Розпорядження
Одеського міського голови
№ 367 від 14.05.2018 р.
Про надання адресної грошової
допомоги гр. Рекечину В.Д.
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 1.4 пункту 1 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, враховуючи скрутне матеріальне становище сім’ї гр. Рекечини В.Д. – інваліда війни, на підставі його заяви на особистому прийомі міського голови:

1. Надати адресну грошову допомогу гр. Рекечину Володимиру Дмитрійовичу в розмірі 94 000 (дев’яносто чотири тисячі) грн.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 94 000 (дев’яносто чотири тисячі) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці», на особовий рахунок № 35312074054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну грошову допомогу шляхом перерахування коштів на рахунок заявника, відкритий у відділенні банку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрегу С.М.


Г. Труханов


Страница создана: 2018.05.15 18:13