Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1221 від 11.12.2017 р.Про внесення змін до розпорядження міського голови
від 08 листопада 2016 року № 1115 «Про затвердження
Порядку розроблення міських цільових та комплексних
програм, моніторингу та звітності про їх виконання»Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення підготовки міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115 «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання», виклавши пункт 6.3 частини 6 у новій редакції:


«6.3. У разі необхідності внесення змін до Програми відповідальний виконавець Програми готує проект змін до неї з уточненими показниками і заходами, який проходить такі самі етапи, що і при розробці проекту Програми, та надається на розгляд виконавчому комітету Одеської міської ради чи відповідній постійній комісії Одеської міської ради, а після схвалення – на затвердження Одеській міській раді.


За умови внесення змін до Програми відповідальний виконавець готує і додає до проекту змін порівняльну таблицю за формою, вказаною у додатку 4, та пояснювальну записку з обґрунтуванням причин внесення змін».2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.Г. Труханов 

 

 


Страница создана: 2017.12.13 11:41