Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1023 від 27.11.2018 р.
Про надання адресної грошової
допомоги в особливих випадках
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, на підставі витягу з протоколу № 40 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 09 листопада 2018 року, враховуючи скрутне матеріальне становище громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації:
 
1. Надати адресну грошову допомогу в особливих випадках 38-и громадянам м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації,  на загальну суму 495 400 (чотириста дев’яносто п’ять тисяч чотириста) грн згідно зі списками (додатки 1-5).
 
2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 495 400 (чотириста дев’яносто п’ять тисяч чотириста) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на особовий рахунок № 35317068054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
 
3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, здійснити виплату відповідної адресної грошової допомоги.
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.
 
 
Г. Труханов
 
 
 
Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 27.11.2018
№ 1023 
 
  СПИСОК
громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації,
на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
через Одеське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк»
 
 
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1.
Жукова Оксана
10 000
2.
Калтигіна Віра Тихонівна
7 000
3.
Федорак Алла Миколаївна
17 000
4.
Черней Людмила Борисівна
17 000
5.
Чернецька Люся Михайлівна
7 000
Всього:                                                                                58 000
  
 
Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко
  
   
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 27.11.2018
№ 1023 
 
  СПИСОК
громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації,
на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
через публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»
 
 
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1.
Лисенко Людмила Іванівна
17 700
Всього:                                                                                                 17 700
  
 Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко
 Додаток 3
до розпорядження
міського голови
від 27.11.2018
№ 1023 
 
  СПИСОК
громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації,
на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
через публічне акціонерне товариство акціонерного банку «Південний»
 
 
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1. 
Андрущак Тетяна Миколаївна
8 000
2.  
Ігошина Зінаїда Євстафіївна
8 000
3. 
Конуп Леонід Павлович
10 000
4. 
Ярмола Тетяна Михайлівна
17 000
Всього:                                                               43 000
  
Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко
 
  Додаток 4
до розпорядження
міського голови
від 27.11.2018
№ 1023 
  СПИСОК
громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації,
на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
через публічне акціонерне товариство комерційного банку «Приват Банк»
 
 
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1.
Бірман Ігор Ілліч
17 700
2.
Галкіна Євгенія Павлівна
17 000
3.
Григорьєва Лідія Федорівна
17 700
4.
Демченко Світлана Олександрівна
17 700
5.
Карімова Галина Іванівна
17 000
6.
Клещев Дмитро Юрійович
15 000
7.
Ковганіч Алевтина Сергіївна
17 000
8.
Кримська Валентина Василівна
14 900
9.
Купінець Дмитро Миколайович
17 700
10.
Кучеренко Микола Миколайович
17 000
11.
Мандрик Леонід Федорович
15 000
12.
Матвєєва Тетяна Іванівна
5 400
13.
Мачулко Олег Леонідович
17 000
14.
Останіна Ольга Миколаївна
17 000
Всього:                                                                      223 100
  
Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко
 
  Додаток 5
до розпорядження
міського голови
від 27.11.2018
№ 1023 
 СПИСОК
громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації,
на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
 
 
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1.
Авручевський Олександр Володимирович
6 500
2.
Бєльська Лариса Миронівна
7 000
3.
Биковська Людмила Олексіївна
7 000
4.
Бондаренко Олександра Яківна
6 000
5.
Васильковська Надія Георгіївна
8 000
6.
Волчек Валентина Іванівна
8 000
7.
Гвоздєва Варвара Трохимівна
10 000
8.
Герасимчук Ганна Ігнатівна
17 700
9.
Єніна Тамара Анатоліївна
17 700
10.
Єргієва Тамара Дмитрівна
8 000
11.
Жуковська Ольга Володимирівна
17 000
12.
Савін Анатолій Миколайович
6 000
13.
Сербін Григорій Васильович
17 000
14.
Терещук Наталя Сергіївна
17 700
Всього:                                                                      153 600
  
 Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко

Страница создана: 2018.11.28 17:47