Розпорядження
Одеського міського голови
№ 54 від 08.02.2018 р.

Про надання адресної грошової
допомоги в особливих випадках

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 1.4 пункту 1 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, на підставі витягу з протоколу № 47 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 22 грудня 2017 року, враховуючи скрутне матеріальне становище ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси:

1. Надати адресну грошову допомогу в особливих випадках 3-м ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси на загальну суму 33 000 (тридцять три тисячі) грн згідно з додатком.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 33 000 (тридцять три тисячі) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці», на особовий рахунок № 35312074054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну грошову допомогу.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.


В.о. міського голови                          А. Орловський

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 08.02.2018 р.
№ 54

 

Список ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

м. Одеси на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках

   

№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові одержувача соціальної послуги
Сума,
грн
1.     
Продан Галина Миколаївна
15 000
2.     
Соловйов Євген Михайлович
10 000
3.     
Чупахіна Валентина Олексіївна
8 000
Всього:
33 000

 
Керуюча справами                           О. Оніщенко

Страница создана: 2018.02.12 11:50