Рішення
Одеської міської ради
№1070-VII від 20.07.2016р.


Про внесення змін до рішення Одеської

міської ради від 16 грудня 2015 року № 19-VІІ

«Про бюджет міста Одеси на 2016 рік»


Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 78, 101 Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до рішення Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 19-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2016 рік»:
1.1. Викласти в наступній редакції пункти 1, 2 та 4 розділу І «Загальні положення» рішення:
«1. Визначити доходи бюджету міста Одеси на 2016 рік у сумі 6 511 849,29 тис. грн. (додатки 1, 2), у тому числі:
- доходи загального фонду – 6 140 414,19 тис. грн., з них:
- освітня субвенція – 758 584,0 тис.грн.;
- медична субвенція – 670 066,5 тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти – 1 085 552,69 тис. грн.;
- доходи спеціального фонду – 371 435,1 тис. грн., з них бюджет розвитку – 208 200,0 тис. грн.
2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Одеси на 2016 рік у сумі 7 124 359,485 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 5 161 271,139 тис. грн., та видатків спеціального фонду – 1 963 088,346 тис.грн., за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів (КТКВ) (додаток 3), розподіл видатків бюджету міста Одеси за головними розпорядниками бюджетних коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3.1) та головними розпорядниками коштів (додаток 4).
4. Установити:
- профіцит загального фонду бюджету міста Одеси у сумі 1 550 409,19 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит загального фонду бюджету міста Одеси у сумі 571 516,139 тис. грн., джерелом покриття якого визначити вільні залишки коштів загального фонду;
- дефіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 1 663 976,146 тис. грн., джерелом покриття якого визначити: надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 1 550 409,19 тис. грн.; залишки коштів спеціального фонду - 113 566,956 тис. грн. (в т.ч. залишки коштів бюджету розвитку – 107 890,291 тис. грн.; залишки коштів міського фонду охорони навколишнього середовища міста Одеси – 5 676,665 тис. грн.).».
1.2. Пункт 6 розділу ІI «Доходи бюджету» рішення доповнити абзацами:
«-плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Одеси;
- 100 відсотків плати за оренду окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси та використовується для встановлення та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі на всій території міста Одеси та яке передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради і департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;».
1.3. Викласти в наступній редакції пункт 10 розділу ІІІ «Фінансування та борг бюджету» рішення:
«10. Визначити граничний розмір місцевого боргу бюджету міста Одеси станом на 31 грудня 2016 року у сумі 50 000,0 тис.грн.».
1.4. Доповнити розділ ІІІ «Фінансування та борг бюджету» рішення після пункту 10 новим пунктом 11 такого змісту:
«11. Визначити граничний обсяг надання місцевих гарантій на 2016 рік у сумі 216 000,0 тис.грн.».
У зв’язку з цим пункти 11 – 48 рішення вважати пунктами 12 - 49 відповідно.
1.5. У абзаці 11 пункту 20 розділу IV «Видатки бюджету» рішення цифри «5 000,0» замінити на цифри «3 000,0».
1.6. У додатки 1, 2, 3, 4, 7 до рішення внести зміни згідно із додатками 1, 2, 3, 4, 5, відповідно.
1.7. Додатки 6, 8 до рішення викласти у новій редакції згідно із додатками 6, 7, відповідно.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.Міський голова                          Г. Труханов

 

Додатки до рішення

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯРішення Одеської міської ради №1070-VII від 20.07.2016 р. оприлюднено в газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник») №36 від 19.08.2016р.
Страница создана: 2016.07.28 19:51
Опубликована на сайте: https://omr.gov.ua/
Полный адрес страницы: https://omr.gov.ua/ru/acts/council/86043/