Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1001 від 16.11.2018 р.

Про проведення міської квест-гри
«Знавці професій» у 2018 році

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання підпункту 2.4.6 пункту 2.4 розділу ІІ додатка 2 до Програми зайнятості населення м. Одеси на період до 2022 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2743-VІІ, з метою виховання в учнівської молоді поваги та інтересу до різноманітних професій, розвитку кмітливості, ерудиції; сприяння професійній орієнтації дітей підліткового віку:

1. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради провести у листопаді 2018 року міську квест-гру «Знавці професій».

2. Затвердити Положення про проведення міської квест-гри «Знавці професій» (додаток 1).

3. Затвердити кошторис на нагородження переможців міської квест-гри «Знавці професій» (додаток 2).

4. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 20 000 (двадцять тисяч) грн на відповідний розрахунковий рахунок департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відкритий в УДКСУ в м. Одесі Одеської області, в межах загальних призначень, затверджених за КТПКВКМБ 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» в бюджеті м. Одеси на 2018 рік.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

Г. Труханов

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 16.11.2018 р.
№ 1001

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення міської квест-гри «Знавці професій»

 

Міська квест-гра «Знавці професій» (далі – Квест-гра) проводиться відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про зайнятість населення», на виконання підпункту 2.4.6 пункту 2.4 розділу ІІ додатка 2 до Програми зайнятості населення м. Одеси на період до 2022 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2743-VІІ.

 

І. Мета та завдання Квест-гри

 

Основною метою Квест-гри є виховання в учнівської молоді поваги та інтересу до різноманітних професій, розвитку кмітливості, ерудиції; сприяння професійній орієнтації дітей підліткового віку міста Одеси.
Гра вимагає від учасників активності, навичок орієнтації на місцевості за картою, активної розумової діяльності, творчості та роботи в команді.

Завданнями Квест-гри є:
- удосконалення методів профорієнтаційної роботи з молоддю та підвищення її мотивації до оволодіння професіями, затребуваними на ринку праці;
- комплексний підхід до професійної орієнтації школярів;
- сприяння розвитку спостережливості, уваги, вольових якостей, творчої ініціативи.

 

ІІ. Учасники Квест-гри

 

Участь у Квест-грі беруть команди закладів загальної середньої освіти міста Одеси (не більше, ніж по чотири команди від району).
Кожна команда складається з 5 гравців, учнів 8-11 класів закладу загальної середньої освіти, та одного супроводжуючого (педагогічного працівника цього закладу загальної середньої освіти). Супроводжуючі команду особи не беруть участь у розв’язанні завдань, а відповідають за збереження здоров’я дітей.
Вітається наявність у команді прапора, власної емблеми, форми, що відрізняє команду від інших.

Команда має право:
- самостійно обирати свою назву і логотип;
- користуватися мережею Інтернет для виконання завдань на визначених станціях;
- поскаржитися на команду, яка не дотримується правил під час інтелектуально-спортивної частини гри.
Команда зобов’язана:
- дотримуватися правил Квест-гри;
- дотримуватись правил безпеки життєдіяльності, правил дорожнього руху, правил поведінки в громадських місцях;
- не завдавати шкоди навколишньому середовищу.
Команді заборонено:
- блокувати можливості інших учасників Квест-гри;
- порушувати правила Квест-гри. За неспортивну поведінку та порушення правил у команди за рішенням журі віднімаються штрафні бали.

 

ІІІ. Організація та проведення Квест-гри

 

3.1. Термін проведення Квест-гри, склад організаційного комітету та журі визначаються наказом директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради. До складу журі входять методисти комунальної установи «Одеський методичний центр освітніх ініціатив», педагогічні працівники загальної середньої освіти. До роботи журі можуть залучатися науковці, представники державних установ та громадських організацій, які опікуються питаннями профорієнтації (за згодою).

Організаційний комітет:
- доводить до відома закладів освіти Положення про міську Квест-гру;
- забезпечує організаційно-методичну допомогу в проведенні Квест-гри.

Члени журі:
- забезпечують неупереджене оцінювання виконання завдань учасниками;
- приймають рішення стосовно штрафних санкцій, що накладаються на команду в разі порушення нею правил Квест-гри;
- підводять підсумки та визначають переможців.

3.2. Квест-гра включає в себе інтелектуально-спортивну частину та пошукову частину (творче домашнє завдання).
Інтелектуально-спортивна частина квесту складається з ряду завдань. Для виконання окремих завдань допускається користування мережею Інтернет, про це учасників повідомляють додатково.


3.3. Термінологія гри:
- гравець – особа, яка бере участь у грі, у складі однієї команди;
- команда – група гравців, добровільно об'єднаних для участі в грі;
- капітан команди – гравець, керівник команди, відповідальний за дію команди під час гри, представляє інтереси команди перед організаторами;
- майстер станції – особа, що відповідає за отримання командою завдання на станції, слідкує за ходом виконання завдання, фіксує час його виконання;
- завдання – випробування, які необхідно пройти на кожній зі станцій. Завдання може мати теоретичне або практичне спрямування. Кількість балів, що отримує команда за виконання завдання, а також час, що відводиться на його виконання, визначають організатори Квест-гри.

 

ІV. Підведення підсумків Квест-гри

 

4.1. Підведення підсумків Квест-гри відбувається після підрахунку балів членами журі.
4.2. Переможець Квест-гри визначається за сумою балів, отриманих за творче домашнє завдання та за проходження інтелектуально-спортивної частини Квест-гри.
4.3. Переможці Квест-гри (І місце – 1 переможець, ІІ місце – 2 переможця, ІІІ місце – 3 переможця) нагороджуються дипломами департаменту освіти та науки Одеської міської ради, можуть отримувати грошову винагороду.Керуюча справами                                    О. Оніщенко

 

Додаток 2

до розпорядження
міського голови
від 16.11.2018 р.
№ 1001
 
КОШТОРИС
на нагородження переможців міської квест-гри «Знавці професій»
 
 

з/п
Найменування статті витрат
Кількість учасників
Витрати на одного учасника
(грн)
Всього
(грн)
1.
Приз за І місце
1
4 200
4 200
2.
Приз за ІІ місце
2
3 500
7 000
3.
Приз за ІІІ місце
3
2 700
8 100
4.
Дипломи, рамки для нагородження переможців
6
 
700
РАЗОМ:                                                                                       20 000

 
 
 
 
Керуюча справами                                                          О. Оніщенко

Страница создана: 2018.11.19 18:05