Розпорядження
Одеського міського голови
№ 913 від 18.10.2018 р.
Про надання адресної грошової
допомоги в особливих випадках
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, на підставі витягу з протоколу № 33 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 21 вересня 2018 року, враховуючи скрутне матеріальне становище громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації:
 
1. Надати адресну грошову допомогу в особливих випадках 35-и громадянам м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації, на загальну суму 405 200 (чотириста п’ять тисяч двісті) грн згідно зі списками (додатки 1-5).
 
2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 405 200 (чотириста п’ять тисяч двісті) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на особовий рахунок № 35317068054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
 
3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, здійснити виплату відповідної адресної грошової допомоги.
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови − директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.
 
                                                                                             
Г. Труханов
 Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 18.10.2018 р.
№ 913 
  СПИСОК
громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації,
на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
через Одеське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк»
 
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1.  
Артеменко Олександр Дмитрійович
17 700
2. 
Барильченко Євген Григорович
6 000
3.  
Веремєєнко Сергій Олексійович
17 700
4.  
Дембіцька Олена Трохимівна
8 000
5.   
Діденко Віталій Миколайович
12 000
6.  
Козачок Галина Іванівна
17 000
7.  
Кучапіна Лідія Олександрівна
17 700
Всього:                                                                                                        96 100
 
 
 
Заступник міського голови, т.в.о керуючої справами                   С. Бедрега 
  Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 18.10.2018 р.
№ 913 
 
 
 
 
СПИСОК
громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації,
на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
через публічне акціонерне товариство акціонерного банку «Південний»
 
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1.  
Женюк Ганна Андріївна
17 700
2.   
Малюта Альона Геннадіївна
6 300
3.   
Старостіна Надія Іванівна
6 800
4.   
Щеглова Марія Іванівна
7 000
Всього:                                                                                    37 800
 
 
 
Заступник міського голови, т.в.о керуючої справами                              С. Бедрега 
  
 
 
 
 
 
Додаток 3
до розпорядження
міського голови
від 18.10.2018 р.
№ 913 
 Список громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації,
на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
через публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
 
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1.   
Бондар Антоніна Петрівна
14 000
Всього:                                                                             14 000
 
 
 
Заступник міського голови, т.в.о керуючої справами                        С. Бедрега 
 
  Додаток 4
до розпорядження
міського голови
від 18.10.2018 р.
№ 913 
  СПИСОК
громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації,
на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
через публічне акціонерне товариство комерційного банку «Приват Банк»
 
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1.                 
Власова Вікторія Володимирівна
17 700
2.                 
Гордєєв Ігор Ігорович
11 000
3.                 
Древа Микола Іванович
7 000
4.                 
Жевицька Олександра Сергіївна
15 000
5.                 
Іванюхіна Тетяна Анатоліївна
8 000
6.                 
Іслентьєва Тамара Степанівна
8 000
7.                 
Климчук Наталя Леонідівна
7 000
8.                 
Марченко Віктор Власович
17 000
9.                 
Остапенко Наталія Олексіївна
7 000
10.            
Расторгуєва Інна Олександрівна
7 500
11.            
Рулінська Валентина Миколаївна
17 700
12.            
Савченко Ольга Федорівна
17 700
13.            
Ухова Ірина Володимирівна
15 000
14.            
Шевченко Людмила Павлівна
8 000
Всього:                                                                              163 600
 
  Заступник міського голови, т.в.о керуючої справами          С. Бедрега 
 
  Додаток 5
до розпорядження
міського голови
від 18.10.2018 р.
№ 913
 
 
СПИСОК
громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації,
на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
 
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1.
Белінська Софія Вікторівна
10 000
2.  
Воловодовська Галина Миколаївна
7 000
3.  
Гордієнко Наталія Митрофанівна
12 000
4. 
Дікуненко Євгенія Савелівна
7 000
5.
Дмитрієва Любов Петрівна
7 000
6.    
Мудра Марія Петрівна
17 700
7. 
Олійник Олег Вікторович
15 000
8.   
Тимкова Люся Андріївна
10 000
9.  
Шабанова Лідія Петрівна
8 000
Всього:                                                                                      93 700
 
 
 
Заступник міського голови, т.в.о керуючої справами                          С. Бедрега 
                  

Страница создана: 2018.10.22 12:15