Внесено зміни рішенням Одеської міськради № 6379-VII від 16.09.2020 р.

Рішення
Одеської міської ради
№ 2437-VII від 04.10.2017 р.

Про здійснення місцевого запозичення
до бюджету міста Одеси у 2017 році

Відповідно до частини 3 статті 16, статей 18,71,74 Бюджетного кодексу України, пункту 26 частини 1 статті 26, статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110, наказу Міністерства Фінансів України від 16.08.2017 року № 697 «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Одеською міською радою у 2017 році», з метою фінансування видатків бюджету розвитку міста Одеси та створення об’єктів, які забезпечують виконання завдань Одеської міської ради, спрямованих на задоволення інтересів територіальної громади міста Одеси, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Здійснити місцеве запозичення до бюджету міста Одеси у 2017 році із дотриманням таких істотних умов:
1.1. місцеве запозичення з метою фінансування бюджету розвитку м. Одеси у 2017 році здійснюється у формі укладання кредитного договору з публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк»;
1.2. розмір запозичення (основна сума) – 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;
1.3. відсоткова ставка за користування кредитними коштами – 17,5 % річних;
1.4. період, на який здійснюється запозичення – 5 років, з можливістю дострокового погашення кредиту;
1.5. погашення кредиту здійснюється щоквартальними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором;
1.6. сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.

 
2. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням, зазначеним у цьому рішенні, не надається.
 
3. Встановити, що метою місцевого запозичення, зазначеного в цьому рішенні, є залучення коштів для фінансування видатків бюджету розвитку міста Одеси та створення об’єктів, які забезпечують виконання завдань Одеської міської ради, спрямованих на задоволення інтересів територіальної громади міста Одеси.
 

4. Доручити директору департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрезі С.М.:
4.1 здійснити місцеве запозичення шляхом укладання кредитного договору із публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк» від імені Одеської міської ради із включенням до нього умов, передбачених цим рішенням;
4.2. забезпечити виконання усіх необхідних заходів, які пов’язані із залученням до бюджету міста Одеси місцевого запозичення, передбаченого цим рішенням;
4.3. щорічно передбачати в бюджеті міста Одеси кошти, необхідні для здійснення витрат з виконання боргових зобов’язань Одеської міської ради до кінця дії зобов’язань, передбачених кредитним договором, укладеним із публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк» відповідно до цього рішення.
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 
Міський голова                                                 Г. Труханов

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

 

Рішення Одеської міської ради № 2437-VII від 04.10.2017 р. оприлюднено газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник») №44 від 13.10.2017 р.


Страница создана: 2017.10.06 18:11