Розпорядження
Одеського міського голови
№ 933 від 24.10.2018 р.

Про створення робочої групи з питань енергоефективності в м. Одесі


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та скорочення їх споживання в м. Одесі:

1. Створити робочу групу з питань енергоефективності в м. Одесі та затвердити її склад (додається).

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань енергоефективності в м. Одесі (додаток 2).

3. Робочій групі щорічно звітувати міському голові стосовно результатів роботи.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 15 жовтня 2014 року № 982 «Про створення міської комісії з енергоефективності при Одеському міському голові».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

Г. Труханов

 

Додаток 1

до розпорядження
міського голови
від 24.10.2018 р.
№ 933
 
СКЛАД
робочої групи з питань енергоефективності в м. Одесі
 

Вугельман
Павло Володимирович
 
-
 
голова робочої групи, заступник міського голови;
 
Іваницький
Олександр Валеріанович
-
 
заступник голови робочої групи, депутат Одеської міської ради, член депутатської фракції «Одеської міської організації політичної партії «ДОВІРЯЙ ДІЛАМ» (за згодою);
 
Тетюхін
Сергій Миколайович
 
-
 
секретар робочої групи, директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради. 
 
                  Члени робочої групи:
  
Авдєєв
Олександр Робертович
  
-
 
в.о. начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради;
 
Агуца
Сергій Володимирович
 
-
 
заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради;
 
Бондаренко
Анатолій Васильович
 
-
начальник виробництва філії «Інфоксводоканал» товариства з обмеженою відповідальністю «Інфокс» (за згодою);
 
Етнарович
Олег Володимирович
-
 
депутат Одеської міської ради, член депутатської фракції «Одеської міської організації політичної партії «ДОВІРЯЙ ДІЛАМ» (за згодою);
 
Жеман
Дмитро Олександрович
 
-
 
директор комунального підприємства «Одесміськелектротранс»;
 
Звягін
Олег Сергійович
 
-
депутат Одеської міської ради, член партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» (за згодою);
 
Іонов
Петро Петрович
 
-
 
депутат Одеської міської ради, член партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» (за згодою); 
 
Керш
Володимир Якович
-
 
професор, завідувач кафедри міського будівництва та господарства Одеської державної академії будівництва та архітектури (за згодою);
 
Лейвіков
Сергій Маркович
 
-
 
радник голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (за згодою);
 
Мальнев
Євген Павлович
 
-
 
голова правління Асоціації «Одеська житлова спілка» (за згодою);
 
Михайлов
Олександр Вікторович
 
-
 
головний інженер комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси»;
 
Мостовий
Віктор Миколайович
 
-
 
- експерт проекту «Міжнародна фінансова корпорація» (за згодою);
 
Новак
Віктор Анатолійович
 
-
 
 
депутат Одеської міської ради, член депутатської фракції політичної партії «Опозиційний блок» (за згодою);
 
Орлов
Олександр Віталійович
 
-
 
депутат Одеської міської ради (за згодою);
 
 
Орлова
Світлана Сергіївна
 
-
директор Центру енергетичного моніторингу Одеської національної академії харчових технологій (за згодою);
 
Осауленко
Світлана Вікторівна
   
-
 
 
депутат Одеської міської ради голова депутатської фракції «Українська морська партія Сергія Ківалова» (за згодою);
 
Позднякова
Ганна Іванівна
 
-
 
депутат Одеської міської ради, член депутатської фракції «Одеська міська організація політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» (за згодою);
 
Прокопець
Олександр Володимирович
  
-
 
 
директор комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло»;
 
Савич
Віталій Святославович
-
 
заступник директора комунального підприємства «Агентство програм розвитку Одеси» з питань енергоефективності та енергозбереження;
   
Терещук
Вадим Сергійович
 
-
депутат Одеської міської ради, член депутатської фракції «Одеська міська організація політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» (за згодою);
   
Трасован
Борис Семенович
-
помічник голови правління з технічних питань акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» (за згодою);
  
Фомічов
Євген Павлович
-
директор Одеського регіонального центру енергозбереження та енергоменеджменту, к.т.н., професор кафедри електропостачання та енергоменеджменту Одеського національного політехнічного університету (за згодою);
 
Хмарний
Микола Дмитрович
-
начальник управління експлуатації газового господарства м. Одеси публічного акціонерного товариства «Одесагаз».

  
 
Керуюча справами                                  О. Оніщенко
 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 24.10.2018 р.
№ 933
 
ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань енергоефективності в м. Одесі
 
 
1. Робоча група з питань енергоефективності в м. Одесі (далі – Робоча група) створена з метою координації заходів із впровадження енергоефективності в місті Одесі та є консультативно-дорадчим колегіальним органом.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про енергозбереження», «Про альтернативні джерела енергії», «Про альтернативні види палива», актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Основними завданнями Робочої групи є:
3.1. Розгляд питань та надання пропозицій щодо реалізації міської політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
3.2. Участь, підготовка та проведення конференцій, нарад, семінарів, слухань, засідань «круглого столу» з питань енергоефективності в м. Одесі.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Вносить на розгляд міському голові пропозиції щодо формування міської політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і забезпечує їх реалізацію.
4.2. Бере участь у розробці міських програм у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, здійснює контроль за виконанням таких програм.
4.3. Бере участь у розробці енергетичного балансу міста (споживання всіх видів енергії, зміни і тенденції, що склалися останніми роками) та забезпечує створення системи моніторингу його показників.
4.4. Надає пропозиції щодо підготовки проектів розпоряджень міського голови, спрямованих на підвищення енергоефективності міста.
4.5. Розробляє та подає на розгляд міському голові проекти із впровадження енергоефективних заходів.
4.6. Розглядає пропозиції підприємств та установ щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження енергозберігаючих заходів і технологій.
4.7. Сприяє створенню системи моніторингу за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
4.8. Бере участь у розробці міських правил у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; може виступати замовником науково-технічних досліджень і проектних робіт.
4.9. Провадить інформаційну діяльність з популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, бере участь в освітній діяльності у цій сфері.

5. Робоча група з метою виконання покладених на неї завдань має право:
5.1. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників підприємств, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції.
5.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за згодою керівників відповідних органів).
5.3. Скликати наради з питань, що належать до її компетенції.

6. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Робочої групи. Робочу групу очолює заступник міського голови.

7. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться за потреби, але не менше ніж один раз на півріччя. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Робочої групи не пізніше ніж за 2 дні до засідання. Засідання Робочої групи веде голова або за його дорученням заступник голови. Засідання Робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Для участі у засіданнях Робочої групи можуть запрошуватися посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності.

8. Робоча група визначає і затверджує план та регламент роботи, у межах компетенції приймає рішення, організовує та контролює їх виконання.

9. Рішення Робочої групи приймається відкритим голосуванням, простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови Робочої групи.
10. Рішення Робочої групи оформлюються протоколом, який підписує її голова.

11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює департамент економічного розвитку Одеської міської ради.


Керуюча справами                           О. Оніщенко

Страница создана: 2018.10.26 11:55