Рішення
Одеської міської ради
№5992-VI від 24.12.2014р.



Про внесення змін та доповнень
до рішення Одеської міської ради
від 24.01.2014 року №4569-VІ
«Про бюджет міста Одеси на 2014 рік»

 
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської обласної ради від 23.12.2014 р. №1265-VI «Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 січня 2014 року № 1004-VI «Про обласний бюджет Одеської області на 2014 рік», пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 24.01.2014 року №4569-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2014 рік” :
1.1. Пункт 1 розділу І викласти в редакції:
«Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Одеси на 2014 рік у сумі 3 579 379,17 тис.грн (додатки 1,2 ), у тому числі:
- обсяг доходів загального фонду бюджету м. Одеси визначити у сумі 3 066 078,87 тис.грн, у тому числі:
• доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, – 1 464 408,7 тис.грн;
• доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, – 390 000,0 тис.грн;
• міжбюджетні трансферти – 1 211 670,17 тис.грн;
- обсяг доходів спеціального фонду бюджету визначити у сумі 513 300,30 тис.грн, з них бюджет розвитку – 330 590,00 тис.грн».

1.2. Пункт 2 розділу І викласти в редакції:
«Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Одеси на 2014 рік у сумі 3 739 280,668 тис.грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 3 143 801,870 тис.грн, та видатків спеціального фонду – 595 478,798 тис.грн за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів (КТКВ) (додаток 3), розподіл видатків бюджету міста Одеси за головними розпорядниками бюджетних коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3.1) та головними розпорядниками коштів (додаток 4)».
1.2. Пункт 4 розділу І викласти в редакції:
«Установити:
- профіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 138 792,5 тис.грн, джерелом покриття якого визначити погашення місцевого боргу (додаток 6);
- дефіцит загального фонду бюджету міста Одеси у сумі 77 723,0 тис.грн (додаток 6), джерелом покриття якого визначити вільні залишки коштів загального фонду;
- дефіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 220 970,998 тис.грн (додаток 6), джерелом покриття якого визначити залишки коштів спеціального фонду - 220 970,998 тис.грн (в т.ч. залишки коштів бюджету розвитку – 195 053,350 тис.грн; залишки коштів дорожнього фонду Одеської міської ради – 3 088,3 тис.грн; залишки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 3 430,448 тис.грн; залишки коштів міського фонду охорони навколишнього середовища міста Одеси – 19 020,2 тис.грн; залишки коштів цільового фонду Одеської міської ради – 378,7 тис.грн).».

1.3. Пункт 10 розділу ІІІ викласти у редакції:
«Установити на 31 грудня 2014 року граничний обсяг місцевого боргу – 105 120,0 тис.грн, та гарантованого боргу – 578 620,3 тис.грн».

1.4. Пункт 11 розділу ІІІ викласти у редакції:
«Встановити, що у бюджеті міста Одеси передбачені:
- за рахунок спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) витрати на погашення місцевого боргу в сумі 138 792,5 тис.грн (головний розпорядник – департамент фінансів Одеської міської ради);
- за рахунок загального фонду бюджету видатки на обслуговування місцевого боргу в сумі 18 273,4 тис.грн (головний розпорядник – департамент фінансів Одеської міської ради).».

1.4. Пункт 14 розділу ІV виключити.

1.5. В абзаці 8 пункту 20 розділу VI цифри «1 200,0» змінити на цифри «1 275,0».

1.6. В абзаці 10 пункту 20 розділу VI цифри «5 629,4» змінити на цифри «3 514,2».

1.7. В абзаці 11 пункту 20 розділу VI цифри «31 260,9» змінити на цифри «29 967,1».

2. Внести зміни до додатків №1, №2, №3, №4, №7, №9 до рішення Одеської міської ради від 24.01.2014 року №4569-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2014 рік” відповідно до додатків №1, №2, №3, №4, №5, №6 до цього рішення.

3. Додатки №3.1, №6, №8 до рішення Одеської міської ради від 24.01.2014 року №4569-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2014 рік” викласти у новій редакції відповідно до додатків №7, №8, №9 до цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.



Міський голова Г.Труханов


ДОДАТКИ (1, 2, 6)

ДОДАТКИ (3, 4, 5, 7 (3-1), 8, 9)


Страница создана: 2014.12.31 13:29