Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1018 від 26.11.2018 р.
 
Про надання адресної грошової
допомоги в особливих випадках
 
 
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, на підставі витягу з протоколу № 39 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 02 листопада 2018 року, враховуючи скрутне матеріальне становище громадян м. Одеси, які перебувають  у складній життєвій ситуації:
 
1. Надати адресну грошову допомогу в особливих випадках 39-ти громадянам м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації, на загальну суму 382 400 (триста вісімдесят дві тисячі чотириста) грн згідно  зі списками (додатки 1-4
2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 382 400 (триста вісімдесят дві тисячі чотириста) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на особовий рахунок № 35317068054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
 
3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, здійснити виплату відповідної адресної грошової допомоги.
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрегу С.М.
 
 
 
Г. Труханов
 
 
Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 26.11.2018 
№ 1018 
 
 
 
 
СПИСОК
громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації,
на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
через Одеське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк»
 
 
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1. 
Руденко Олександра Олександрівна
10 000
2. 
Смороднікова Надія Михайлівна
15 000
3. 
Устінова Ганна Никифорівна
7 000
          Всього:                                                                         32 000
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко
  
  
 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 26.11.2018 
№ 1018
 
 
 
 
СПИСОК
громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації,
на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
через публічне акціонерне товариство «Банк Восток»
 
 
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1. 
Костишин Віталій Миколайович
8 000
Всього:                                                                        8 000
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко
 
 
 
  
Додаток 3
до розпорядження
міського голови
від 26.11.2018 
№ 1018
 
 
 
 
СПИСОК
громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації,
на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
через публічне акціонерне товариство комерційного банку «Приват Банк»
 
 
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1.  
Артем'єва Євгенія Сергіївна
17 000
2.  
Барський Юрій Броніславович
10 000
3.
Брайцара Тетяна Олександрівна
10 000
4.  
Дуняшева Марина Валеріївна
15 000
5.
Задонська Лідія Георгіївна
8 000
6.   
Мазур Микола Пантелеймонович
7 000
7.  
Мустафаєва Ельміра
7 000
8. 
Пислару Людмила Олексіївна
7 000
9.  
Посконна Тетяна Ігорівна
10 000
10. 
Свідінська Валентина Олександрівна
8 000
11. 
Фадєєв Сергій Іванович
17 700
12. 
Шаповалова Марія Олексіївна
10 000
Всього:                                                                     126 700
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко
 
  
 
 
 
Додаток 4
до розпорядження
міського голови
від 26.11.2018 
№ 1018
 
 
 
СПИСОК
громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації,
на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
 
 
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1. 
Баранов Олег Вікторович
8 000
2. 
Башликова Наталія Іванівна
8 000
3. 
Василенко Наталія Вікторівна
13 000
4.
Дербенцева Лариса Олександрівна
10 000
5. 
Долга Ельвіра Петрівна
8 000
6. 
Кедь Микола Миколайович
8 000
7.  
Коновалова Марія Володимирівна
8 000
8. 
Левицька Ірина Дмитрівна
10 000
9. 
Матушевська Катерина Георгіївна
8 000
10. 
Мосіна Валентина Василівна
10 000
11. 
Погорлецька Любов Григоріївна
17 700
12. 
Погребецька Світлана Вікторівна
8 000
13. 
Показ Володимир Миколайович
15 000
14.  
Савіцька Римма Петрівна
8 000
15.  
Семенченко Ельвіра Борисівна
15 000
16. 
Сич Людмила Леонідівна
13 000
17. 
Сміщук Микола Михайлович
6 000
18. 
Сутуріна Лілія Яківна
7 000
19. 
Ткачук Антоніна Савеліївна
6 000
20. 
Федоренко Володимир Георгійович
10 000
21. 
Ціхонська Інга Станіславівна
6 000
22. 
Черноволов Геннадій Володимирович
7 000
23.   
Якубський Юрій Костянтинович
6 000
Всього:                                                              215 700
 
 
 
Керуюча справами                                         О. Оніщенко

Страница создана: 2018.11.27 16:24