Рішення
Одеської міської ради
№6265-VI від 25.02.2015р.

Про внесення змін до Положення про департамент фінансів

Одеської міської ради, затвердженого рішенням

Одеської міської ради від 28.02.2011р. № 384-VI

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради від 31.01.2011 р. № 273-VI «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради та її виконавчих органів», з метою покращення ефективності управління містом Одеська міська рада

 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до Положення про департамент фінансів Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011 р. № 384-VI (додаються).

 
2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити державну реєстрацію змін до Положення про департамент фінансів Одеської міської ради, відповідно до діючого законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.


Міський голова                               Г. Труханов

 

Додаток до рішення

Одеської міської ради
від 25.02.2015р. №6265-VI

 

ЗМІНИ
ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,

ЗАТВЕРДЖЕНОГО РІШЕННЯМ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІД 28.02.2011 РОКУ №384-VI,
ЗАРЕЄСТРОВАНОГО ВІД 21.03.2011 РОКУ №1556105007012519
ЦІ ЗМІНИ Є НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ ПОЛОЖЕННЯ

 

Викласти наступні пункти Положення про департамент фінансів Одеської міської ради в новій редакції:

1.4. Департамент є юридичною особою, має відокремлене майно, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Департамент має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України (далі – Казначейства України).

1.8. Електрона адреса: findep@dfogs.com .

2.2.16. Подає звіт про виконання бюджету міста Одеси до департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації.

2.2.20. Отримує позики в Міністерстві фінансів України, органах Казначейства України, фінансових установах для забезпечення фінансування видатків бюджету міста Одеси у порядку та на умовах, передбачених законодавством.

2.2.26. Організація роботи з рейтинговими агентствами щодо отримання та оновлення рейтингів м. Одеси.

2.2.32. Взаємодіє з контролюючими органами з питань формування та виконання доходної частини бюджету, ведення обліку та звітності, забезпечення надходження доходів до бюджету міста Одеси.

3.1.8. відкривати спеціальні рахунки в органах Казначейства України.

4.4.26. відкриває рахунки в органах Казначейства України та фінансових установах.

 
Секретар ради                             О.Б. Бриндак


Страница создана: 2015.03.04 16:51