Рішення
Одеської міської ради
№ 424-VII від 16.03.2016р.

Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій,
адресованих органам місцевого самоврядування м. Одеси

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції», з метою забезпечення реалізації прав громадян на звернення з електронними петиціями Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок розгляду електронних петицій, адресованих органам місцевого самоврядування м. Одеси (додається).

2. До визначення у Статуті територіальної громади міста Одеси вимог щодо кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції та строку збору підписів, електронна петиція до органів місцевого самоврядування м. Одеси розглядається відповідно до затвердженого цим рішенням порядку за умови збору на її підтримку протягом не більш як 3-х місяців з дня її оприлюднення 1000 підписів громадян.

3. Доручити департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради:
- забезпечити роботу сервісу подачі електронних петицій громадян у строк до 1 червня 2016 року;
- протягом встановленого законом строку забезпечити оприлюднення цього рішення у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Одеського міського голову Труханова Г.Л.
 
Міський голова                                Г. Труханов 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 16.03.2016р. № 424-VII

ПОРЯДОК
РОЗГЛЯДУ ЕЛЕКТРОННИХ ПЕТИЦІЙ, АДРЕСОВАНИХ ОРГАНАМ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ М. ОДЕСИ

 I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Порядок розгляду електронних петицій, адресованих органам місцевого самоврядування м. Одеси (далі – Порядок), розроблено відповідно до ст. 23¹ Закону України «Про звернення громадян».

2. Електронна петиція (далі – Петиція) – є однією з форм участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування та становить собою колективне електронне звернення членів територіальної громади до Одеської міської ради або її виконавчих органів, яке подається через сервіс подачі електронних петицій громадян, посилання на який міститься на офіційному веб-сайті Одеської міської ради (далі – офіційний веб-сайт Одеської міської ради), або веб-сайт громадського об’єднання, що здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

3. Петиція підлягає обов’язковому розгляду відповідно до цього Порядку за умови збору на її підтримку підписів громадян у кількості та строки, визначені у Статуті територіальної громади м. Одеси. 

II. ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ,

ЇЇ ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ЗБОРУ ПІДПИСІВ НА ЇЇ ПІДТРИМКУ 

1. Для створення Петиції або участі у голосуванні на підтримку окремих електронних петицій, адресованих органам місцевого самоврядування м. Одеси, особа має пройти процедуру реєстрації на відповідному веб-сайті, за результатами якої створюється особистий кабінет відповідної особи, із використанням якого особа може створювати Петиції та віддавати свій підпис на підтримку Петицій, створених іншими авторами (ініціаторами).

2. Реєстрація здійснюється шляхом заповнення електронної форми та проходження процедури підтвердження такої реєстрації. У формі зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, електронна поштова адреса, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним, а також надається згода на обробку та поширення персональних даних, необхідних для оприлюднення створених такою особою Петицій.

3. Петиція подається до органів місцевого самоврядування із використанням особистого кабінету її автора (ініціатора), створеного особою під час її реєстрації на відповідному веб-сайті, шляхом заповнення спеціальної форми, в якій зазначається короткий заголовок, що відтворює загальний зміст Петиції, та викладається суть звернення.
До петиції можуть додаватись фото- або відеоматеріали, які стосуються порушеного питання.
Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
Петиції як різновид звернень громадян повинні стосуватися питань, які відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів законодавства відносяться до компетенції відповідного органу місцевого самоврядування.  

4. Департаментом з питань звернень громадян Одеської міської ради, у разі надходження Петиції через веб-сайт Одеської міської ради, або адміністрацією громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, у разі надходження Петиції через веб-сайт такого громадського об'єднання, забезпечується перевірка тексту Петиції на предмет відповідності встановленим до неї вимогам.  

5. У разі відповідності встановленим вимогам, Петиція протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) оприлюднюється на офіційному веб-сайті Одеської міської ради або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, та їй присвоюється реєстраційний номер.  

6. У разі невідповідності надісланої Петиції встановленим чинним законодавством України вимогам оприлюднення такої Петиції не здійснюється, про що не пізніше двох робочих днів з дня її надходження Департамент з питань звернень громадян Одеської міської ради або громадське об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, повідомляє автора (ініціатора) такої Петиції із зазначенням причин відмови.  

7. Дата оприлюднення тексту Петиції на офіційному веб-сайті Одеської міської ради або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку Петиції, є датою початку збору підписів.
Департамент з питань звернень громадян Одеської міської ради, громадське об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, у відповідних випадках зобов’язані забезпечити фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції.  

8. На офіційному веб-сайті Одеської міської ради або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, починаючи з моменту оприлюднення Петиції, має відтворюватись така інформація про Петицію:
- дата і час оприлюднення тексту Петиції;
- необхідна кількість підписів та дата, на яку припадає закінчення встановленого строку збору підписів на підтримку Петиції;
- загальна кількість поданих підписів на підтримку Петиції;
- перелік осіб що подали свій підпис на підтримку Петиції.  

9. Підпис на підтримку Петиції віддається з використанням особистого кабінету, створеного під час реєстрації на відповідному веб-сайті. Особа має право подати лише один підпис на підтримку кожної Петиції.
У разі встановлення обставин, які свідчать про голосування за Петицію декілька разів однією особою, що використовує різні особисті кабінети, а також фактів віддання підписів на підтримку Петиції без участі відповідного громадянина або із використанням недостовірних відомостей, зазначених під час реєстрації, такі підписи не враховуються під час підрахунку голосів за Петицію.
Особа може відізвати свій підпис, відданий за Петицію, за допомогою особистого кабінету або подавши письмову заяву, в тому числі у випадку, коли голос за Петицію віддано від її імені без участі такої особи.  

10. Петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку Петиції, і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням до Одеської міської ради із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення Петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали Петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.  

11. Інформація про початок розгляду Петиції, що в установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Одеської міської ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на її підтримку, а у разі отримання Петиції від громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку Петиції – не пізніш як через два робочі дні після отримання такої Петиції.  

12. Петиція, що в установлений строк не набрала необхідної кількості підписів на її підтримку, після завершення строку збору підписів розглядається у порядку, передбаченому законодавством щодо звернення громадян.
Датою початку розгляду такого звернення є день, наступний після дня закінчення строку збору підписів. 

III. ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ 

1. Не пізніше наступного дня після оприлюднення інформації про початок розгляду Петиції вона надсилається міському голові, який направляє її для розгляду до виконавчого органу Одеської міської ради, до відання якого віднесене порушене Петицією питання, та який визначається відповідальним виконавцем з підготовки і попереднього розгляду Петиції (далі – відповідальний виконавець).
За потреби міський голова може створити робочу групу для опрацювання порушених у петиції питань із залученням до складу такої групи заінтересованих органів, експертів, фахівців та інших осіб.  

2. Для підготовки пропозицій щодо підтримки або непідтримки електронної петиції та проекту відповіді на неї керівник відповідного виконавчого органу ради може скликати наради, запрошувати до участі у таких нарадах, засіданнях робочої групи, створеної для опрацювання порушених в електронній петиції питань, автора (ініціатора) електронної петиції, представників громадського об'єднання, яке здійснювало збір підписів на підтримку електронної петиції.  

3. Якщо порушене у Петиції питання відповідно до законодавства може бути вирішено безпосередньо виконавчим органом, визначеним відповідальним виконавцем, або спільно з іншими виконавчими органами та не потребує розгляду на пленарному засіданні міської ради або засіданні її виконавчого комітету, відповідальний виконавець невідкладно, але не пізніш 7 робочих днів з дня оприлюднення інформації про розгляд Петиції, надає міському голові проект відповіді щодо підтримки або непідтримки Петиції з відповідним обґрунтуванням.  

4. У разі надання висновку про підтримку Петиції, відповідальний виконавчий орган також готує пропозиції щодо вжиття конкретних дій, спрямованих на вирішення порушеного питання та, у разі потреби, проекти актів, прийняття яких є необхідним для вирішення порушеного у Петиції питання, які надає разом із проектом відповіді міському голові.  

5. Міський голова розглядає надані пропозиції та, у разі їх узгодження, підписує відповідний проект відповіді не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.  

6. Якщо підписана міським головою відповідь містить підтримку Петиції, одночасно з цим міський голова надає доручення відповідним виконавчим органам щодо вжиття необхідних заходів або, у разі потреби, видає відповідне розпорядження.  

7. Відповідь на Петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Одеської міської ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) Петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної Петиції.  

8. Якщо вирішення питання, порушеного у Петиції, відповідно до законодавства підлягає розгляду на пленарному засіданні ради, відповідальний виконавець попередньо розглядає порушене питання, готує відповідний проект рішення та не пізніш 7 робочого дня з моменту оприлюднення інформації про початок розгляду Петиції направляє Петицію з відповідним проектом рішення на розгляд профільної постійної комісії ради, про що повідомляє міського голову. Одночасно з цим відповідальний виконавець направляє міському голові для погодження та підписання проект відповіді про передачу розгляду Петиції на сесію міської ради.
Про передачу Петиції на розгляд сесії міської ради не пізніш наступного робочого дня з моменту такої передачі повідомляється на офіційному веб-сайті Одеської міської ради, автору (ініціатору) Петиції та громадському об'єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку електронної петиції.
Відповідна постійна комісія попередньо розглядає Петицію та в установленому законодавством порядку вносить на найближче пленарне засідання міської ради проект рішення про її розгляд.
Автор (ініціатор) Петиції має право представити Петицію на відповідному засіданні постійної комісії.
Після розгляду Петиції на сесії міської ради відповідальним виконавцем невідкладно готується та надається для підписання міському голові проект відповіді, яка не пізніше наступного робочого дня оприлюднюється на офіційному веб-сайті Одеської міської ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної Петиції.

9. У разі якщо вирішення порушеного у Петиції питання відповідно до законодавства підлягає розгляду на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради, відповідальний виконавець попередньо розглядає порушене у Петиції питання, готовить відповідний проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради та не пізніш 7 робочого дня з моменту оприлюднення інформації про початок розгляду Петиції направляє його міському голові, який забезпечує внесення відповідного проекту на найближче засідання виконавчого комітету Одеської міської ради. Одночасно з цим відповідальний виконавець направляє міському голові для погодження та підписання проект відповіді про передачу розгляду Петиції на засідання виконавчого комітету міської ради.
Про передачу Петиції на розгляд виконавчому комітету Одеської міської ради не пізніш наступного робочого дня з моменту такої передачі повідомляється на офіційному веб-сайті Одеської міської ради, автору (ініціатору) Петиції та громадському об'єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку електронної петиції.
Після розгляду Петиції на засіданні виконавчого комітету міської ради відповідальним виконавцем невідкладно готується та надається для підписання міському голові проект відповіді, яка не пізніше наступного робочого дня оприлюднюється на офіційному веб-сайті Одеської міської ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної Петиції. 

Секретар ради                                        О.Ю. Потапський 

Рішення Одеської міської ради № 424-VII від 16.03.2016р. оприлюднено в газеті «Одесский вестник» № 11 від 26.03.2016 р.


Страница создана: 2016.03.18 19:31