Рішення
Одеської міської ради
№ 1601-VII від 08.02.2017р.

Про внесення змін до Положення про податок на

майно в частині податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки, затвердженого

рішенням Одеської міської ради від 21.01.2015 р. № 6258-VI

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 19 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України, пункту 10.3 статті 10, підпункту 265.1.1. пункту 265.1. статті 265 та статті 266 Податкового кодексу України, законів України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

 
1. Внести зміни до Положення про податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 21.01.2015 р. № 6258-VI (далі – Положення):
1.1. Підпункт 2.2. пункту 2 «Об’єкт оподаткування» Положення доповнити новими підпунктами «ї-л» такого змісту:
«ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;
л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей».

1.2. Підпункт 4.2. пункту 4 «Пільги зі сплати податку» Положення викласти у наступній редакції:
«4.2. Одеська міська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території міста Одеси, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
Пільги з податку, що сплачується на території міста Одеси з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
Пільги з податку, що сплачується на території міста Одеси з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.
Департамент з організації роботи Одеської міської ради до 25 грудня року, що передує звітному, забезпечує подання відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення Одеської міської ради щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України»;

1.3. Пункт 4 «Пільги зі сплати податку» Положення доповнити підпунктом 4.3. наступного змісту:
«4.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 4.1 та 4.2 цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:
об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 4.1 цього пункту;
об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності)».


1.4. Підпункт 5.2. пункту 5 «Ставка податку» викласти у наступній редакції:
«5.2. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб та житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюються у розмірі 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування».

1.5. У підпункті 7.2. пункту 7 «Порядок обчислення суми податку» Положення слова «податкову і митну» замінити словами «фінансову».

1.6. Підпункт 7.4. пункту 7 «Порядок обчислення суми податку» Положення викласти у наступній редакції:
«7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також Головне управління Державної міграційної служби України в Одеській області, що здійснює реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

1.7. У підпункті 7.6. пункту 7 «Порядок обчислення суми податку» Положення слова «він втратив» замінити словами «припинилося», а слово «виникло» замінити словами «він набув».

2. Доручити департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації в порядку, визначеному законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.Міський голова Г. Труханов

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

 

Рішення Одеської міської ради №1601-VII від 08.02.2017 р. оприлюднено в газеті «Одесский вестник» № 7 від 18.02.2017 р.


Страница создана: 2017.02.14 14:53