Внесено зміни рішенням міськради № 2889-VIІ від 16.02.2018 р.
Внесено зміни рішенням міськради № 2732-VIІ від 14.12.2017 р.

Внесено зміни рішенням міськради № 2589-VIІ від 08.11.2017 р. 
Внесено зміни рішенням міськради № 2580-VIІ від 01.11.2017 р.

Внесено зміни рішенням міськради № 2439-VIІ від 04.10.2017 р.

Внесено зміни рішенням міськради № 2430-VIІ від 08.08.2017 р.

Внесено зміни рішенням міськради № 2259-VIІ від 26.07.2017 р.

Внесено зміни рішенням міськради № 2127-VIІ від 14.06.2017 р.

Внесено зміни рішенням міськради № 1938-VIІ від 26.04.2017 р. 

Внесено зміни рішенням міськради № 1769-VIІ від 15.03.2017 р.

Внесено зміни рішенням міськради № 1597-VIІ від 08.02.2017 р. 
 

 

Рішення
Одеської міської ради
№ 1323-VII від 07.12.2016 р.
 
Про бюджет міста Одеси на 2017 рік
 
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.
Визначити на 2017 рік:
- доходи бюджету міста Одеси у сумі 6 239 662,6 тис.грн, в тому числі доходи загального фонду 5 963 850,5 тис.грн, доходи спеціального фонду 275 812,1 тис.грн, у тому числі бюджету розвитку 94 000,0 тис.грн, згідно з додатками 1, 2 до цього рішення;
- граничний обсяг профіциту бюджету міста Одеси у сумі 1 047 024,959 тис.грн, в тому числі загального фонду бюджету міста Одеси - 1 046 360,0 тис.грн та спеціального фонду бюджету міста Одеси - 664,959 тис.грн, згідно з додатком 3 до цього рішення;
- граничний обсяг дефіциту спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 1 056 999,346 тис.грн, згідно з додатком 3 до цього рішення;
- видатки бюджету міста Одеси у сумі 6 157 526,087 тис.грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Одеси – 4 917 378,0 тис.грн, видатки спеціального фонду бюджету міста Одеси – 1 240 148,087 тис.грн, згідно з додатками 4, 5 до цього рішення;
- повернення кредитів до бюджету міста Одеси у сумі 367,5 тис.грн, у тому числі повернення кредитів до загального фонду бюджету міста Одеси  187,5 тис.грн, та повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста Одеси  180,0 тис.грн, згідно з додатком 6 до цього рішення;
- надання кредитів з бюджету міста Одеси у сумі 92 478,4 тис.грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Одеси  300,0 тис.грн, та надання кредитів зі спеціального фонду бюджету міста Одеси  92 178,4 тис.грн, згідно з додатком 6 до цього рішення.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету міста Одеси у сумі 2 000,0 тис.грн.
 

3. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 7 до цього рішення.
 

4. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 8 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд бюджету міста Одеси у сумі 60 000,0 тис.грн.

6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду бюджету міста Одеси на 2017 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти іншим бюджетам;
- інші, визначені законодавством.

7. Затвердити в складі витрат бюджету міста Одеси кошти на реалізацію міських програм, затверджених Одеською міською радою, згідно з додатком 9 до цього рішення.

8. Визначити граничний обсяг місцевого боргу бюджету міста Одеси станом на 31 грудня 2017 року у сумі 9 974,387 тис.грн

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право департаменту фінансів Одеської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Одеси, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Установити, що у загальному фонді бюджету міста Одеси на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:
- 100 відсотків плати за договорами на право тимчасового користування місцями для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі у місті Одесі, які укладаються управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
- відсотки за користування кредитом, отриманим ТОВ «Інфокс» згідно з договором оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал»;
- 100 відсотків плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Одеси;
- 100 відсотків коштів відновної вартості зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників) у місті Одесі, що підлягають сплаті при видаленні зелених насаджень або при їх втраті у зв’язку із відведенням земельної ділянки у встановленому порядку юридичній або фізичній особі;
- інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджету міста Одеси;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також: повернення поворотної фінансової допомоги суб’єктам малого і середнього підприємництва.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Одеси на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Одеси на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Одеси на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що у 2017 році всі податки та збори, що є джерелами доходної частини бюджету міста Одеси, зараховуються:
- суб’єктами підприємницької діяльності, крім тих, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби та розташовані на території м. Одеси, на рахунки Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області районів міста та в повному обсязі зараховуються до доходів бюджету міста Одеси;
- суб’єктами підприємницької діяльності, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби та розташовані на території м. Одеси (крім збору за місця для паркування транспортних засобів, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується до бюджету міста Одеси), на рахунки Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкриті для виконання бюджету міста Одеси.

15. Доручити головним розпорядникам бюджетних коштів визначити ліміти споживання енергоносіїв у фізичному обсязі за видами енергоносіїв у розрізі постачальників по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень, затверджених за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг, та енергоносіїв» та у тижневий термін надати ці дані для узагальнення до департаменту фінансів Одеської міської ради.
Департаменту фінансів Одеської міської ради підготувати проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про встановлення лімітів споживання електричної та теплової енергії, водопостачання, водовідведення, природного газу та інших видів енергоносіїв у 2017 році.
Доручити головним розпорядникам бюджетних коштів довести до відома підприємств-енергопостачальників встановлені ліміти споживання електричної та теплової енергії, водопостачання, водовідведення, природного газу та інших видів енергоносіїв.

16. Розпорядникам коштів бюджету міста Одеси (далі – розпорядники бюджетних коштів) забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань. Розпорядникам бюджетних коштів при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якого прострочення заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

17. Встановити, що видатки бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Одеси та розташовані в одній будівлі, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснює розпорядник бюджетних коштів, на балансі якого знаходиться ця будівля або яка передана йому в оперативне управління (оренду).

18. Розпорядникам коштів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, послуги зв’язку та інших видів енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами.

19. Установити, що у бюджеті міста Одеси враховані видатки на:
- надання фінансової підтримки Одеському обласному благодійному фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє» у сумі 9 400,0 тис.грн за КПКВКМБ/ТКВКБМС 3300 «Інші установи та заклади» (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- надання фінансової підтримки благодійному фонду «Медичний центр «Надія, Добро і Добробут» у сумі 3 000,0 тис.грн за КПКВКМБ/ТКВКБМС 3300 «Інші установи та заклади» (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, які працюють у бюджетних установах, що фінансуються з бюджету міста Одеси, за КПКВКМБ/ТКВКБМС 2000 «Охорона здоров’я» (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради);
- проведення заходів із запобігання спалаху небезпечних вірусних та інфекційних хвороб за КПКВКМБ/ТКВКБМС 2000 «Охорона здоров’я» (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради);
- проведення вакцинопрофілактики (головні розпорядники бюджетних коштів – департамент освіти та науки Одеської міської ради, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- заходи з ліквідації снігових заметів та ожеледиці за КПКВКМБ/ТКВКБМС 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент міського господарства Одеської міської ради);
- фінансування видатків з утримання об’єкта культурної спадщини, пам’ятки історії – Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору, в сумі 1 884,2 тис.грн за КПКВКМБ/ТКВКБМС 8600 «Інші видатки» (головний розпорядник бюджетних коштів – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради);
- функціонування департаменту з організації роботи Одеської міської ради у сумі 1 607,9 тис.грн за КПКВКМБ/ТКВКБМС 0170 «Організаційне, інформатично-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Одеської міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради» (головний розпорядник бюджетних коштів – виконавчий комітет Одеської міської ради);
- надання фінансової підтримки КП «Агентство програм розвитку Одеси» в сумі 91 998,4 тис.грн для забезпечення виконання зобов’язань по проекту «Розвиток міської інфраструктури в Україні» «закритий та відкритий компоненти» за КПКВКМБ/ТКВКБМС 7500 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (головний розпорядник бюджетних коштів -департамент економічного розвитку Одеської міської ради);
- надання фінансової підтримки КП «Одесреклама» в сумі 4 000,0 тис.грн для забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами та вивісок, формування естетичного міського середовища за КПКВКМБ/ТКВКБМС 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (головний розпорядник бюджетних коштів – управління реклами Одеської міської ради);
- надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, згідно з додатком 10 до цього рішення.
 

20. Встановити, що за відсутності затверджених центральним органом виконавчої влади типових штатних нормативів по установах соціально-культурної сфери та соціального захисту населення розпорядники бюджетних коштів утримують штатну чисельність працівників у межах, затверджених виконавчим комітетом Одеської міської ради.

21. Дозволити головним розпорядникам бюджетних коштів – департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, та розпорядникам нижчого рівня, які належать до сфери управління зазначених головних розпорядників, укладати тристоронні договори з постачальниками товарів та послуг відповідно до схеми (порядку) фінансування установ та закладів відповідної галузі, затвердженої розпорядженням міського голови.

22. Дозволити департаменту міського господарства Одеської міської ради та комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло», департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та комунальному підприємству «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» укладати тристоронні договори на постачання електричної енергії з ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго».

23. Встановити, що плани використання бюджетних коштів та зміни до них по комунальним підприємствам погоджуються з департаментом фінансів Одеської міської ради.

24. Встановити, що видатки на функціонування бюджетних установ, які створюються (реорганізовуються) здійснюються після їх державної реєстрації в порядку, визначеному законодавством України.

25. Установити, що в разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, засновником яких виступає Одеська міська рада, крім комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса», 100 відсотків орендної плати є джерелом доходів відповідних комунальних підприємств та використовуються на поповнення власних обігових коштів.
Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Одеса» 50 відсотків орендної плати (без податку на додану вартість), яка фактично надійшла на рахунки комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса», перераховує щомісяця на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси». Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Одеса», яке надає в оренду майно, надавати до департаменту комунальної власності Одеської міської ради щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним, інформацію щодо перерахування орендної плати до бюджету міста Одеси за формами, розробленими департаментом комунальної власності Одеської міської ради.

26. Установити, що кошти за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності, крім майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств, засновником яких виступає Одеська міська рада, в тому числі податок на додану вартість, орендарі перераховують на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департамент комунальної власності Одеської міської ради перераховує кошти без ПДВ на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету за кодом бюджетної класифікації 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси». Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується департаментом комунальної власності Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

27. Установити, що 100 відсотків плати за оренду окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси та використовується для встановлення та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі на всій території міста Одеси та яке передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради і департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунки управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради і департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, відкриті в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради і департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради перераховують кошти без ПДВ на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси». Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради і департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

28. Установити, що плата за договорами на право тимчасового користування місцями для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі у місті Одесі, які укладаються управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, перераховується користувачами на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».

29. Установити, що кошти від оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів зі щебеню, що є власністю територіальної громади м. Одеси та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу, а також плата за оренду іншого майна, що знаходиться на балансі управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради перераховує кошти без ПДВ на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси». Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

30. Установити, що плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Одеси (без ПДВ), сплачується користувачами до бюджету міста Одеси на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».

31. Установити, що кошти, одержані від приватизації та відчуження в інший спосіб майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси, є джерелом доходів бюджету розвитку м. Одеси. Зазначені кошти, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються покупцями на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департаментом комунальної власності Одеської міської ради кошти без ПДВ перераховуються на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету м. Одеси. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 3-х календарних днів місяця, наступного за звітним, у межах бюджетного року, який закінчується 31 грудня. Податок на додану вартість перераховується департаментом комунальної власності Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

32. Контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Одеси здійснюється виконавчими органами Одеської міської ради та комунальними підприємствами, утвореними Одеською міською радою, згідно з додатком 11 до цього рішення.

33. Створити дорожній фонд Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додаток 12).

34. Створити цільовий фонд Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додаток 13).

35. Установити, що за умови перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста Одеси на 2017 рік без урахування міжбюджетних трансфертів не менше ніж на 5 відсотків за підсумками І півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду та за умови перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Одеси в частині бюджету розвитку зміни до бюджету міста Одеси на 2017 рік вносяться рішенням Одеської міської ради.

36. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради за погодженням з постійною комісією Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів вносити зміни до бюджету міста Одеси на 2017 рік з подальшим затвердженням Одеською міською радою, крім випадків, зазначених у пункті 35 цього рішення.

37. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради за поданням департаменту фінансів Одеської міської ради вносити зміни до бюджету міста Одеси на 2017 рік у частині міжбюджетних трансфертів з подальшим затвердженням Одеською міською радою.

38. Дозволити департаменту фінансів Одеської міської ради за рішенням Одеської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Одеси на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих Одеською міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду за попереднім погодженням з постійною комісією Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Прикінцеві положення

 

39. Рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.

40. Додатки 1-13 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

41. Привести розпорядження міського голови та рішення виконавчого комітету Одеської міської ради у відповідність до рішення Одеської міської ради «Про бюджет міста Одеси на 2017 рік».

42. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.


Міський голова                                    Г. Труханов

 

Рішення Одеської міської ради № 1323-VII від 07.12.2016р. оприлюднено в газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник») №4-5 від 27.01.2017р.


Страница создана: 2016.12.14 18:45