Внесено зміни рішенням Одеської міськради № 3653-VII від 19.09.2018 р.

 

 

Рішення
Одеської міської ради
№ 2161 -VII від 14.06.2017р.


Про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення
наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних
підприємствах Одеської міської ради тау господарських
товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків
акцій (часток) належать територіальній громаді м. Одеси


Відповідно до пункту 30¹ частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 65, 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності», з метою підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності територіальної громади м. Одеси Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах Одеської міської ради та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді м. Одеси, згідно з додатком.

2. Доручити виконавчим органам Одеської міської ради, що здійснюють контроль за діяльністю комунальних підприємств Одеської міської ради, які відповідають критеріям, визначеним згідно із пунктом 1 цього рішення, забезпечити приведення статутів (положень) цих підприємств у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності» у термін до 15 серпня 2017 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань законності, депутатської етики та реалізації державної регуляторної політики.

Міський голова Г. ТрухановДодаток до рішення
Одеської міської ради
від 14.06.2017р.
№2161 -VII

Критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємства Одеської міської ради та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді м. Одеси

Наглядові ради обов'язково утворюються у комунальних унітарних підприємствах Одеської міської ради та в господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді м. Одеси (далі – Підприємства), за наявності одного з таких критеріїв:

-Підприємство є суб’єктом природної монополії;

-середньооблікова чисельність працівників Підприємства в еквіваленті повної зайнятості за рік становить більше ніж 2 000 (дві тисячі) осіб;

-вартість активів Підприємства згідно з даними останньої річної фінансової звітності перевищує 200 млн. гривень;

-розмір чистого доходу Підприємства згідно з даними останньої річної фінансової звітності перевищує 100 млн. гривень;

-розмір статутного капіталу новоутвореного Підприємства на дату його утворення перевищує 100 млн. гривень;

-обов’язковість створення наглядової ради передбачена законодавством України.

У разі необхідності в інших випадках наглядові ради Підприємств можуть утворюватись за рішенням Одеської міської ради або засновників (учасників) господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді м. Одеси.


Секретар ради                                            О. ПотапськийРЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ


Страница создана: 2017.06.21 19:48