеська міська рада, в тому числі податок на додану вартість, орендарі перераховують на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департамент комунальної власності Одеської міської ради кошти без ПДВ та коштів на покриття своїх витрат перераховує на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується департаментом комунальної власності Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Кошти в розмірі 35 відсотків, але не більше 8 700,0 тис.грн, із суми коштів, що фактично надійдуть від оренди майна, приміщень, та 100 відсотків штрафних санкцій у вигляді пені за договорами оренди та страхового відшкодування при настанні страхового випадку від орендованого майна спрямовуються на:
- покриття витрат департаменту комунальної власності Одеської міської ради, пов’язаних з виконанням функцій орендодавця; забезпечення реалізації повноважень Одеської міської ради у галузі земельних відносин відповідно до Земельного кодексу та законів України; та витрат на приватизацію і відчуження об’єктів комунальної власності;
- страхування об’єктів комунальної власності, орендованих бюджетними установами та страхування об’єктів комунальної власності, які передаються під заставу для забезпечення кредитів;
- оплату проведення експертних оцінок, послуг комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації»;
- утримання Будинку прийомів;
- погашення зобов’язань з податку на додану вартість за операціями безкоштовної передачі будівель у власність юридичних та фізичних осіб згідно з чинним законодавством України;
- інші видатки згідно із затвердженим кошторисом.
Зміни до спеціального фонду кошторису на суму залишку коштів на рахунку департаменту комунальної власності Одеської міської ради станом на 01.01.2014 р. вносяться за попереднім погодженням з департаментом фінансів Одеської міської ради та в разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків коштів на його рахунках на початок року буде більший, ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на 2014 рік.

29. Встановити, що кошти за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності міста Одеси, для розміщення зовнішньої реклами, у тому числі податок на додану вартість, зараховуються на рахунок комунального підприємства «Одесреклама».
Кошти в розмірі 5 150,0 тис.грн, із суми доходів, що фактично надійдуть у 2014 році за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності міста Одеси, для розміщення зовнішньої реклами спрямовуються комунальним підприємством «Одесреклама» на наступні витрати :
- забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами та вивісок, формування естетичного міського середовища, а також реклами на транспорті;
- забезпечення виготовлення та розміщення на засобах зовнішньої реклами та транспорті соціальної реклами, а також інформації про святкові та інші заходи, що проводяться безпосередньо чи за підтримки органів місцевого самоврядування;
- розроблення проектів зовнішнього благоустрою міста Одеси, в тому числі схем розташування рекламних засобів, інших елементів міського дизайну соціально-побутового та комерційного призначення;
- здійснення технічного обстеження та обліку зовнішньої реклами на транспорті територіальної громади міста Одеси та надання відповідної інформації органам місцевого самоврядування;
- здійснення у встановленому порядку демонтажу засобів зовнішньої реклами та вивісок;
- виконання рішень та/або розпоряджень органів місцевого самоврядування щодо поліпшення зовнішнього вигляду, рекламно-інформаційного простору та дизайну міського середовища міста Одеси;
- інші видатки згідно з фінансовим планом на рік, погодженим з департаментом фінансів Одеської міської ради.
Податок на додану вартість перераховується комунальним підприємством «Одесреклама» до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Кошти за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності міста Одеси, для розміщення зовнішньої реклами, які будуть надходити на рахунок КП «Одесреклама» за попередні звітні періоди включаються до доходів комунального підприємства та підлягають оподаткуванню за загальною системою.

30. Встановити, що кошти від оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі торговельних майданчиків (за виключенням об’єктів, безпосередньо розташованих в приміщеннях, на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди, а також в скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради), та яке передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради кошти без ПДВ та коштів на покриття витрат відділу дозволів та узгоджень управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради перераховує на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Кошти в розмірі 45 відсотків, але не більше 2 500,0 тис.грн, із суми коштів, що фактично надійдуть за оренду твердого покриття направляються на покриття витрат відділу дозволів та узгоджень управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, пов’язаних з виконанням ним функцій по укладанню договорів на право тимчасового користування місцями комунальної власності для розташування тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі у м. Одесі, ведення бази даних тимчасових споруд, витрати на демонтаж, розробку комплексних схем для розміщення тимчасових споруд та інших видатків згідно з затвердженим кошторисом.

Зміни до спеціального фонду кошторису на суму залишку коштів на рахунку управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради станом на 01.01.2014 р. вносяться за попереднім погодженням з департаментом фінансів Одеської міської ради та в разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків коштів на його рахунках на початок року буде більший ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на 2014 рік.

31. Встановити, що кошти плати по договорам за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста, для розташування тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі у м. Одесі, які укладаються управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради в тому числі податок на додану вартість, перераховуються користувачами на рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради кошти без ПДВ перераховує на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження». Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

32. Встановити, що кошти від оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, розташованих в скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради (за виключенням об’єктів, безпосередньо розташованих в приміщеннях, на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди), в тому числі податок на додану вартість, перераховується орендарями на рахунок управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради кошти без ПДВ перераховує на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

33. Встановити, що кошти від оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради кошти без ПДВ перераховує на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Плата за оренду іншого майна, що знаходиться на балансі управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, в розмірі 100 % є джерелом доходів спеціального фонду управління та спрямовується на видатки з утримання ремонтно-експлуатаційної дільниці управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради згідно із затвердженим кошторисом.

34. Встановити, що кошти відновної вартості зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників) у місті Одесі, що підлягають сплаті при видаленні зелених насаджень або при їх втраті у зв’язку із відведенням земельної ділянки у встановленому порядку юридичній або фізичній особі, сплачуються користувачами і орендарями земельних ділянок до бюджету міста Одеси, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. № 349 «Про внесення змін до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» та перераховуються на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».

35. Встановити, що кошти, одержані від приватизації та відчуження комунального майна, є джерелом доходів бюджету розвитку м. Одеси. Зазначені кошти, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються покупцями на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департаментом комунальної власності Одеської міської ради кошти без ПДВ перераховуються на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним у межах бюджетного року, який закінчується 31 грудня. Податок на додану вартість перераховується департаментом комунальної власності Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

36. Податки і збори (обов’язкові платежі), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом України та надходили до бюджету міста Одеси, включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов’язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року, та суми, донараховані за актами перевірок по цим податкам та зборам (обов’язкові платежі), здійснюються в порядку, який діяв у 2010 році, та обліковуються за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів загального і спеціального фондів бюджету міста Одеси, зараховуються до бюджету міста Одеси і сплачуються платниками податку або стягуються у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

37. Головне управління Міндоходів в Одеській області, спеціалізована державна податкова інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального головного управління Міндоходів відповідно до вимог пункту 5 статті 78 Бюджетного кодексу України забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до бюджету міста Одеси затверджених Законом України „ Про Державний бюджет України на 2014 рік” планових показників доходів бюджету міста, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, обсягом 1 573 592,6 тис.грн.

38. Контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Одеси здійснюється виконавчими органами Одеської міської ради та комунальними підприємствами, утвореними Одеською міською радою, згідно з додатком 10 до цього рішення.

39. Створити цільовий фонд Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додаток 11).

40. Створити дорожній фонд Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додаток 12).

41. Дозволити департаменту фінансів Одеської міської ради за результатами виконання бюджету міста Одеси отримувати в:
• Міністерстві фінансів України середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів бюджету міста Одеси на 2014 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами;
• Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
• фінансових установах позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету міста Одеси на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду. Затвердити обсяг позичок на покриття тимчасових касових розривів у сумі 100 000,0 тис.грн. Видатки на обслуговування позичок здійснювати за рахунок коштів загального фонду бюджету.

42. Встановити, що за умови перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста Одеси на 2014 рік без урахування міжбюджетних трансфертів не менше ніж на 5 відсотків за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду та за умови перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Одеси в частині бюджету розвитку зміни до бюджету міста Одеси на 2014 рік вносяться рішенням Одеської міської ради.

43. Дозволити Одеському міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради за погодженням з постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів вносити зміни до бюджету міста Одеси на 2014 рік з подальшим затвердженням Одеською міською радою, крім випадків, зазначених у пункті 42 цього рішення.

44. Дозволити Одеському міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради за поданням департаменту фінансів Одеської міської ради вносити зміни до бюджету міста Одеси на 2014 рік в частині міжбюджетних трансфертів з подальшим затвердженням Одеською міською радою.

45. Дозволити департаменту фінансів Одеської міської ради за рішенням Одеської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Одеси на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих Одеською міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду за попереднім погодженням з постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.

46. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів управління земельних ресурсів Одеської міської ради.
Цей пункт рішення набирає чинності після реєстрації головного розпорядника бюджетних коштів у відповідних органах та організаціях.

 

VІІ. Прикінцеві положення

 

47. Рішення набирає чинності з 1 січня 2014 року.

48. Додатки 1-12 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

49. Привести розпорядження міського голови та рішення виконавчого комітету Одеської міської ради у відповідність до рішення Одеської міської ради “Про бюджет міста Одеси на 2014 рік”.

50. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів. 
 

В.о.міського голови,
секретар ради                                                  О. Бриндак

 

Додатки 1, 2, 9, 10 до рішення Одеської міської ради від 24.01.2014р. № 4569-VI

Додатки 3, 3.1, 4, 5, 6, 7, 8 до рішення Одеської міської ради від 24.01.2014р. № 4569-VI

Додаток 11 до рішення Одеської міської ради від 24.01.2014р. № 4569-VI

Додаток 12 до рішення Одеської міської ради від 24.01.2014р. № 4569-VI

 

 

 

 

Рішення Одеської міської ради №4569-VI від 24.01.2014
оприлюднено в газеті «Думська площа» №4 від 07.02.2014


Страница создана: 2014.01.30 18:18
Опубликована на сайте: https://omr.gov.ua/
Полный адрес страницы: https://omr.gov.ua/ru/acts/council/57231/