Втратило чинність згідно з рішенням Одеської міськради №2458-VI від 21.12.2012р.

 

Внесено зміни рішенням Одеської міськради №1895-VI від 19.04.2012р.
Внесено зміни рішенням Одеської міськради
№1879-VI від 19.04.2012р.

Внесено зміни та доповнення рішенням Одеської міськради №1381-VI від 19.10.2011р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№ 1466-V від 04.07.2007

Про нову редакцію "Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі"

З метою забезпечення єдиного порядку установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі, більш ефективного використання комунального майна, що є власністю територіальної громади м. Одеси, керуючись пунктом 31 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 4,10 Закону України „Про оренду державного та комунального майна", Законом України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996 р. N369 "Про затвердження правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі", Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 p. N 273 "Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 28.07.2004 р. № 281 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо базових моделей ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів", рішенням Одеської міської ради
від 29.09.2006 p. № 313-V „Про порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні", Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Встановити що некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, розташовані без улаштування фундаментів, встановлюються в місті Одесі без оформлення на них правовстановлюючих документів на землекористування.


2. Затвердити Правила установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі (додаються).


3. Суб'єктам господарювання, які здійснюють господарську діяльність в некапітальних пунктах дрібно-роздрібної торговельної мережі в 30-денний термін з дня набуття чинності цього рішення привести документацію на установку та експлуатацію некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі у відповідність з цим рішенням.


4. Рішення Одеської міської ради від 26.09.2003 p. № 1713-IV „Про єдиний порядок установки і експлуатації об'єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі" вважати таким, що втратило чинність.


5. По закінченню одного року з дня набуття чинності цього рішення управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради здійснити заходи з відстеження результативності Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі.


6. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради забезпечити тиражування 200 екземплярів Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної
торговельної мережі в місті Одесі для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.


7. Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити це рішення в установленому порядку.


8. Рішення про нову редакцію Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі набуває чинності через місяць з дня його затвердження Одеською міською радою, але не раніше його офіційного оприлюднення.


9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з підприємництва та торгівлі.

Міський голова                          Е. Гурвіц

  

Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№ 1466-V від 04.07.2007


Правила
установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної
торговельної мережі в м. Одесі

І.Загальні положення.
1.1. Правила установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі (далі - Правила) регулюють відносини між органами місцевого самоврядування та суб'єктами
господарювання, незалежно від форм власності, які виникають у процесі установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі та визначають порядок надання дозволу на експлуатацію таких об'єктів.


1.2. У зазначених Правилах, нижче наведені терміни вживаються у такому значенні:
- дрібно-роздрібна торговельна мережа - форма позамагазинного продажу товарів;
- некапітальний пункт дрібно-роздрібної торговельної мережі - кіоски, ларки, палатки, торговельні автомати, об'єкти, розташовані на зупинках автотранспорту, сезонні об'єкти, тимчасові об'єкти, торговельні ряди, торговельні майданчики, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів;
- торговельні майданчики - замощені чи асфальтовані ділянки території ринків чи автономні території, які призначені для торгівлі чи надання послуг;
- торговельні ряди - криті або відкриті прилавки (столи) або об'єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі (кіоски, палатки, ларки, павільйони тощо), розташовані на замощених або асфальтованих ділянках території ринків чи на автономній території;
- паспорт некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі - документ, що містить фотографічний знімок місця, де планується установка некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі, ситуаційний план, план прив'язки на топографо-геодезичній основі (М 1:500), графічні матеріали з його естетичного та кольорового рішення, площу некапітального пункту дрібно-
роздрібної торговельної мережі;
- дозвіл на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі - документ, встановленої виконавчим комітетом Одеської міської ради форми, який дає право суб'єкту господарювання на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі;
- місцевий дозвільний орган - виконавчий орган Одеської міської ради, уповноважений видавати дозволи на експлуатацію некапітального пункту дрібно- роздрібної торговельної мережі, проводити обстеження, необхідні для видачі дозволу;
- оцінка майна - процес визначення вартості майна на дату оцінки що є результатом професійної оціночної діяльності;
- адміністратор - посадова особа органу місцевого самоврядування, яка організовує видачу суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів з видачі документів дозвільного характеру.


1.3. Дозвіл на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі видається управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (далі - Управління) і підписується першим заступником міського голови.


2. Порядок оформлення паспорту, укладення договору оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади та використовується для установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі.


2.1. Для оформлення паспорту некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі суб'єкт господарювання звертається до Управління з заявою, погодженою районною адміністрацію Одеської міської ради, в який зазначена адреса некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі, топографо-геодезичною основою (М 1:500), свідоцтвом про державну реєстрацію. Районні адміністрації Одеської міської ради в 5-ти денний термін з дати отримання заяви приймають рішення про погодження місця розташування некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі, або відмовляють в погодженні місця розташування з зазначенням підстав відмови.


2.2. На підставі заяви, зазначеної у п. 2.1 цих Правил, Управління у 5-денний строк замовляє паспорт некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі.


2.3. На підставі паспорта некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі та експертної оцінки майна, що передається в оренду, Управління в 5-денний термін укладає договір оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади м.Одеси, для установки та експлуатації некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі (далі - Договір). Договір дає право на здійснення господарської діяльності в некапітальному пункті дрібно-роздрібної торговельної мережі при наявності дозволу на експлуатацію. Порушення цих Правил є підставою для розірвання Договору в односторонньому порядку.
Об'єктом оренди є окреме, індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади м. Одеси - тверде покриття, розміром, рівним площі некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі, не розташоване на земельних ділянках, відведених у встановленому порядку у власність чи користування юридичним особам, фізичним особам підприємцям, громадянам.
На підставі Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" договір на проведення оцінки майна, що передається в оренду, укладається між Управлінням (замовником оцінки майна), суб'єктом оціночної діяльності та суб'єктом господарювання.
Договір укладається на строк, зазначений в заяві, але не більше трьох років.
Плата за оренду окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади м. Одеси, стягується відповідно до чинного законодавства.


2.4. Суб'єкт господарювання погоджує паспорт некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі з:
- управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- органами санітарного нагляду;
- ДАІ ОМУ УМВС України в Одеській області у випадках, передбачених чинним законодавством;
- органами пожежного нагляду.


2.5. У разі відсутності в складі сезонних, тимчасових об'єктів, торговельних рядів, торговельних майданчиків, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів, будівель та споруд, суб'єкт господарювання погоджує паспорт некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі з органами санітарного та пожежного нагляду.


3. Правила оформлення та видачі дозволу на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі.


3.1. Дозвіл на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі (далі - Дозвіл) надається Управлінням безкоштовно.


3.2. Для отримання дозволу на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі суб'єкт господарювання звертається до Управління або до адміністратора, які ведуть прийом у приміщенні дозвільного центру з такими документами:
заява, погоджена з районною адміністрацією Одеської міської ради, в якій зазначена адреса установки некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;
- паспорт некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі,
погоджений відповідно до пунктів 2.4. та 2.5. цих Правил;
- договір оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади та використовується для установки некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі.


3.3. Заява та документи подаються в одному примірнику особисто заявником або рекомендованим листом.
3.4. У разі надання документів рекомендованим листом підпис заявника підлягає нотаріальному посвідченню.
3.5. Заявник несе відповідальність за достовірність погоджень, зазначених в пунктах 2.4., 3.2. цих Правил.
3.6. Місцевий дозвільний орган після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, у якій зберігаються подані заявником документи.
3.7. Управління протягом 5-ти робочих днів з дати отримання заяви та документів приймає рішення про видачу або відмову в видачі Дозволу на підставі обстеження та передає протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення адміністратору відповідні документи у випадку вибору суб'єктом господарювання способу отримання документу дозвільного характеру за зверненням до адміністратора.
3.8. Забороняється вимагати від заявника документи, не передбачені цим Порядком.
3.9. Строк дії дозволу на експлуатацію встановлюється згідно зі строком дії Договору.


4. Скасування дозволу на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі.
4.1. Дозвіл на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі скасовується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради за поданням Управління у випадках:
- порушення заявником умов і правил проведення відповідного виду торговельної діяльності, встановлених чинним законодавством, екологічних,
санітарних та інших вимог законодавства;
- порушення умов договору;
- порушення вимог даних Правил;
- порушення законодавства України про захист прав споживачів;
- закінчення строку дії договору;
- закінчення строку дії погоджень організацій, вказаних у п.2.4. Порядку;
- надання суб'єктом господарювання недостовірної інформації для отримання документів дозвільного характеру;


4.2. Строк дії Дозволу може бути продовжено у випадку продовження договору оренди окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади м. Одеси, та наявності погоджень, передбачених п.2.4 цього Правил.
4.3. Після закінчення строку дії Дозволу та договору некапітальний пункт дрібно-роздрібної торговельної мережі підлягає демонтажу.


5. Контроль.
5.1. Контроль за видачею та реєстрацією дозволів на експлуатацію некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі та договорів оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси, для установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в м. Одесі, здійснює Управління.


5.2. Некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, встановлені з порушенням цих Правил, вважаються самовільно встановленими.


5.3. У випадку самовільної установки некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі Управління надає суб'єкту господарювання припис про його демонтаж.


5.4. У випадку невиконання припису на демонтаж самовільно встановленого некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради за рахунок власника.

5.5. Демонтований некапітальний пункт дрібно-роздрібної торговельної мережі зберігається на спеціальному штрафному майданчику, що охороняється, та може бути повернутий власнику після відшкодування вартості його зберігання, демонтажу, транспортування.


5.6. Контроль за виконанням Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі покладається на постійну комісію Одеської міської ради з підприємництва та торгівлі.


Секретар ради                               Прокопенко О.А.


Страница создана: 2007.07.18 12:59