Рішення
Одеської міської ради
№ 256-VII від 03.02.2016 р.
.

Про внесення змін до Положення про податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 21.01.2015 р. № 6258-VI

 
 
Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 19 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України, пункту 10.3 статті 10, статей 265, 266 Податкового кодексу України, враховуючи зміни, внесені Законом України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести наступні зміни до Положення про податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 21.01.2015 р. № 6258-VI (далі – Положення):
1.1. підпункт 4.1. пункту 4 «Пільги зі сплати податку» Положення викласти у наступній редакції:
«4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).»;       
1.2. Виключити з підпунктів «а», «б», «в» підпункту 7.1. пункту 7 «Порядок обчислення суми податку» Положення слова «та пільги наданою Одеською міською радою з неоподаткованої площі таких об’єктів (у разі її встановлення)»;
1.3. доповнити підпункт 7.1. пункту 7 «Порядок обчислення суми податку» Положення новим підпунктом «ґ» такого змісту:
«ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м (для квартири) та/або 500 кв. м (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» - «г» цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)».
 
2. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації в порядку, визначеному законодавством України.
 
3. Встановити, що положення цього рішення застосовуються з 01.01.2016 року.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів та постійну комісію Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин та інформаційних технологій.
                      
 
 
 
Міський голова                                                                     Г. Труханов
.
 
 
Рішення Одеської міської ради № 256 -VII від 03.02.2016р. оприлюднено в газеті «Одесский вестник» № 5 від 13.02.2016р.

Страница создана: 2016.02.05 18:10