Рішення
Одеської міської ради
№ 437-VII від 16.03.2016р.Про затвердження підсумкового звіту про виконання Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 09 жовтня 2013 року № 3900-VI

 


Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 04 грудня 2015 року № 1182, у зв'язку із закінченням встановленого строку виконання Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 09 жовтня 2013 року № 3900-VI, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити підсумковий звіт про виконання Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 09 жовтня 2013 року № 3900-VI (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин та інформаційних технологій.


Міський голова Г. Труханов
Додаток
до рішення Одеської міської ради
від 16.03.2016р. №№ 437-VII

 Підсумковий звіт про виконання Програми
підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси
на 2013-2015 роки
 Програма підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2013-2015 роки затверджена рішенням Одеської міської ради від 09 жовтня 2013 року № 3900-VI (далі – Програма). Згідно із внесеними змінами до Програми (рішення від 17 грудня 2013 року № 4206-VI та від 25 лютого 2015 року № 6274-VI) деякі заходи були виключені:
- створення Інвестиційної ради при міському голові. Забезпечення її регулярної роботи;
- розробка процедури надання пільг щодо ставок орендної плати за земельні ділянки під цільові призначення, що є пріоритетними для міста;
- формування реєстру інвестиційних пропозицій та майданчиків, в тому числі незадіяних виробничих потужностей (браунфілдів) у приватній власності;
- визначення та закріплення територій, найбільш придатних для реалізації відповідних інвестиційних проектів у місті;
- відслідковування та сприяння у вирішенні проблем, що виникають у підприємств міста при підготовці та реалізації інвестиційних проектів;
- використання потенціалу міжрегіонального співробітництва для промоції міста;
- використання можливостей дипломатичних представництв для поширення інформації про місто.
Головною метою Програми було розроблення та впровадження ефективних механізмів формування привабливого інвестиційного іміджу Одеси та підтримки інвестиційної діяльності міста, які враховують особливості й тенденції його розвитку, створення сприятливих і комфортних умов для розвитку інвестування та інформування про це потенційних інвесторів. Заходи Програми охоплювали питання створення інвестиційних продуктів та умов для залучення інвестицій, підтримки позитивного іміджу міста як об’єкта інвестування, підвищення управлінського потенціалу та практичних навичок фахівців з інвестиційної тематики та сприяння залученню фінансової допомоги, зокрема зовнішньої.
Обсяг капітальних інвестицій в економіку міста за січень-вересень 2015 року становив 3 182,9 млн.грн.
Станом на 01 жовтня 2015 року сума прямих іноземних інвестицій з країн світу в економіку міста, включаючи боргові інструменти (заборгованість по кредитах і позиках, зобов'язання по торговельних кредитах та інші зобов'язання перед прямими інвесторами), склала 1 528,9 млн.дол.США, з них: 570,9 млн.дол.США – капітал нерезидентів, направлений до статутних фондів підприємств міста, та 958 млн.дол.США – боргові інструменти (кредити і позики, зобов'язання по торговельних кредитах та інші зобов'язання перед прямими інвесторами).
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на одного мешканця міста на 01 жовтня 2015 року складав 571,4 дол.США.
За звітний період проводилась послідовна робота, спрямована на покращення умов для активізації інвестиційної діяльності, спрямованої на поліпшення середовища для ведення ділової та економічної діяльності.

1. Створення інвестиційних продуктів та умов для залучення інвестицій.

1.1. Визначення пріоритетних міських інвестиційних проектів.
Розпорядженням міського голови від 15 травня 2012 року № 442-01р затверджено порядок роботи виконавчих органів Одеської міської ради з інвесторами. У рамках виконання пункту 2 даного розпорядження визначено перелік з 4-х пріоритетних інвестиційних проектів. Крім того, сформовано перелік інвестиційних проектів та пропозицій, спрямованих на вирішення конкретних питань розвитку економіки міста.
Завдяки інвестуванню в економіку – у транспортну інфраструктуру міста, реалізуються два суттєво важливі для економіки проекти в Одеському морському торговельному порту:
- проект «Розвиток Карантинного молу» (інвестор – ТОВ ДП «ГПК Україна»), реалізація якого дозволить збільшити пропускну спроможність порту на 600000 TEU на рік (загальна вартість будівництва 5 188,8 млн.грн);
- проект «Будівництво причалу № 35 (1-з)» (інвестор – «Бруклін-Київ»), який дозволить збільшити пропускну спроможність порту на 4,0 млн. тонн зернових вантажів. Проектна довжина причалу – 254 м, глибина біля причалу – близько 12,0 м, загальна вартість проекту – 1329,3 млн.грн.
З метою подальшого розвитку ефективної та якісної транспортної інфраструктури міста 21 жовтня 2015 року підписано кредитний договір між комунальним підприємством «Одесміськелектротранс» та Європейським банком реконструкції та розвитку на отримання довгострокового кредитування на суму 8 млн.євро для придбання 45 нових тролейбусів.

1.2. Підготовка та тиражування інформаційно-презентаційних матеріалів пріоритетних міських інвестиційних проектів.
Розроблено макет презентаційного буклету інвестиційної привабливості міста, представлений двома мовами: російською та англійською, з визначенням 40 актуальних інвестиційних проектів.

1.3. Організація та проведення конкурсу на кращі інвестиційні бізнес-пропозиції.
У звітному періоді не проводилися конкурси на кращі інвестиційні бізнес-пропозиції, перелік інвестиційних проектів формується на основі пропозицій зацікавлених підприємств, що надходять до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.

1.4. Створення презентаційного каталогу кращих інвестиційних бізнес-пропозицій міста.
Розроблено макет презентаційного буклету інвестиційної привабливості міста, представлений двома мовами: російської та англійською, у якому визначено 40 актуальних та прибуткових інвестиційних проектів.

1.5. Підготовка «дорожньої карти» інвестора. Тиражування буклетів «Дорожня інвестиційна карта Одеси».
У грудні 2014 року розроблена «дорожня карта» інвестора, яка застосовувалася у ході співпраці з потенційними інвесторами.

2. Підтримка позитивного іміджу міста як об’єкта інвестування. Встановлення контактів з потенційними інвесторами.

2.1. Розробка дизайну, переклад та тиражування інвестиційних презентаційних матеріалів (протягом 2013-2015 років освоєно
97,1 тис.грн).
У 2015 році для презентації на бізнес-форумі «Black Sea Economic
Forum 2015» надруковано та розповсюджено 200 буклетів інвестиційної привабливості міста.

2.2. Розробка дизайну та виготовлення рекламно-презентаційних стендів (розбірної конструкції) з метою їх подальшого використання на іміджевих заходах, виставках тощо (протягом 2013-2015 років освоєно
11,4 тис.грн).
У 2014 році розроблено та виготовлено 2 рекламно-презентаційні стенди, які були презентовані на II Міжнародному діалоговому форумі «Odessa FDI Forum. Focus2014: AGRO».

2.3. Підготовка презентації інвестиційної привабливості, постійне її оновлення.
Забезпечена робота з формування та оновлення портфелю інвестиційних проектів міста з урахуванням пропозицій зацікавлених підприємств, які реалізуються або плануються до реалізації на території міста. Зазначений перелік щоквартально надається до Одеської обласної державної адміністрації для розповсюдження серед потенційних інвесторів.

2.4. Підготовка цифрового презентаційного фільму про інвестиційну привабливість м. Одеси (протягом 2013-2015 років освоєно 77,5 тис.грн).
З метою поширення інформації про інвестиційні можливості міста Одеси та підвищення її привабливості на інвестиційному порталі міста Одеси (http://investinodessa.org/) у розділі «Чому Одеса» розміщено презентаційний фільм на російській та англійській мовах, а також на youtube-каналі «Department of Economic Developmentof the Odessa City Council» (українською, російською, англійською мовами). Даний фільм поширено серед міст-побратимів, міст-партнерів, міжнародних організацій, консульств та дипломатичних місій.

2.5. Участь у вітчизняних та закордонних іміджевих заходах інвестиційної тематики: форумах, виставках, ярмарках тощо. Організація виїзних презентацій.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної та бізнес- привабливості м. Одеси фахівцями департаменту економічного розвитку Одеської міської ради презентовано:
- інвестиційну привабливість міста з розповсюдженням презентаційної продукції інвестиційної тематики під час зустрічі представників Одеської міської ради з литовською делегацією у зв’язку з відкриттям прямого рейсу Вільнюс-Одеса 20 березня 2015 року в приміщенні Одеської міської ради;
- актуальні інвестиційні проекти міста на міжнародному форумі «Дні українського бізнесу», який проходив 14 травня 2015 року у м. Варшава (Республіка Польща);
- проекти у сфері енергоефективності в рамках інвестиційного семінару «Інвестування в сталий розвиток – енергоефективні проекти у
м. Одесі та Одеській області», який відбувся 16 червня 2015 року в конференц-залі готелю «Бристоль»;
Забезпечено участь представників Одеської міської ради та представників дипломатичних місій і бізнес-структур іноземних держав у:
- євродебатах «Вихід на ринки ЄС. Актуальні тренди 2015», які проводилися 15 травня 2015 року в готелі «Ark Palace Hotel» в рамках святкування у м. Одесі Днів Європи;
- роботі «круглого столу» на тему «Шляхи залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій для кредитування систем водопостачання та водовідведення. Досвід і конкретні шляхи реалізації», який проходив 10 червня 2015 року в рамках десятого ювілейного Міжнародного конгресу та Технічної виставки «ЕТЕВК-2015» у м. Іллічівську;
- роботі міжнародної інвестиційної конференції «Seed Forum 2015», яка відбулась 15 червня 2015 року у м. Одесі;
- семінарі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на тему «Гранти ЄБРР для малого та середнього бізнесу: як їх отримати», який відбувся 12 серпня 2015 року у м. Одесі;
- виставці закінчених інноваційних розробок «1-й Одеський салон винаходів та інновацій «Південна Пальміра – Вітер змін», яка відбулася 17 вересня 2015 року у м. Одесі;
- міжнародному ІТ-форумі «Black Sea SummIT», який відбувся 19 вересня 2015 року у м. Одесі;
- інформативно-практичній конференції «Вихід на ринки Німеччини та ЄС», яка відбулася 29 жовтня 2015 року;
- міжнародній конференції «ЄС як на долоні: як Угода про Асоціацію може працювати на Вас», яка відбулась 09 листопада 2015 року у м. Одесі.

2.6. Придбання сувенірної продукції для презентування під час заходів міжнародного характеру.
За 2013-2015 роки придбання сувенірної продукції для презентування під час заходів міжнародного характеру не проводилось.
2.7. Організація та проведення виїзних презентацій інвестиційного потенціалу м. Одеси для потенційних партнерів та споріднених міст.
У квітні 2015 року на Екологічній конференції, яка пройшла в м. Сеул (Корея), представлена презентація (російською та англійською мовами) екологічних проектів до 100 тис.дол.США (4 од.) і понад 100 тис.дол.США (4 од.).
З 12 по 14 вересня 2015 року у м. Варшава (Республіка Польща) відбулася XVIII Світова економічна конференція Полонії, у рамках якої представники великого, середнього і малого бізнесу встановлювали ділові контакти, а також обмінювалися знаннями і досвідом. Представники Одеської міської ради у ході даного заходу презентували актуальні інвестиційні проекти міста.

2.8. Підтримка та оновлення інвестиційного веб-сайту міста Одеси (протягом 2013-2015 років освоєно 18,8 тис.грн).
У 2013 році створено та забезпечено підтримку інвестиційного веб-сайту investinodessa.org. У лютому 2015 року припинено оплату за надання послуг з підтримки сайту, оскільки функціонування сайту було недостатньо якісним та не відповідало вимогам щодо оформлення та інформативного наповнення. Створення нового сайту з інвестиційної діяльності міста заплановано Міською програмою «Електронне відкрите місто» м. Одеси на 2015-2017 роки.
2.9. Організація в місті двосторонніх бізнес-форумів з країнами – інвестиційними партнерами міста (протягом 2013-2015 років освоєно 103,3 тис.грн).
Спільно з Фондом розвитку Чорноморського регіону (Black Sea Development Foundation) та Британо-українською торговельною палатою (The British Ukranian chamber of commerce) 08-10 жовтня 2015 року відбувся
бізнес-форум «Black Sea Economic Forum 2015», який зібрав більше
300 учасників з України, Ізраїлю, Бельгії, Грузії та країн СНД. На форумі були підняті актуальні питання економічного розвитку регіону, будівництва, енергоефективності, аграрного сектору, транспортної інфраструктури та туристичної сфери. У ході даного форуму департаментом презентовані інвестиційні проекти міста (англійською мовою).

2.10. Підтримка проведення міжнародного ІТ-форуму із залученням провідних вітчизняних та іноземних ІТ-компаній (протягом
2013-2015 років освоєно 292,5 тис.грн).
19 вересня 2015 року за ініціативою та організаційним сприянням Одеської міської ради відбувся міжнародний ІТ-форум «Black Sea SummIT», який сприяв створенню умов для розвитку та впровадження кращих практик використання інформаційно-комунікаційних технологій та зібрав більше
600 учасників з України, Германії, Швейцарії, Великобританії, Франції, Росії, Польщі, США та Ізраїлю.3. Підвищення управлінського потенціалу та практичних навичок фахівців з інвестиційної тематики.

3.1. Участь у семінарах, тренінгах на теми, пов’язані з інвестиційною діяльністю.
З метою підвищення управлінського потенціалу, практичних навичок та розширення кругозору фахівців з інвестиційної тематики забезпечена їх участь у наступних заходах:
- панельній дискусії зі Степаном Веселовським (СЕО Львівського
IT-кластеру) керівників провідних одеських IT-компаній та представників освітніх установ міста, яка пройшла 31 березня 2015 року в конференц-центрі Impact Hub Odessa;
- семінарі з енергоефективного партнерства «Виклики енергоефективності: самоорганізація та державна підтримка», який відбувся 30 квітня 2015 року у залі засідань Одеської обласної державної адміністрації;
- семінарі «Енергоефективність житлових будівель: вирішення питань управління житлом та виконання вимог до показників енергоефективності будинків – передумови модернізації житлового фонду», який пройшов 20 травня 2015 року у готелі «Олександрівський»;
- семінарі та дискусії «Як вийти на ринки Європейського Союзу» у рамках проекту «Угода про Асоціацію з ЄС: нові можливості для бізнесу України», які пройшли 02 червня 2015 року у Всеукраїнському центрі болгарської культури;
- «круглому столі» на тему «Соціальна відповідальність компаній і міста», який відбувся 17 червня 2015 року в приміщенні Одеського літературного музею.

3.2. Організація поїздок до інших міст України та за кордон з метою обміну досвідом з питань ефективних методів залучення інвестицій, супроводу інвестиційних проектів.
Фахівці департаменту економічного розвитку Одеської міської ради взяли участь у навчальному семінарі з питань енергоефективності, який відбувся 01-10 червня 2015 року у м. Берлін (Федеративна Республіка Німеччина).

4. Сприяння залученню фінансової допомоги, зокрема зовнішньої.

4.1. Моніторинг проектів міжнародної технічної допомоги та грантових програм. Організація співпраці з ними (протягом 2013-2015 років освоєно 8,8 тис.грн).
Працівниками департаменту економічного розвитку Одеської міської ради забезпечено постійний моніторинг матеріалів мережі Інтернет щодо грантових програм та конкурсів з метою залучення інвестицій у розвиток міста з подальшим інформуванням та наданням підтримки в оформленні заявок для участі виконавчих органів Одеської міської ради та суб’єктів господарювання міста.


4.2. Підготовка заявок на фінансування проектів міжнародними фінансовими та грантовими організаціями (протягом 2013-2015 років освоєно 35 тис.грн).
Департаментом економічного розвитку Одеської міської ради постійно надається підтримка в оформленні заявок для участі виконавчих органів Одеської міської ради та суб’єктів господарювання міста у грантових програмах та міжнародних конкурсах:
- для участі в програмі «Кусаноне» (можливість отримання безповоротного фінансування на придбання медичного обладнання, утеплення шкіл та садочків, для допомоги нужденним, поліпшення стану навколишнього середовища) направлено 12 заявок;
- 3 проекти з енергозбереження для участі в програмі НЕФКО DemoUkraineDH;
- 1 заявка – на грантове мікрофінансування від Міністерства закордонних справ Естонії;
- 1 заявка на встановлення інклюзивних дитячих майданчиків у м. Одесі – до Національної Асамблеї Інвалідів України спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ);
- надана допомога та сприяння у подачі 2 заявок КУ «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» до міжнародного благодійного фонду «Mohammed bin Zayed Foundation» та благодійного фонду «The Riverbanks Conservation Support Fund (CSF)»;
- надана допомога та сприяння у подачі 2 заявок БО «Мешканці блокадного Ленінграду» до міжнародної благодійної організації «The Coca-Cola Foundation».
У березні 2015 року підготовлено та підписано Меморандум про наміри між Одеською міською радою та ТМ «ВОРЛД.ЛТД» (Корея) щодо будівництва багатопрофільного заводу з утилізації відходів. На даний час ведеться робота з реєстрації резидента в Україні (Одесі). Корейською компанією розробляється концепція проекту, а також проводиться погоджувальна процедура з корейським урядом з питань інвестування в Україну.
У липні 2015 року між департаментом економічного розвитку Одеської міської ради та Одеським національним політехнічним університетом укладено договір на дослідження у сфері енергоефективності для підготовки заявок на фінансування проектів міжнародними, фінансовими, грантовими та іншими організаціями. Підготовлено техніко-економічне обґрунтування та проведено порівняльний аналіз щодо виявлення економічного ефекту від заміни діючих світильників на світильники із світлодіодними джерелами на базі Одеської загальноосвітньої школи № 43 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області та дитячого садка № 29.
Протягом 2015 року проводилась активна робота із впровадження енергоефективних проектів у соціальних та муніципальних закладах міста спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO). На даний час Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) надана попередня згода про виділення кредитних коштів у розмірі 400 тис.євро на термомодернізацію трьох дитячих садків м. Одеси та заміну світла у декількох лікарняних закладах міста. Розроблюється бізнес-план та технічна документація проекту. Послуги консультантів з написання проекту відшкодовуються за рахунок Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).

4.3. Визначення рейтингу Одеси за національною та міжнародною шкалою (співпраця з міжнародним та національними рейтинговими агентствами) (протягом 2013-2015 років освоєно 193,5 тис.грн).
З метою надання достовірної та повної інформації потенційним інвесторам про рівень кредитного ризику та інвестиційної привабливості міста Одеси забезпечено взаємодію з національними рейтинговими агентствами.
У 2015 році місту присвоєні високі позиції в міжнародних інвестиційних рейтингах привабливості, зокрема рейтинговим агентством
«IBI-Rating» Одеса була визнана, як місто з високою інвестиційною привабливістю «invA+», а рейтинговим комітетом ТОВ «Українське кредитно-рейтингове агентство» місту присуджено найвищий рівень інвестиційної привабливості «IA1».
Використання коштів з бюджету міста на реалізацію заходів Програми викладено в таблиці (додається).
Секретар ради        О. Потапський

 
Страница создана: 2016.03.22 17:12
Опубликована на сайте: https://omr.gov.ua/
Полный адрес страницы: https://omr.gov.ua/ru/acts/council/81370/