Розпорядження
Одеського міського голови
№ 582 від 26.06.2018 р.

 

Про внесення змін до розпорядження міського голови

від 15 травня 2014 року № 398 «Про затвердження

Положення про комісію по проведенню випробування

на володіння державною мовою або її розуміння в обсязі,

достатньому для спілкування для прийняття до громадянства України»


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з упорядкуванням структури департаменту освіти та науки Одеської міської ради:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 15 травня 2014 року № 398 «Про затвердження Положення про комісію по проведенню випробування на володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування для прийняття до громадянства України», виклавши додаток до нього у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти заступника міського голови Вугельмана П.В.
 
Г. Труханов

 
Додаток
до розпорядження
міського голови
від 26.06.2018 
№582

 
«Додаток
до розпорядження
міського голови
від 15 травня 2014 року
№ 398

 
Положення
про комісію по проведенню випробування
на володіння державною мовою або її розуміння в обсязі,
достатньому для спілкування для прийняття до громадянства України

 
І. Загальні положення

1.1. Комісія департаменту освіти та науки Одеської міської ради по проведенню випробування на володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування для прийняття до громадянства України (далі – Комісія), створена з метою виконання Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27 червня 2006 року № 588/2006, в частині видачі особам, які порушили клопотання щодо прийняття до громадянства України, довідок про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування.
1.2. Склад комісії затверджується наказом директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
1.3. Комісія складається з голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря Комісії та 4 членів. До складу Комісії можуть входити педагогічні працівники навчальних закладів загальної середньої освіти відповідної спеціальності, працівники комунальної установи «Одеський методичний центр освітніх ініціатив», представники органів управління освітою.
1.4. Комісія несе відповідальність за об’єктивність та відповідність визначеного за результатами випробувань рівня володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування для прийняття до громадянства України.

ІІ. Основні завдання, права та обов’язки Комісії

2.1. Основними завданнями Комісії є:
2.1.1. Визначення за результатами випробувань рівня володіння особами державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування для прийняття до громадянства України.
2.1.2. Розробка та вдосконалення методики перевірки рівня володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування для прийняття до громадянства України.
2.1.3. Оформлення відповідних документів (протоколів, довідок тощо).
2.1.4. Надання рекомендацій щодо оволодіння державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування.

2.2. Комісія зобов’язана:
2.2.1. Керуватися у своїй діяльності цим Положенням та іншими актами, що регулюють питання організації виконання Закону України «Про громадянство України».
2.2.2. Суворо дотримуватися процедури проведення випробувань на володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування для прийняття до громадянства України (далі – випробувань).
2.2.2. За результатами випробувань надавати департаменту освіти та науки Одеської міської ради висновок про рівень володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування для прийняття до громадянства України.

2.3. Комісія має право:
2.3.1. Призначити додаткові випробування у разі суперечливого результату проведених випробувань.
2.3.2. Не проводити випробування у разі відсутності або при неналежному оформленні відповідних документів.
2.3.3. У виняткових випадках приймати рішення про проведення позачергових виїзних засідань.

ІІІ. Організація роботи Комісії

3.1. Робота Комісії здійснюється у формі засідання. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більш як половина від її складу.
3.2. Засідання Комісії скликається її головою за необхідності згідно з надходженнями до департаменту освіти та науки Одеської міської ради заяв від осіб, які бажають пройти випробування на володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування, але не частіше 2 разів на місяць (другий та четвертий четвер місяця).
3.3. Під час роботи Комісії голова або його заступник можуть проводити аудіо- та відеозаписи ходу випробувань.
3.4. Усі рішення Комісії оформляються протоколами за підписом присутніх членів.
3.5. За результатами випробувань Комісія оформляє висновок про рівень володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування для прийняття до громадянства України, який є підставою для видачі департаментом освіти та науки Одеської міської ради відповідної довідки.

ІV. Прикінцеві положення

Зміни до Положення про Комісію вносяться відповідним розпорядженням міського голови».


Т.в.о. керуючої справами                                                             С. Бедрега


Страница создана: 2018.06.27 18:09