Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1000 від 16.11.2018 р.

 

Про надання матеріальної допомоги

на придбання технічних засобів реабілітації

 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзацу 3 статті 23 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», пункту 15 Положення про індивідуальну програму реабілітації осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 23 травня 2007 року № 757, та на виконання пункту 2.3 розділу 2 додатка 3 до Міської програми «Рівність» на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року № 262-VIІ, на підставі звернення гр. Черемуша Є.П. та індивідуальних програм реабілітації дитини з інвалідністю Черемуша А.Є. від 05 травня 2016 року № 55/2016, від 04 травня 2018 року № 59/2018:

1. Надати матеріальну допомогу Черемушу Євгенію Павловичу на придбання технічного засобу реабілітації для дитини з інвалідністю – Черемуша Андрія Євгеновича, на суму 161 400 (сто шістдесят одна тисяча чотириста) грн.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 161 400 (сто шістдесят одну тисячу чотириста) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на особовий рахунок № 35317068054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну грошову допомогу.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрегу С.М.

Г. Труханов


Страница создана: 2018.11.19 17:56