Розпорядження
Одеського міського голови
№ 737 від 27.08.2018 р.

Про надання адресної грошової
допомоги гр. Вірановській О.М.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем сім’ї гр. Вірановської О.М., на підставі її заяви на особистому прийомі міського голови:

1. Надати адресну грошову допомогу гр. Вірановській Олені Миколаївні в розмірі 115 000 (сто п’ятнадцять тисяч) грн.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 115 000 (сто п’ятнадцять тисяч) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на особовий рахунок № 35317068054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну грошову допомогу шляхом перерахування коштів на рахунок заявниці, відкритий у відділенні банку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.Г. Труханов


Страница создана: 2018.08.27 17:37
Опубликована на сайте: https://omr.gov.ua/
Полный адрес страницы: https://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/109976/