Рішення
Одеської міської ради
№ 6269-VI від 25.02.2015р.

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради

від 17.12.2013 р. № 4187-VІ «Про створення Центру надання

адміністративних послуг Одеської міської ради»

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», від 01.08.2013 р. № 588 «Про затвердження Примірного регламенту про центр надання адміністративних послуг», з метою приведення Положення про Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради та Регламенту Центру надання адміністративних послуг у відповідність до вимог чинного законодавства, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17.12.2013 р. № 4187-VІ (додаток 1).

 
2. Внести зміни до Регламенту Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17.12.2013 р. № 4187-VІ (додаток 2).

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із законності, правопорядку і реалізації державної регуляторної політики.


Міський голова                               Г. Труханов

 

Додаток 1 до рішення
Одеської міської ради
від 25.02.2015р. № 6269-VI

 

ЗМІНИ
ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР НАДАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Ці зміни є невід’ємною частиною Положення про Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради

 

1. Викласти п. 1 Положення про Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради в наступній редакції:
«1. Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради (далі – Центр) є структурним підрозділом Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради, створеним з метою забезпечення надання адміністративних послуг. До складу Центру можуть входити відділи та сектори.».
 
Секретар ради                                         О.Б. Бриндак

 

Додаток 2 до рішення
Одеської міської ради
від 25.02.2015р. № 6269-VI

 

ЗМІНИ
ДО РЕГЛАМЕНТУ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. Викласти п. 6.5 Регламенту Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради в наступній редакції:
«6.5. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру сфері господарської діяльності), зокрема, наявність усіх документів, що необхідні для отримання адміністративної послуги.

 
6.5.1. Адміністратор залишає без розгляду документи, подані не в повному обсязі (згідно інформаційної картки). Про залишення документів без розгляду заявнику надається (надсилається поштовим відправленням) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення без розгляду та документи, що подавалися для отримання адміністративної послуги, відповідно до опису. Залишення документів без розгляду не перешкоджає повторному зверненню, після усунення причин, що були підставою для залишення їх без розгляду.

 
6.5.2. Адміністратор у разі потреби надає суб’єктові звернення допомогу в заповненні бланку заяви (додаток 3)».


Секретар ради                                О.Б. Бриндак


Страница создана: 2015.03.04 16:20