Розпорядження
Одеського міського голови
№ 354 від 11.05.2018 р.

Про надання адресної грошової
допомоги в особливих випадках

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 1.4 пункту 1 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, на підставі витягу з протоколу № 9 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 23 березня 2018 року, враховуючи скрутне матеріальне становище ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси:

1. Надати адресну грошову допомогу в особливих випадках 7-ми ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси на загальну суму 71 200 (сімдесят одна тисяча двісті) грн згідно зі списками (додатки 1-3).

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 71 200 (сімдесят одна тисяча двісті) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці», на особовий рахунок № 35312074054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, здійснити виплату відповідної адресної грошової допомоги.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 11.05.2018 р.
№ 354

 

Список ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
через Одеське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк»

   

№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1.
Пісковець Валентина Володимирівна
6 000
Всього:                                                                                                         6 000

  

Керуюча справами                                                                 О. Оніщенко
 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 11.05.2018 р.
№ 354
 
Список ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія
         Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
через Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»
 
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1.
Петков Іван Дмитрович
15 000
Всього:                                                                                                     15 000

  

Керуюча справами                                                                      О. Оніщенко
 
Додаток 3
до розпорядження
міського голови
від 11.05.2018 р.
№ 354
 
Список ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія
         Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
через публічне акціонерне товариство комерційного банку «Приват Банк»
 
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1.
Гельфонд Семен Григорійович
10 000
2.
Демкович Михайло Андрійович
17 000
3.
Єрємєєва Марія Никифорівна
8 000
4.
Куча Володимир Григорович
5 200
5.
Овчар Петро Євстафійович
10 000
Всього:                                                                                                       50 200

  

Керуюча справами                                                                   О. Оніщенко

Страница создана: 2018.05.14 12:53