Внесено зміни розпорядженням № 640 від 03.08.2021 р.

Внесено зміни розпорядженням № 619 від 29.07.2020 р.

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 418 від 22.05.2018 р. 
  
Про затвердження складу постійно
діючої робочої групи з уточнення топонімічних назв м. Одеси та їх використання 
  
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою проведення на постійній основі роботи з упорядкування і вдосконалення найменувань вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста Одеси:

1. Затвердити склад постійно діючої робочої групи з уточнення топонімічних назв м. Одеси та їх використання (додаток 1).

2. Затвердити Положення про постійно діючу робочу групу з уточнення топонімічних назв м. Одеси та їх використання (додаток 2).

3. Робочій групі щоквартально звітувати міському голові про результати проведеної роботи.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 11 квітня 2017 року № 318 «Про затвердження складу постійно діючої робочої групи з уточнення топонімічних назв м. Одеси та їх використання».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
Г. Труханов

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

від 22.05.2018

№ 418

                                                             
 
СКЛАД 
постійно діючої робочої групи з уточнення топонімічних назв 
м. Одеси та їх використання
   
Орловський
Анатолій Йосипович
 
-
голова робочої групи, перший заступник міського голови;
 
Луцях
Андрій Миколайович
-
заступник голови робочої групи, заступник начальника відділу правової експертизи з містобудівних та земельних питань управління правової експертизи юридичного департаменту Одеської міської ради;
 
Віничук
Юлія Василівна
-
секретар робочої групи, головний спеціаліст відділу правової експертизи з містобудівних та земельних питань управління правової експертизи юридичного департаменту Одеської міської ради.
 
 
 
Члени робочої групи:
 
Гниличенко
Ігор Олександрович
-
начальник відділу технічної інвентаризації комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації»;
 
Задорожний  
Володимир Анатолійович
-
начальник відділу організації житлового сервісу Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Зотова
Світлана Анатоліївна
-
начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Київської районної адміністрації Одеської міської ради;
   
Пліс
Тетяна Юріївна
-
завідувач сектору по підтримці інформаційних систем та державної реєстрації Одеської філії Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України (за згодою);
 
Рачковський
Валерій Миколайович
-
начальник відділу організації житлового сервісу Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Самарцева
Ірина Павлівна
-
начальник відділу житлового господарства департаменту міського господарства Одеської міської ради;
 
Санак
Юрій Миколайович
-
начальник відділу по роботі з бібліотеками та історико-топонімічною комісією департаменту культури та туризму Одеської міської ради;
 
Сохацька
Олена Василівна
-
заступник начальника відділу контролю та моніторингу за станом території району Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Четаков
Юрій Іванович 
-
головний спеціаліст управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
 
Шевчук
Олексій Володимирович
-
завідувач сектору інвентаризації та геоінформаційних технологій управління земельних ресурсів департаменту комунальної власності Одеської міської ради.

    

Керуюча справами                                                                             О. Оніщенко
 
 

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

від 22.05.2018

№ 418

 
ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу робочу групу з уточнення
топонімічних назв м. Одеси та їх використання
 
1. Загальні положення
1.1. Постійно діюча робоча група з уточнення топонімічних назв м. Одеси та їх використання (далі – робоча група) є консультативно-дорадчим органом і утворюється розпорядженням міського голови.
1.2. Положення про робочу групу затверджується розпорядженням міського голови.
1.3. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами України, Указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради та цим Положенням.

2. Завдання робочої групи
2.1. Здійснення комплексного розгляду питань щодо забезпечення Одеською міською радою та її виконавчими органами доцільності найменування (перейменування) об’єктів і підготовка відповідних рекомендацій до розгляду Одеською міською радою.
2.2. Організаційне забезпечення виконання заходів, спрямованих на глибоке фахове вивчення доцільності найменування (перейменування) об’єктів і підготовки відповідних рекомендацій до розгляду Одеською міською радою.

3. Склад робочої групи
3.1. Персональний склад робочої групи та зміни до нього затверджуються розпорядженням міського голови.
3.2. Голова робочої групи, яким є перший заступник міського голови, керує роботою робочої групи та головує на її засіданнях.
3.3. У засіданнях робочої групи з правом дорадчого голосу можуть брати участь депутати Одеської міської ради, представники засобів масової інформації та громадськості міста.

4. Організація роботи робочої групи
4.1. Основною формою роботи робочої групи є засідання. Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.
4.2. Засідання робочої групи веде голова або його заступник.
4.3. Підготовку матеріалів для засідання робочої групи та ведення протоколу забезпечує секретар робочої групи.
4.4. На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів робочої групи. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.
4.5. Пропозиції фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.
Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти письмово свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
4.6. Припинення діяльності та ліквідація робочої групи здійснюється розпорядженням міського голови.
 
Керуюча справами                                   О. Оніщенко
 

 


Страница создана: 2018.05.23 17:39