Втратило чинність розпорядженням № 141 від 26.02.2019 р.

Внесено зміни розпорядженням № 983 від 05.11.2018 р.

 

 

 

Розпорядження
Одеського міського голови
№29 від 25.01.2018 р.Про встановлення муніципальної виплати окремим категоріям працівників та непрацюючих пенсіонерів галузі «Охорона здоров’я» м. Одеси у 2018 роціВідповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження міського голови
від 01 жовтня 2013 року № 1044-01р «Про затвердження «місцевих стимулів» для медичних працівників лікувально-профілактичних установ комунальної власності територіальної громади м. Одеси», з метою соціального захисту найбільш незахищених категорій працівників та одиноких непрацюючих пенсіонерів, підвищення престижу і соціального статусу медичних працівників первинної ланки лікувально-профілактичних установ комунальної власності м. Одеси:

1. Затвердити Положення про муніципальну виплату окремим категоріям працівників та непрацюючих пенсіонерів галузі «Охорона здоров’я» м. Одеси у 2018 році (додаток 1).

2. Встановити з 01 січня 2018 року щомісячну муніципальну виплату:
2.1. У розмірі 100 (сто) грн молодим спеціалістам, які мають повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста медичного спрямування та середню медичну освіту, а також фахівцям з вищою немедичною освітою клініко-діагностичних та інших лабораторій лікувально-профілактичних установ (біологи, біохіміки, бактеріологи, мікробіологи), які працюють у медичних установах, що фінансуються з бюджету м. Одеси, за винятком тих, які працюють на посадах лікарів загальної практики – сімейних лікарів, і медичних сестер загальної практики – сімейної медицини.
2.2. У розмірі 100 (сто) грн усім працівникам наступних комунальних установ:
- «Міський протитуберкульозний диспансер»;
- «Міський спеціалізований будинок дитини № 1»;
- «Спеціалізований психоневрологічний будинок дитини № 3 «Сонечко»;
- «Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом».
2.3. У розмірі 100 (сто) грн працівникам (лікарі всіх спеціальностей, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники, молодший медичний персонал), які працюють у відділеннях новонароджених та відділеннях інтенсивної терапії новонароджених, включаючи персонал виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги, пологових будинків та міських лікарень.
2.4. У розмірі 100 (сто) грн лікарям-педіатрам та фахівцям із базовою та неповною вищою медичною освітою міських дитячих поліклінік, які обслуговують дітей у школах та дошкільних дитячих установах.
2.5. У розмірі 100 (сто) грн фінансово-економічним працівникам централізованих та самостійних бухгалтерій, які обслуговують медичні заклади.
2.6. У розмірі 100 (сто) грн працівникам (лікарі, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою, молодший медичний персонал) комунальної установи «Дитяча міська клінічна лікарня № 3», які надають медичну допомогу та здійснюють догляд за дітьми раннього віку, що перебувають у лікарні без родинного догляду.
2.7. У розмірі 200 (двісті) грн молодим спеціалістам, які мають повну вищу освіту й освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста медичного спрямування та середню медичну освіту, які працюють на посадах лікарів загальної практики – сімейних лікарів, і медичних сестер загальної практики – сімейної медицини.
2.8. У розмірі 200 (двісті) грн одиноким непрацюючим пенсіонерам: медичним працівникам, лікарям та фахівцям з базовою медичною освітою.

3. Затвердити кошторис з муніципальної виплати окремим категоріям працівників та непрацюючих пенсіонерів галузі «Охорона здоров’я» у 2018 році (додаток 2).

4. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради щорічно при формуванні бюджетного запиту по галузі «Охорона здоров’я» передбачати видатки щодо фінансування щомісячної муніципальної виплати, зазначеної в пунктах 2, 3 цього розпорядження.

5. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснювати фінансування видатків, зазначених у пункті 4 цього розпорядження, у межах призначень, затверджених у бюджеті м. Одеси по галузі «Охорона здоров’я» за кодом ТПКВКМБ/ ТКВКБМС 2000 на відповідний рік.

6. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови
від 03 лютого 2017 року № 60 «Про встановлення муніципальної виплати окремим категоріям працівників та непрацюючих пенсіонерів лікувально-профілактичних установ комунальної власності м. Одеси у 2017 році».

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.В.о. міського голови    А. Орловський

   

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
№29 від 25.01.2018 р.

 
ПОЛОЖЕННЯ
про муніципальну виплату окремим категоріям працівників та непрацюючих
пенсіонерів галузі «Охорона здоров’я» м. Одеси у 2018 році

 


1. Муніципальна виплата окремим категоріям працівників та непрацюючих пенсіонерів галузі «Охорона здоров’я» м. Одеси у 2018 році (далі – Муніципальна виплата) встановлюється з метою соціального захисту та поліпшення матеріального стану найбільш незахищених категорій працівників та одиноких непрацюючих пенсіонерів, підвищення престижу і соціального статусу медичних працівників первинної ланки галузі «Охорона здоров’я».

2. Муніципальна виплата встановлюється наказом керівника закладу охорони здоров’я працівникам галузі «Охорона здоров’я» за наступними категоріями:
2.1. Лікарям, фахівцям з вищою немедичною освітою клініко-діагностичних та інших лабораторій лікувально-профілактичних установ (біологи, біохіміки, бактеріологи, мікробіологи) та фахівцям з базовою медичною освітою – молодим спеціалістам, які працюють у лікувально-профілактичних установах комунальної власності м. Одеси.
2.2. Працівникам комунальних установ «Міський протитуберкульозний диспансер», «Міський спеціалізований будинок дитини № 1», «Спеціалізований психоневрологічний будинок дитини № 3 «Сонечко», «Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом».
2.3. Працівникам (лікарі всіх спеціальностей, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та технічні працівники, молодший медичний персонал), які працюють у відділеннях новонароджених та відділеннях інтенсивної терапії новонароджених, включаючи персонал виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги, пологових будинків та міських лікарень.
2.4. Лікарям-педіатрам та фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою міських дитячих поліклінік, які обслуговують дітей у школах та дошкільних дитячих установах.
2.5. Фінансово-економічним працівникам централізованих та самостійних бухгалтерій, які обслуговують медичні заклади.
2.6. Працівникам (лікарі, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою, молодший медичний персонал) комунальної установи «Дитяча міська клінічна лікарня № 3», які надають медичну допомогу та здійснюють догляд за дітьми раннього віку, що перебувають у лікарні без родинного догляду.

3. Молодими спеціалістами вважаються:
3.1. Фахівці з базовою медичною освітою, випускники середніх навчальних закладів, яким присвоєно кваліфікацію фахівця різних спеціальностей, протягом п’яти років після закінчення навчального закладу.
3.2. Лікарі, випускники вищих навчальних закладів, яким присвоєно звання лікаря-спеціаліста різних спеціальностей, протягом п’яти років з моменту закінчення інтернатури, незалежно від того, коли вони стали до роботи.
3.3. Фахівці з вищою немедичною освітою, які працюють в клініко-діагностичних та інших лабораторіях лікувально-профілактичних установ (біологи, біохіміки, бактеріологи, мікробіологи) та виконують функції лікарів-лаборантів, протягом п’яти років після закінчення навчального закладу.

4. Муніципальна виплата працюючим нараховується тільки за основним місцем роботи пропорційно відпрацьованій нормі часу, але не більше розміру, встановленого розпорядженням міського голови.

5. Муніципальна виплата працюючим не нараховується:
5.1. За час відпустки зазначених категорій працівників.
5.2. За час тимчасової непрацездатності.
5.3. Працюючим у відділеннях, які утримуються за рахунок власних надходжень бюджетної установи.

6. Муніципальна виплата встановлюється одиноким непрацюючим пенсіонерам: медичним працівникам, лікарям та фахівцям з базовою медичною освітою, тобто особам, які досягнули пенсійного віку, або особам, що мають подружжя пенсійного віку (в минулому працівники бюджетних галузей), які не мають працездатних родичів або осіб, зобов`язаних згідно із законодавством України їх утримувати.

7. Муніципальна виплата встановлюється одиноким непрацюючим пенсіонерам, які мають безперервний стаж медичної роботи в лікувально-профілактичних установах м. Одеси не менше 10-ти років та вийшли на пенсію за віком із лікувально-профілактичних установ, які фінансуються з бюджету м. Одеси.

8. Розмір муніципальної виплати встановлюється розпорядженням міського голови.

9. Муніципальна виплата здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10. Муніципальна виплата виплачується з бюджету м. Одеси в межах загального фонду бюджету по галузі «Охорона здоров’я» за кодом ТПКВКМБ/ ТКВКБМС 2000.

11. Кількість отримувачів, зазначених у додатку 2 до цього розпорядження, для розрахунку обсягу видатків може коливатися протягом року в межах коштів, затверджених у бюджеті міста на відповідний рік.
Керуюча справами    О. Оніщенко 

 Додаток 2
до розпорядження
міського голови
№29 від 25.01.2018 р.
КОШТОРИС
з муніципальної виплати окремим категоріям працівників та непрацюючих пенсіонерів галузі  «Охорона здоров’я» у 2018 році
 

 

 
 
Орієнтовна
 
Щомісячна
 
Орієнтовний
Найменування категорії працівників
кількість отримувачів, осіб
муніципальна виплата,
грн
обсяг видатків,
тис.грн
Молоді спеціалісти
(за винятком сімейних)
541
100
595,1
Молоді спеціалісти, які працюють на посадах лікарів загальної практики – сімейних лікарів, і медичних сестер загальної практики – сімейної медицини
126
200
277,2
Персонал, що працює у відділеннях новонароджених та відділеннях інтенсивної терапії новонароджених
348
100
382,8
Персонал комунальної установи «Дитяча міська клінічна                лікарня № 3», який надає медичну допомогу та здійснює догляд за дітьми раннього віку, що перебувають у лікарні без родинного догляду
10
100
11,0
Лікарі-педіатри та фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою міських дитячих поліклінік, які обслуговують дітей у школах та дошкільних дитячих установах
118
100
129,8
Усі працівники:
 
 
 
Комунальної установи «Міський протитуберкульозний диспансер»
 
177
100
194,7
Комунальної установи «Міський спеціалізований будинок        дитини № 1»
147
100
161,7
Комунальної установи
«Спеціалізований психоневрологічний будинок
дитини № 3 «Сонечко»
159
100
174,9
Комунальної установи «Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом»
56
100
61,6
Фінансово-економічні працівники централізованих та самостійних бухгалтерій
168
 
100
184,8
Одинокі непрацюючі пенсіонери: медичні працівники, лікарі та фахівці з базовою медичною освітою:
- муніципальна виплата;
- поштовий збір
 
 
47
 
 
200
 
 
112,9
5,6
УСЬОГО:
1897
 
2292,1

 

 
 
 
Керуюча справами                                                                  О. Оніщенко

 

 


Страница создана: 2018.01.29 12:08