Розпорядження
Одеського міського голови
№ 10 від 14.01.2019 р.

Про надання допомоги гр. Гореловій Н. на організацію та проведення поховання батька

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, у зв’язку зі смертю батька гр. Горелова Лева Миколайовича, на підставі заяви гр. Горелової Н.:

1. Надати допомогу гр. Гореловій Наталі в розмірі 114 800 (сто чотирнадцять тисяч вісімсот) грн на організацію та проведення поховання батька.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 114 800 (сто чотирнадцять тисяч вісімсот) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на особовий рахунок № 35317068054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, перерахувати 114 800 (сто чотирнадцять тисяч вісімсот) грн на рахунок виконавця ритуальних послуг.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов


Страница создана: 2019.01.16 18:16