Рішення
Одеської міської ради
№5229-VI від 27.08.2014Про внесення змін до рішення Одеської міської
ради від 16.04.2013р. №3287-VI «Про внесення
змін та доповнень до рішення Одеської міської
ради від 28.02.2011р. № 384-VІ «Про затвердження
положень про виконавчі органи Одеської міської ради»Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою покращення ефективності управління містом, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 16.04.2013р. №3287-VІ «Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 28.02.2011р. №384-VІ «Про затвердження положень про виконавчі органи Одеської міської ради», виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Одеської міської ради Бриндака О.Б.Міський голова Г. Труханов
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№5229-VI від 27.08.2014
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ
ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – міська рада) і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Департамент у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням (далі – Положення).
1.3. Департамент підпорядкований міському голові та виконавчому комітету міської ради, підконтрольний міській раді.
1.4. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, відповідно до затвердженого кошторису видатків, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
1.5. Департамент є самостійною юридичною особою, може відкривати рахунки у встановленому законодавством порядку, має гербову печатку, штампи і бланки з власною назвою.
1.6. Реорганізація та ліквідація Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.7. Зміни та доповнення до цього положення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
1.8. Місцезнаходження Департаменту: 65004, м. Одеса, пл. Думська, 1.
1.9. Електронна адреса Департаменту: media4@omr.gov.ua

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

 

2.1. Основними завданнями Департаменту є:
2.1.1. Впровадження єдиної політики управління інформаційно-телекомунікаційною сферою Одеської міської ради, виконавчих органів, комунальних підприємств та установ міської ради.
2.1.2. Забезпечення ефективного впровадження та функціонування сучасних інформаційних технологій (програмно-апаратних комплексів, геоінформаційних систем, систем керування базами даних, телекомунікаційних систем зв’язку та мереж, інформаційних ресурсів та ін.) в структурних підрозділах міської ради, бюджетних установах, комунальних закладах, як однієї із складових створення і функціонування єдиної ефективної електронної системи управління містом та його інформатизації в інтересах громади.
2.1.3. Розвиток єдиного інформаційного простору міста Одеси шляхом впровадження організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів із забезпечення прозорості діяльності міської влади, спрощення доступу населення до прийнятих нормативних актів та проектів.
2.1.4. Впровадження елементів електронного урядування для забезпечення максимально простого та доступного спілкування громадян з органами місцевого самоврядування, юридичними особами, громадськими організаціями та створення механізмів надання послуг громадянам та організаціям в режимі реального часу. Спрощення адміністративних та управлінських процедур за рахунок впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного документообігу та наукової організації праці.
2.1.5. Інформування населення про місцеві заходи з реалізації державної політики. Оптимізація взаємодії органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації міста, налагодження ефективної системи інформування територіальної громади міста щодо діяльності міського голови, міської ради, виконавчого комітету та структурних підрозділів міської ради; забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування.
2.1.6. Забезпечення функціонування, постійного розвитку та інформаційного наповнення офіційного сайту Одеської міської ради. Надання всебічної інформації про Одесу в мережі Інтернет.
2.1.7. Здійснення збору, обробки, накопичення, аналізу даних і надання необхідної інформації у межах своєї діяльності згідно з чинним законодавством України.
2.1.8. Здійснення заходів, спрямованих на створення та підтримку позитивного іміджу міста як унікального історичного, культурного і туристичного центру, привабливого для інвестиційної діяльності.
2.1.9. Проведення соціологічних досліджень, моніторингу та аналізу інформаційного простору міста; визначення пріоритетів суспільного, соціального та економічного розвитку міста; підготовка пропозицій міському голові, його заступникам та відповідним підрозділам Одеської міської ради з урахуванням результатів соціологічних досліджень громадської думки.
2.1.10. Проведення відкритих семінарів, обговорень, досліджень, консультацій із вченими та експертами, регіональних та міжнародних конференцій з актуальної тематики.
2.1.11. Підготовка проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, у тому числі міських цільових програм розвитку інформаційної сфери та з питань інформаційно-телекомунікаційного забезпечення органів місцевого самоврядування.

2.2. Функції Департаменту:
2.2.1. Вдосконалення системи управління містом, діяльності виконавчих органів, підприємств та установ міської ради шляхом формування нормативно-правових засад та організації впровадження новітніх інформаційних технологій, спеціальних програмних засобів та систем, засобів телекомунікацій, електронних систем документообігу, обліку, обчислювання та тощо.
2.2.2. Формування механізмів належного обліку технічних засобів обчислювальної техніки, програмного та комунікаційного забезпечення для оптимізації витрат на їх утримання та розвиток.
2.2.3. Здійснення в межах повноважень контролю за виконанням виконавчими органами, комунальними підприємствами та установами міської ради вимог діючих нормативно-правових актів в інформаційно-телекомунікаційній сфері, ощадливим та раціональним використанням видаткових матеріалів, комплектуючих та інших матеріальних цінностей в процесі використання обчислювальної техніки, програмного та комунікаційного забезпечення.
2.2.4. Провадження комплексних заходів щодо процедур захисту обчислювальної техніки, телекомунікаційних мереж, відповідного обладнання, баз даних, службової та іншої інформації з обмеженим доступом у відповідності до чинного законодавства.
2.2.5. Формування умов залучення до міста високотехнологічних компаній та розробників програмного забезпечення. Взаємодія та координація зусиль підприємств та установ усіх форм власності щодо належного розвитку інформаційно-телекомунікаційної сфери міста для задоволення потреб громади.
2.2.6. Розробка проектів та планів впровадження сучасних комп’ютерних
систем і технологій. Підготовка проектів цільових програм та рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань інформаційно-телекомунікаційного забезпечення органів місцевого самоврядування та з питань, що належать до компетенції Департаменту.
2.2.7. Організація заходів з розробки, придбання, супроводу, адаптації програмного забезпечення, інформаційних систем та інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури виконавчих органах Одеської міської ради. Підготовка пропозицій щодо ефективного використання інформаційних і телекомунікаційних ресурсів.
2.2.8. Організація впровадження в управлінську практику електронних засобів діловодства та контролю за виконанням документів, програмних й технічних засобів захисту інформації та розмежування доступу.
2.2.9. Здійснення заходів із створення, ведення, коригування банків і баз даних офіційної та службової інформації міської ради, виконавчого комітету, структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ та організацій міської ради; забезпечення діяльності довідково-інформаційних та пошукових систем.


2.2.10. Доведення до відома громадськості змісту державної політики, питань діяльності місцевої влади та розвитку міста шляхом розміщення відповідної інформації в газеті Одеської міської ради «Одесский вестник» та її додатку газеті «Думська площа», а також на офіційному сайті Одеської міської ради.
2.2.11. Підтримка функціонування, постійного розвитку та інформаційного наповнення офіційного сайту Одеської міської ради. Розміщення у відповідних розділах сайту інформації про діяльність керівництва міста, Одеської міської ради, виконавчого комітету, районних адміністрацій та структурних підрозділів Одеської міської ради.
2.2.12. Забезпечення інформування громадськості про місцеві заходи з реалізації державної політики, про діяльність міської влади та соціально значущі події міста шляхом організації інтерв’ю, сюжетів в ефірі теле- і радіокомпаній, розміщення в друкованих, електронних ЗМІ, мережі Інтернет та у соціальних мережах відповідних матеріалів, роз'яснень, коментарів фахівців тощо.
2.2.13. Забезпечення запрошень представників засобів масової інформації на брифінги, конференції, прес-конференції, засідання виконавчого комітету та засідання Одеської міської ради.
2.2.14. Участь у підготовці статей для розміщення у друкованих, інтернет-виданнях і соціальних мережах; сприяння підготовці матеріалів для радіо- і телепрограм, спрямованих на створення та підтримку позитивного іміджу міста як унікального історичного, культурного і туристичного центру, привабливого для інвестиційної діяльності.
2.2.15. Участь у підготовці відео-, аудіо- та фотоматеріалів для структурних підрозділів Одеської міської ради про заходи, що проводяться за їх участі.
2.2.16. Розгляд за дорученням міського голови або заступників міського голови, інших посадових осіб питань, що належать до компетенції Департаменту.
2.2.17. Участь у розробці відповідних розділів проектів бюджету та програми соціально-економічного розвитку міста.
2.2.18. Розгляд звернень громадян, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Департаменту.
2.2.19. Надання експертно-аналітичної, методичної, інформаційної та іншої допомоги виконавчим органам, комунальним підприємствам та установам міської ради у вирішенні питань, що належать до компетенції Департаменту.
2.2.20. Організація та проведення заходів, участь у створенні та реалізації програм та проектів, скерованих на вирішення соціально-економічних питань розвитку міста.
2.2.21. Проведення роботи з організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту. Сприяння організації навчання та поліпшення навичок роботи співробітників інших виконавчих органів, підприємств та установ міської ради.
2.2.22. Здійснення інших повноважень відповідно до рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.
2.2.23. Погодження програм та проектів щодо розвитку інформаційно-телекомунікаційної сфери міста та стосовно сфери діяльності Департаменту.

3. КЕРІВНИЦТВО Й СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

 

3.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою.
3.2. Директор Департаменту:
3.2.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує реалізацію завдань та функцій, які на нього покладено, діє від його імені без довіреності.
3.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад посадових осіб Департаменту.
3.2.3. Представляє міському голові розроблений проект штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
3.2.4. Визначає функціональні обов’язки та затверджує посадові інструкції посадових осіб Департаменту, сприяє підвищенню їх кваліфікації.
3.2.5. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.
3.2.6. Організовує виконання рішень міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови.
3.2.7. У межах своїх повноважень видає накази.
3.2.8. У межах своїх повноважень представляє Департамент як виконавчий орган Ради у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
3.2.9. Веде особистий прийом громадян.
3.2.10. Порушує перед міським головою питання про застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Департаменту.
3.2.11. У процесі реалізації завдань та функцій Департаменту забезпечує взаємодію Департаменту з іншими виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями.
3.2.12. Погоджує програми та проекти щодо розвитку інформаційно-телекомунікаційної сфери міста та стосовно сфери діяльності Департаменту.
3.2.13. У рамках повноважень Департаменту узгоджує документи, що стосуються питань інтелектуальної власності на продукти та технічні завдання, які розробляють, або замовником яких виступають виконавчі органи, комунальні підприємства та установи Одеської міської ради.
3.2.14. Затверджує Положення про структурні підрозділи Департаменту.
3.3. Надає обов’язкові до виконання письмові або усні доручення керівникам підпорядкованих комунальних підприємств з питань, які належать до компетенції Департаменту.
3.4. Виконує інші повноваження, необхідні для виконання завдань та функцій Департаменту.
3.5. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору та його заступникам та розподіл обов’язків між директором та його заступниками визначається директором Департаменту.
3.6. У разі неможливості виконання директором своїх службових обов’язків за розпорядженням міського голови їх тимчасово виконує заступник директора Департаменту або інша посадова особа.

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

 
4.1. Департамент має право:
4.1.1. Залучати спеціалістів органів влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.1.2. На безоплатній основі одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.1.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
4.1.4. Порушувати перед міським головою питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, службових осіб комунальних підприємств, установ та організацій, які перешкоджають реалізації завдань та функцій Департаменту.
Секретар ради           О. Бриндак


Страница создана: 2014.09.10 15:51