Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1035 від 30.11.2018 р.

Про проведення міського конкурсу професійної майстерності

«Мій кращий урок з історії та культури рідного міста»

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 436-VII, з метою виявлення нових підходів у викладанні суспільствознавчих предметів, курсів та факультативів краєзнавчого спрямування, що відповідають цілям сучасного громадянсько-патріотичного навчання та виховання, заохочення творчо працюючих педагогів та поширення кращого досвіду в практику роботи навчальних закладів:

1. Затвердити Положення про проведення міського конкурсу професійної майстерності «Мій кращий урок з історії та культури рідного міста» (додаток 1).

2. Затвердити кошторис на нагородження учасників та переможців міського конкурсу професійної майстерності «Мій кращий урок з історії та культури рідного міста» (додаток 2).

3. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
3.1. Провеcти у 2018 році міський конкурс професійної майстерності «Мій кращий урок з історії та культури рідного міста».
3.2. Забезпечити нагородження переможців міського конкурсу професійної майстерності «Мій кращий урок з історії та культури рідного міста» відповідно до затвердженого кошторису.

4. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 15 000 (п'ятнадцять тисяч) грн на відповідний розрахунковий рахунок департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відкритий в УДКСУ у м. Одесі Одеської області, в межах загальних призначень, затверджених за КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» у бюджеті м. Одеси на 2018 рік.

5. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення міського конкурсу професійної майстерності «Мій кращий урок з історії та культури рідного міста» у засобах масової інформації та на офіційному сайті Одеської міської ради.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

Г. Труханов

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 30.11.2018 р.
№ 1035

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення міського конкурсу професійної майстерності
«Мій кращий урок з історії та культури рідного міста»

 

Міський конкурс професійної майстерності «Мій кращий урок з історії та культури рідного міста» (далі – Конкурс) проводиться департаментом освіти та науки Одеської міської ради в грудні раз на два роки.

1. Мета та завдання Конкурсу

Конкурс проводиться з метою виявлення інноваційних підходів до викладання краєзнавчих матеріалів та поширення кращого досвіду з формування в учнівської молоді громадянської компетентності, патріотизму, гордості за рідний край через вивчення історії та культури рідного міста.

2. Учасники Конкурсу

У Конкурсі можуть брати участь педагоги закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які викладають суспільствознавчі дисципліни, курси та факультативи краєзнавчого спрямування, а також предмети, в яких є теми, пов'язані з історією та культурою рідного міста. Обмежень за віком та стажем роботи немає.

3. Організація Конкурсу

3.1. Порядок проведення, склад оргкомітету та журі Конкурсу визначаються наказом директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради. До складу журі Конкурсу входять спеціалісти департаменту освіти та науки Одеської міської ради, методисти, психологи комунальної установи «Одеський методичний центр освітніх ініціатив», учителі вищої категорії, учителі-методисти, представники громадських освітніх організацій.
3.2. Для участі у Конкурсі до 10 грудня поточного року подаються:
- анкета-заявка (1 сторінка);
- сценарний план уроку (до 6 сторінок);
- рецензія завуча на урок (1 сторінка);
- відеофрагмент уроку (до 10 хв.)
- додатки (за потреби, не більше 5 сторінок).
3.3. Матеріали, подані для участі у Конкурсі, мають бути надруковані гарнітурою Times New Roman шрифтом, розміром 14 друкарських пунктів, через 1 міжрядковий інтервал на одному боці аркуша формату А4.
3.4. Матеріали подаються в друкованому та електронному вигляді.

4. Критерії оцінювання конкурсних робіт

4.1. Оцінювання робіт проходить за такими критеріями:
- використання педагогами інноваційних освітніх технологій;
- формування предметних та життєвих компетентностей;
- створення умов для активної творчої та пошукової діяльності учнів;
- створення атмосфери партнерської взаємодії;
- виховний аспект уроку.
4.2. Журі Конкурсу проводить оцінку кожної поданої для участі у Конкурсі роботи та визначає переможців, як правило, 6 осіб (перше місце – 1 переможець, друге місце – 2, третє місце – 3).

5. Нагородження учасників Конкурсу

Учасники Конкурсу нагороджуються грамотами та дипломами департаменту освіти та науки Одеської міської ради та грошовими винагородами відповідно до затвердженого кошторису.
Результати Конкурсу оприлюднюються на сайті департаменту освіти та науки Одеської міської ради та в засобах масової інформації.


Керуюча справами                                  О. Оніщенко

 

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 30.11.2018 р.
№ 1035

 КОШТОРИС
на нагородження учасників та переможців міського конкурсу

професійної майстерності «Мій кращий урок з історії та культури рідного міста»
 
з/п
Назва статті витрат
Кількість
(од.)
Сума
(грн)
1.
Грошові винагороди:
І місце
ІІ місце
ІІІ місце
 
1
2
3
 
3 000,00
5 000,00
6 000,00
2.
Дипломи, грамоти у рамках
20
1 000,00
Всього
15 000,00

 

 
Керуюча справами                                                                           О. Оніщенко

Страница создана: 2018.12.04 16:50